วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Hei Dong (黑洞) Black Hole - NICK THE REAL (Lyrics)

เพลง Hēi Dòng (黑洞) Black Hole
ศิลปิน Nick Chou (汤豪Zhōu Tāng Háo NICK THE REAL
อัลบั้ม S.N.G
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


Since You're Gone  Everything Feels So Empty

Just Wanna Be Alone  It's Been A Long Time

Now Listen

*举起右手跟你 Say Hello 我的肩膀放得很轻松
jǔ qǐ yòu shǒu gēn nǐ Say Hello  wǒ de jiān bǎng fàng de hěn qīng sōng
จวี๋ ฉี่ โย่ว โส่ว เกิน หนี่ เซย์ เฮลโล  หว่อ เตอะ เจียน ป่าง ฟ่าง เตอะ เหิ่น ชิง ซง

我的声音完全没失控 宁可擦身而过
wǒ de shēng yīn wán quán méi shī kòng  nìng kě cā shēn ér guò
หว่อ เตอะ เซิง ยิน หวาน เฉวียน เหมย ซือ ค่ง  นิ่ง เข่อ ชา เซิน เอ๋อ กั้ว

掏心掏肺 我没有空
tāo xīn tāo fèi  wǒ méi yǒu kòng
เทา ซิน เทา เฟ่ย  หว่อ เหมย โหย่ว ค่ง

蓝牙塞住了我的耳朵 皮衣盖住了我的伤口
lán yá sāi zhù le wǒ de ěr duo  pí yī gài zhù le wǒ de shāng kǒu
หลาน หยา ไซ จู้ เลอะ หว่อ เตอะ เอ่อ ตัว  ผี อี ไก้ จู้ เลอะ หว่อ เตอะ ซาง โข่ว

重机甩开一切在背后 应有尽有 想不出我 缺什么
zhòng jī shuǎi kāi yī qiè zài bèi hòu  yīng yǒu jìn yǒu  xiǎng bù chū wǒ  quē shén me
จ้ง จี ไสว่ ไค อี๋ เชี้ย ไจ้ เป้ย โฮ่ว  ยิง โหย่ว จิ้น โหย่ว  เสี่ยง ปู้ ชู หว่อ เชว เสิน เมอะ

我很好 很安静 很寂寞 所以谁 都不用 拥抱我
wǒ hěn hǎo  hěn ān jìng  hěn jì mò  suǒ yǐ shuí  dōu bù yòng  yōng bào wǒ
หว่อ เหิน เห่า  เหิ่น อัน จิ้ง  เหิ่น จี้ มั่ว  สัว อี่ สุย  โตว ปู๋ ย่ง  ยง เป้า หว่อ

**不准靠近胸口的黑洞 躲藏着为爱流泪的我 (的我)
bù zhǔn kào jìn xiōng kǒu de hēi dòng  duǒ cáng zhe wèi ài liú lèi de wǒ (de wǒ)
ปู้ จุ่น เค่า จิ้น โซวง โข่ว เตอะ เฮย ต้ง  ตั่ว ฉาง เจอะ เว่ย อ้าย หลิว เล้ย เตอะ หว่อ  (เตอะ หว่อ)

甚至微笑的这分钟 还在坠落 向下坠落
shèn zhì wēi xiào de zhè fēn zhōng  hái zài zhuì luò  xiàng xià zhuì luò
เซิ่น จื้อ เวย เสี้ยว เตอะ เจ้อ เฟิน จง  ไห ไจ้ จุ้ย ลั่ว  เซี่ยง เซี่ย จุ้ย ลั่ว

***Kiss Me Kiss Me Kiss Me

Babe Just Kiss Me Kiss Me Kiss Me

And I'll Be Just Fine Just Fine Just Fine

And I'll Be Just Fine

ซ้ำ *

I Don't Know What Else To Say               

不需要 被看透 Yeah 不需要 被温柔 Yeah Yeah
bù xū yào  bèi kàn tòu Yeah  bù xū yào  bèi wēn róu  Yeah Yeah
ปู้ ซวี เหย้า  เป้ย คั่น โท่ว เย้  ปู้ ซวี เหย้า  เป้ย เวิน โหรว  เย้ เย้

ซ้ำ **, ***

Rap:I Don't Know What Else To Do

I Don't Know What Else That I Can Do

To Show You, To Love You

You Are The Only Lady That I Wanna Do                   

I Don't Know What Else To Do,

I Don't Know What Else To Say

I Don't Know What Else To Do

But I Just Wanna Be With You OH

ซ้ำ **, **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...