วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Bian Cheng Mo Sheng Ren (变成陌生人) Become Strangers - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Biàn Chéng Mò Shēng Rén (变成陌生人) Become Strangers
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม  Ài Bù Ài (爱不爱) Love? Or Not?
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*既然你想分 没有理由我再苦撑
jì rán nǐ xiǎng fēn  méi yǒu lǐ yóu wǒ zài kǔ chēng
จี้ หยาน หนี เสี่ยง เฟิน  เหมย โหย่ว หลี่ โหยว หว่อ ไจ้ ขู่ เชิง

还不够好 抱歉 我不否
wǒ hái bù gòu hǎo  bào qiàn  wǒ bù fǒu rèn
หว่อ ไห ปู๋ โก้ว เห่า  เป้า เชี่ยน  หว่อ ปู้ โฝ่ว เริ่น

时间一晃动 记忆就模糊了
shí jiān yī huàng dòng  jì yì jiù mó hu le
สือ เจียน อี๋ ห้วง ต้ง  จี้ อี้ จิ้ว หมัว ฮุ เลอะ

们的爱没有防手震
wǒ men de ài méi yǒu fáng shǒu zhèn
หว่อ เมิน เตอะ อ้าย เหมย โหย่ว ฝัง โส่ว เจิ้น

我很努力想着你 却都失真
wǒ hěn nǔ lì xiǎng zhe nǐ  què dōu shī zhēn
หว่อ เหิน หนู่ ลี่ เสี่ยง เจอะ หนี่  เชว่ โตว ซือ เจิน

倒退的逆时针 慌乱陪
dào tuì de nì shí zhēn  huāng luàn péi chèn
เต้า ทุ่ย เตอะ นี่ สือ เจิน  ฮวง ล่วน เผย เชิ่น

全世界静止了 我也真的失去你了
quán shì jiè jìng zhǐ le  wǒ yě zhēn de shī qù nǐ le
เฉวียน ซื่อ เจี้ย จิ้ง จื่อ เลอะ  หว่อ เย่ เจิน เตอะ ซือ ชวี่ หนี่ เลอะ

**么不心疼 么会发生
zěn me bù xīn téng  zěn me huì fā shēng
เจิ่น เมอะ ปู้ ซิน เถิง  เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ฟา เซิง

们两个人 变成陌生人
wǒ men liǎng gè rén  kuài biàn chéng mò shēng rén
หว่อ เมิน เหลี่ยง เก้อ เหริน  ไคว่ เปี้ยน เฉิง มั่ว เซิง เหริน

失恋谁不闷 都不要再
shī liàn shuí bù mèn  dōu bù yào zài wèn
ซือ เลี่ยน สุย ปู๋ เมิ่น  โตว ปู๋ เหย้า ไจ้ เวิ่น

又醒着到清晨 (又醒着到清晨)
yòu xǐng zhe dào qīng chén (yòu xǐng zhe dào qīng chén)
โย่ว สิ่ง เจอะ เต้า ชิง เฉิน  (โย่ว สิ่ง เจอะ เต้า ชิง เฉิน)

ซ้ำ *, **

爱情里 太多转折 我自己 找平衡
ài qíng lǐ  tài duō zhuǎn zhé  wǒ zì jǐ  zhǎo píng héng
อ้าย ฉิง หลี่  ไท่ ตัว จ่วน เจ๋อ  หว่อ จื้อ จี่  เจ่า ผิง เหิง

总之 开了 祝福了 时间会治疗我吗
zǒng zhī  lí kāi le  zhù fú le  shí jiān huì zhì liáo wǒ ma
จ่ง จือ  หลี ไค เลอะ  จู้ ฝู เลอะ  สือ เจียน ฮุ่ย จื้อ เหลียว หว่อ ม่ะ

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...