วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Hai Shi Yao Xing Fu (还是要幸福) Must Be Happy - Hebe Tian (Lyrics)

เพลง Hái Shì Yào Xìng Fú (还是要幸福) Must Be Happy
ศิลปิน Hebe Tián (田馥甄) Tián Fù Zhēn
อัลบั้ม My Love
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

不确定就别亲吻 感情很容易毁了一个人
bù què dìng jiù bié qīn wěn  gǎn qíng hěn róng yì huǐ le yī gè rén
ปู๋ เชว่ ติ้ง จิ้ว เปี๋ย ชิน เหวิ่น  ก่าน ฉิง เหิ่น หยง อี้ หุ่ย เลอะ อี๋ เก้อ เหริน

一个人若不够狠 爱淡了不离不弃多残忍
yī gè rén ruò bù gòu hěn  ài dàn le bù lí bù qì duō cán rěn
อี๋ เก้อ เหริน ยั่ว ปู๋ โก้ว เหิ่น  อ้าย ตั้น เลอะ ปู้ หลี ปู๋ ชี่ ตัว ฉาน เหริ่น

你留下来的垃圾(乐瑟) 我一天一天总会丢完的
nǐ liú xià lái de lè sè  wǒ yī tiān yī tiān zǒng huì diū wán de
หนี่ หลิว เซี่ย ไหล เตอะ ลา จี  หว่อ อี้ เทียน อี้ เทียน จ่ง ฮุ่ย ติว หวาน เตอะ

我甚至真心真意的祝福 永恒在你的身上先发生
wǒ shèn zhì zhēn xīn zhēn yì de zhù fú  yǒng héng zài nǐ de shēn shàng xiān fā shēng
หว่อ เซิ่น จื้อ เจิน ซิน เจิน อี้ เตอะ จู้ ฝู  หย่ง เหิง ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน ซ่าง เซียน ฟา เซิง

*你还是要幸福 你千万不要再招惹别人哭
nǐ hái shì yào xìng fú  nǐ qiān wàn bù yào zài zhāo rě bié rén kū
หนี่ ไห ซื่อ เหย้า ซิ่ง ฝู  หนี่ เชียน ว่าน ปู๋ เหย้า ไจ้ เจา เหย่อ เปี๋ย เหริน คู

所有错误从我这里落幕 别跟着我 铭心 刻骨
suǒ yǒu cuò wù cóng wǒ zhè lǐ luò mù  bié gēn zhe wǒ  míng xīn  kè gǔ
สัว โหย่ว ชั่ว อู้ ฉง หว่อ เจ้อ หลี่ ลั่ว มู่  เปี๋ย เกิน เจอะ หว่อ  หมิง ซิน  เค่อ กู่

你还是要幸福 我才能确定我还得很清楚
nǐ hái shì yào xìng fú  wǒ cái néng què dìng wǒ huán de hěn qīng chu
หนี่ ไห ซื่อ เหย้า ซิ่ง ฝู  หว่อ ไฉ เหนิ่ง เชว่ ติ้ง หว่อ หวน เตอะ เหิ่น ชิง ชุ

确定自己再也不会占据 你的篇幅
què dìng zì jǐ zài yě bù huì zhàn jù  nǐ de piān fú
เชว่ ติ้ง จื้อ จี่ ไจ้ เย่ ปู๋ ฮุ่ย จ้าน จวิ้  หนี่ เตอะ เพียน ฝู

明天 开始 这一切都结束
míng tiān  kāi shǐ  zhè yī qiè dōu jié shù
หมิง เทียน  ไค สื่อ  เจ้อ อี๋ เชี้ย โตว เจี๋ย ซู่

还我钥匙的备份 我觉得再见可以很单纯
huán wǒ yào shi de bèi fèn  wǒ jué de zài jiàn kě yǐ hěn dān chún
หวน หว่อ เหย้า ชึ เตอะ เป้ย เฟิ่น  หว่อ เจว๋ เตอะ ไจ้ เจี้ยน เขอ อี่ เหิ่น ตัน ฉุน

我甚至真心真意的祝福 永恒在你的身上先发生
wǒ shèn zhì zhēn xīn zhēn yì de zhù fú   yǒng héng zài nǐ de shēn shàng xiān fā shēng
หว่อ เซิ่น จื้อ เจิน ซิน เจิน อี้ เตอะ จู้ ฝู  หย่ง เหิง ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน ซ่าง เซียน ฟา เซิง

ซ้ำ *, *

你如果很幸福 半夜的简讯我就无需回复
nǐ rú guǒ hěn xìng fú   bàn yè de jiǎn xùn wǒ jiù wú xū huí fù
หนี่ หยู กั่ว เหิ่น ซิ่ง ฝู  ปั้น เย้ เตอะ เจี่ยน ซวิ่น หว่อ จิ้ว อู๋ ซวี หุย ฟู่

因为你的悲喜已经有了 容身之处
yīn wèi nǐ de bēi xǐ yǐ jīng yǒu le  róng shēn zhī chù
ยิน เว่ย หนี่ เตอะ เปย สี อี่ จิง โหย่ว เลอะ  หยง เซิน จือ ชู่

我也能有 最纯粹的孤独 最孤独的孤独
wǒ yě néng yǒu  zuì chún cuì de gū dú  zuì gū dú de gū dú
หว่อ เย่ เหนิ่ง โหย่ว  จุ้ย ฉุน ชุ่ย เตอะ กู ตู๋  จุ้ย กู ตู๋ เตอะ กู ตู๋


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...