วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Kong Zhong Fei Ren (空中飞人) Flyer - Show Luo (Lyrics)

เพลง Kōng Zhōng Fēi Rén (空中飞人) Flyer
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (志祥) Show Luo
อัลบั้ม Wǔ Jí Xiàn (舞极限) Over The Limit
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

*常觉得自己像戴了钢盔的空中飞人
cháng jué de zì jǐ xiàng dài le gāng kuī de kōng zhōng fēi rén
ฉาง เจว๋ เตอะ จื้อ จี่ เซี่ยง ไต้ เลอะ กัง คุย เตอะ คง จง เฟย เหริน

绝技要累积伤痕才练成
jué jì yào lěi jī shāng hén cái liàn chéng
เจว๋ จี้ เหย้า เหล่ย จี ซาง เหิน ไฉ เลี่ยน เฉิง

不是特别喜欢高潮迭起澎湃的人生
bù shì tè bié xǐ huān gāo cháo dié qǐ péng pài de rén shēng
ปู๋ ซื่อ เท่อ เปี๋ย สี่ ฮวน เกา เฉา เตี๋ย ฉี่ เผิง ไพ่ เตอะ เหริน เซิง

却非得摔倒爬起第几轮才得到掌声 (NO)
què fēi děi shuāi dǎo pá qǐ dì jǐ lún cái dé dào zhǎng shēng  (NO)
เชว่ เฟย เต่ย ไซว เต่า ผา ฉี่ ตี้ จี่ หลุน ไฉ เต๋อ เต้า จ่าง เซิง  (โน)

时间稀释了青春 快乐的还有痛哭的我们
shí jiān xī shì le qīng chūn  kuài lè de hái yǒu tòng kū de wǒ men
สือ เจียน ซี ซื่อ เลอะ ชิง ชุน  ไคว่ เล่อ เตอะ ไห โหย่ว ท่ง คู เตอะ หว่อ เมิน

最后要到何处容身
zuì hòu yào dào hé chù róng shēn
จุ้ย โฮ่ว เหย้า เต้า เหอ ชู่ หยง เซิน

生活要经历多少次竞争 才得到梦寐以求的身份
shēng huó yào jīng lì duō shǎo cì jìng zhēng  cái dé dào mèng mèi yǐ qiú de shēn fèn
เซิง หัว เหย้า จิง ลี่ ตัว เส่า ชื่อ จิ้ง เจิง  ไฉ เต๋อ เต้า เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว เตอะ เซิน เฟิ่น

空中飞人浮沉 只能听见自己的心跳声
kōng zhōng fēi rén fú chén  zhǐ néng tīng jiàn zì jǐ de xīn tiào shēng
คง จง เฟย เหริน ฝู เฉิน  จื่อ เหนิง ทิง เจี้ยน จื้อ จี่ เตอะ ซิน เที่ยว เซิง

爱一个人有多少的学问
ài yī gè rén yǒu duō shǎo de xué wèn
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน โหย่ว ตัว เส่า เตอะ เสว๋ เวิ่น

要遭遇多少次绝处逢生 伤口才能变成养分
yào zāo yù duō shǎo cì jué chù féng shēng  shāng kǒu cái néng biàn chéng yǎng fèn
เหย้า เจา อวิ้ ตัว เส่า ชื่อ เจว๋ ชู่ เฝิง เซิง  ซาง โข่ว ไฉ เหนิง เปี้ยน เฉิง หย่าง เฟิ่น

ซ้ำ *

寂寞有几分 眼泪要强忍
jì mò yǒu jǐ fēn  yǎn lèi yào qiǎng rěn
จี้ มั่ว โหยว จี่ เฟิน  เหยี่ยน เล้ย เหย้า เฉียง เหริ่น           

让灵魂都陌生只是为了学会完美的平衡
ràng líng hún dōu mò shēng zhǐ shì wèi le xué huì wán měi de píng héng
ร่าง หลิง หุน โตว มั่ว เซิง จื่อ ซื่อ เว่ย เลอะ เสว๋ ฮุ่ย หวาน เหม่ย เตอะ ผิง เหิง

**生活要经历多少次竞争 才得到梦寐以求的身份
shēng huó yào jīng lì duō shǎo cì jìng zhēng  cái dé dào mèng mèi yǐ qiú de shēn fèn
เซิง หัว เหย้า จิง ลี่ ตัว เส่า ชื่อ จิ้ง เจิง  ไฉ เต๋อ เต้า เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว เตอะ เซิน เฟิ่น

空中飞人浮沉 只能听见自己的心跳声
kōng zhōng fēi rén fú chén  zhǐ néng tīng jiàn zì jǐ de xīn tiào shēng
คง จง เฟย เหริน ฝู เฉิน  จื่อ เหนิง ทิง เจี้ยน จื้อ จี่ เตอะ ซิน เที่ยว เซิง

爱一个人有多少的学问
ài yī gè rén yǒu duō shǎo de xué wèn
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน โหย่ว ตัว เส่า เตอะ เสว๋ เวิ่น

要遭遇多少次绝处逢生 才能爱成一种永恒 Hmm
yào zāo yù duō shǎo cì jué chù féng shēng  cái néng ài chéng yī zhǒng yǒng héng  Hmm
เหย้า เจา อวิ้ ตัว เส่า ชื่อ เจว๋ ชู่ เฝิง เซิง  ไฉ เหนิง อ้าย เฉิง อี้ จ๋ง หย่ง เหิง  ฮืมม

让我在你心里永生 (Woo)
ràng wǒ zài nǐ xīn lǐ yǒng shēng  (Woo)
ร่าง หว่อ ไจ้ หนี่ ซิน หลี หย่ง เซิง  (โว้)

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...