วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Po Bu Ji Dai (迫不及待) Can Not Wait - S.H.E (Lyrics)

เพลง Pò Bù Jí Dài (迫不及待) Can Not Wait
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*合:准时站在世界中央
All : zhǔn shí zhàn zài shì jiè zhōng yāng
ร้องรวม : จุ่น สือ จ้าน ไจ้ ซื่อ เจี้ย จง ยาง

迫不及待释放 我越来越灿烂的光芒
pò bù jí dài shì fàng  wǒ yuè lái yuè càn làn de guāng máng
พั้ว ปู้ จี๋ ไต้ ซื่อ ฟ่าง  หว่อ เยว่ ไหล เยว่ ช่าน ล่าน เตอะ กวง หมาง

不用 为我呐喊 只要欣赏 Yeah~
bù yòng  wèi wǒ nà hǎn  zhǐ yào xīn shǎng Yeah~
ปู๋ ย่ง  เว่ย หว่อ น่า ห่าน  จื่อ เหย้า ซิน ส่าง  เย้~

Ella : 还有多少节奏 等着双手双脚在捧场
Ella : hái yǒu duō shǎo jié zòu  děng zhe shuāng shǒu shuāng jiǎo zài pěng chǎng
เอลล่า : ไห โหย่ว ตัว เส่า เจี๋ย โจ้ว  เติ่ง เจอะ ซวง โส่ว ซวง เจี่ยว ไจ้ เผิง ฉ่าง

还有 多少音符准备为喉咙去瘙痒
hái yǒu  duō shǎo yīn fú zhǔn bèi wèi hóu lóng qù sào yǎng
ไห โหย่ว  ตัว เส่า ยิน ฝู จุ่น เป้ย เว่ย โหว หลง ชวี่ เซ่า หย่าง

Selina : 每一寸皮肤都比眼睛更需要流汗
Selina : měi yī cùn pí fū dōu bǐ yǎn jing gèng xū yào liú hàn
เซลิน่า : เหม่ย อี๋ ชุ่น ผี ฟู โตว ปี๋ เหยี่ยน จิง เกิ้ง ซวี เหย้า หลิว ฮั่น

身体才会发出光  Woo Woo Woo~
shēn tǐ cái huì fā chū guāng  Woo Woo Woo~
เซิน ถี่ ไฉ ฮุ่ย ฟา ชู กวง  โว้ โว้ โว้~

Hebe : 不管 眼色 多暗
Hebe : bù guǎn  yǎn sè  duō àn
ฮีบี : ปู้ ก่วน  เหยี่ยน เซ้อ  ตัว อั้น

Selina :不管 风声 多慌
Selina : bù guǎn  fēng shēng  duō huāng
เซลิน่า : ปู้ ก่วน  เฟิง เซิง  ตัว ฮวง

Ella : 不管 谁要 退场 我舞步不乱 AH HA
Ella : bù guǎn shuí yào  tuì chǎng  wǒ wǔ bù bù luàn  AH HA
เอลล่า : ปู้ ก่วน  สุย เหย้า  ทุ่ย ฉ่าง  หว่อ อู่ ปู้ ปู๋ ล่วน  อา ฮ้า

准时站在世界中央
zhǔn shí zhàn zài shì jiè zhōng yāng
จุ่น สือ จ้าน ไจ้ ซื่อ เจี้ย จง ยาง

迫不及待释放 我越来越灿烂的光芒
pò bù jí dài shì fàng  wǒ yuè lái yuè càn làn de guāng máng
พั้ว ปู้ จี๋ ไต้ ซื่อ ฟ่าง  หว่อ เยว่ ไหล เยว่ ช่าน ล่าน เตอะ กวง หมาง

不用(不用) 为我呐喊(呐喊) 只要欣赏 Yeah~
bù yòng (bù yòng)  wèi wǒ nà hǎn (nà hǎn)  zhǐ yào xīn shǎng Yeah~
ปู๋ ย่ง(ปู๋ ย่ง)  เว่ย หว่อ น่า ห่าน(น่า ห่าน)  จื่อ เหย้า ซิน ส่าง  เย้~

**合:随便站在什么地方 都要尽情绽放
All : suí biàn zhàn zài shén me dì fāng  dōu yào jìn qíng zhàn fàng
ร้องรวม : สุย เปี้ยน จ้าน ไจ้ เสิน เมอะ ตี้ ฟัง  โตว เหย้า จิ้น ฉิง จ้าน ฟ่าง

我为你准备好的风光 不用(不用) 为我疯狂(疯狂)
wǒ wèi nǐ zhǔn bèi hǎo de fēng guāng  bù yòng(bù yòng)  wèi wǒ fēng kuáng(fēng kuáng) 
หว่อ เว่ย หนี จุ่น เป้ย เห่า เตอะ เฟิง กวง  ปู๋ ย่ง(ปู๋ ย่ง)  เว่ย หว่อ เฟิง ขวง (เฟิง ขวง)

你也一样 Yeah Hey
nǐ yě yī yàng  Yeah Hey
หนี เย่ อี๋ ย่าง  เย้ เฮ้

Ella : 崇拜过的偶像 还有多少仍然是偶像
Ella : chóng bài guò de ǒu xiàng  hái yǒu duō shǎo réng rán shì ǒu xiàng
เอลล่า : ฉง ป้าย กั้ว เตอะ โอ่ว เซี่ยง  ไห โหย่ว ตัว เส่า เหยิง หยาน ซื่อ โอ่ว เซี่ยง

坚持过的方向 还用不用再找方向
jiān chí guò de fāng xiàng  hái yòng bù yòng zài zhǎo fāng xiàng
เจียน ฉือ กั้ว เตอะ ฟัง เซี่ยง  ไห ย่ง ปู๋ ย่ง ไจ้ เจ่า ฟัง เซี่ยง

Hebe : 不如就让我忘掉 这个世界多混乱(混乱)
Hebe : bù rú jiù ràng wǒ wàng diào  zhè gè shì jiè duō hùn luàn
ฮีบี : ปู้ หยู จิ้ว ร่าง หว่อ ว่าง เตี้ยว  เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย ตัว หุ้น ล่วน(หุ้น ล่วน)

让自己拼命发光 Woo Woo Woo~
ràng zì jǐ pīn mìng fā guāng  Woo Woo Woo~
ร่าง จื้อ จี่ พิน มิ่ง ฟา กวง  โว้ โว้ โว้~

合:就算 琴弦 流汗 就算 琴键 流浪
All : jiù suàn  qín xián  liú hàn  jiù suàn qín jiàn  liú làng
ร้องรวม : จิ้ว ซ่วน  ฉิน เสียน  หลิว ฮั่น  จิ้ว ซ่วน  ฉิน เจี้ยน  หลิว ล่าง

就算 心声 无常 用歌声撑场 HA~
jiù suàn  xīn shēng  wú cháng  yòng gē shēng chēng chǎng  HA~
จิ้ว ซ่วน  ซิน เซิง  อู๋ ฉาง  ย่ง เกอ เซิง เชิง ฉ่าง  ฮ้า~

ซ้ำ *, **, Hoo~ Huu~, *, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...