วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Huan Wo (还我) Repair Me - S.H.E (Lyrics)

เพลง Huán Wǒ (还我) Repair Me
ศิลปิน S.H.E (Ella Chen, Selina Ren, Hebe Tian)
อัลบั้ม Huā Yòu Kāi Hǎo Le (花又开好了) Blossomy
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงElla : 用你吻过的嘴 吞下自己的泪
yòng nǐ wěn guò de zuǐ  tūn xià zì jǐ de lèi 
เอลล่า : ย่ง หนี เหวิ่น กั้ว เตอะ จุ่ย  ทุน เซี่ย จื้อ จี่ เตอะ เล้ย 

这样应该算是两不相欠
zhè yàng yīng gāi suàn shì liǎng bù xiāng qiàn
เจ้อ ย่าง ยิง ไก ซ่วน ซื่อ เหลี่ยง ปู้ เซียง เชี่ยน

Hebe : 你残留的气味 让寂寞去溶解
nǐ cán liú de qì wèi  ràng jì mò qù róng jiě 
ฮีบี : หนี่ ฉาน หลิว เตอะ ชี่ เว่ย  ร่าง จี้ มั่ว ชวี่ หรง เจี่ย 

慢慢迎接没关联的明天
màn màn yíng jiē méi guān lián de míng tiān
ม่าน ม่าน หยิง เจีย เหมย กวน เหลียน เตอะ หมิง เทียน

Selina : 还你 相信过的承诺 美丽过的美梦
huán nǐ  xiāng xìn guò de chéng nuò  měi lì guò de měi mèng
เซลิน่า : หวน หนี่  เซียง ซิ่น กั้ว เตอะ เฉิง นั้ว  เหม่ย ลี่ กั้ว เตอะ เหม่ย เมิ่ง

心突然好空 有没有什么要还我
xīn tū rán hǎo kōng  yǒu méi yǒu shén me yào huán wǒ
ซิน ทู หยาน เห่า คง  โหย่ว เหมย โหย่ว เสิน เมอะ เหย้า หวน หว่อ

Ella : 被退还的以后 被偿还的愧疚
bèi tuì huán de yǐ hòu  bèi cháng huán de kuì jiù 
เอลล่า : เป้ย ทุ่ย หวน เตอะ อี่ โฮ่ว  เป้ย ฉาง หวน เตอะ คุ่ย จิ้ว 

我都不要了 请把快乐还我
wǒ dōu bù yào le  qǐng bǎ kuài lè huán wǒ
หว่อ โตว ปู๋ เหย้า เลอะ  ฉิง ป่า ไคว่ เล่อ หวน หว่อ

Hebe : 还原每个从前 清掉你的细节
huán yuán měi gè cóng qián  qīng diào nǐ de xì jié
ฮีบี : หวน หยวน เหม่ย เก้อ ฉง เฉียน  ชิง เตี้ยว หนี่ เตอะ ซี่ เจี๋ย

还给自己没爱过的昨天 (Woo OH OH)
huán gěi zì jǐ méi ài guò de zuó tiān  (Woo OH OH)
หวน เก่ย จื้อ จี่ เหมย อ้าย กั้ว เตอะ จั๋ว เทียน  (โว้ โอะ โอ)

Selina : 曾奉陪的时间 拿时间来销毁
céng fèng péi de shí jiān  ná shí jiān lái xiāo huǐ 
เซลิน่า : เฉิง เฟิ่ง เผย เตอะ สือ เจียน  หนา สือ เจียน ไหล เซียว หุ่ย 

可是回忆应该放谁那边
kě shì huí yì yīng gāi fàng shuí nà biān
เข่อ ซื่อ หุย อี้ ยิง ไก ฟ่าง สุย น่า เปียน

合 : 还你 相信过的承诺 美丽过的美梦
All : huán nǐ  xiāng xìn guò de chéng nuò  měi lì guò de měi mèng
ร้องรวม : หวน หนี่  เซียง ซิ่น กั้ว เตอะ เฉิง นั้ว  เหม่ย ลี่ กั้ว เตอะ เหม่ย เมิ่ง

心突然好空 有没有什么要还我
xīn tū rán hǎo kōng  yǒu méi yǒu shén me yào huán wǒ
ซิน ทู หยาน เห่า คง  โหย่ว เหมย โหย่ว เสิน เมอะ เหย้า หวน หว่อ

被退还的以后 被偿还的愧疚
bèi tuì huán de yǐ hòu  bèi cháng huán de kuì jiù 
เป้ย ทุ่ย หวน เตอะ อี่ โฮ่ว  เป้ย ฉาง หวน เตอะ คุ่ย จิ้ว 

我都不要了 请把快乐还我
wǒ dōu bù yào le  qǐng bǎ kuài lè huán wǒ
หว่อ โตว ปู๋ เหย้า เลอะ  ฉิง ป่า ไคว่ เล่อ หวน หว่อ

Selina : 还我 你没收的承诺 你卷走的美梦 我心里好空
huán wǒ  nǐ mò shōu de chéng nuò  nǐ juǎn zǒu de měi mèng  wǒ xīn lǐ hǎo kōng
เซลิน่า : หวน หว่อ  หนี่ มั่ว โซว เตอะ เฉิง นั้ว  หนี เจวี๋ยน โจ่ว เตอะ เหม่ย เมิ่ง  หว่อ ซิน หลี เห่า คง  

合 : 为什么你还不还我  NO~
All : wèi shén me nǐ hái bù huán wǒ  NO~
ร้องรวม : เว่ย เสิน เมอะ หนี่ ไห ปู้ หวน หว่อ  โน~

被退还的以后 被偿还的愧疚
bèi tuì huán de yǐ hòu  bèi cháng huán de kuì jiù 
เป้ย ทุ่ย หวน เตอะ อี่ โฮ่ว  เป้ย ฉาง หวน เตอะ คุ่ย จิ้ว 

我都不要了 请把我还给我
wǒ dōu bù yào le  qǐng bǎ wǒ huán gěi wǒ
หว่อ โตว ปู๋ เหย้า เลอะ  ฉิง ป๋า หว่อ หวน เก๋ย หว่อ

Ella : 还原每个从前 清掉你的细节
huán yuán měi gè cóng qián  qīng diào nǐ de xì jié
เอลล่า : หวน หยวน เหม่ย เก้อ ฉง เฉียน  ชิง เตี้ยว หนี่ เตอะ ซี่ เจี๋ย

还给自己没爱过的昨天
huán gěi zì jǐ méi ài guò de zuó tiān
หวน เก่ย จื้อ จี่ เหมย อ้าย กั้ว เตอะ จั๋ว เทียน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...