วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Bi Ji Mo Geng Ji Mo (比寂寞更寂寞) Lonelier Than the Loneliest - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Bǐ Jì Mò Gèng Jì Mò (比寂寞更寂寞) Lonelier Than the Loneliest
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง爱了三年 我依旧没变 还能相信 同一套谎言
ài le sān nián  wǒ yī jiù méi biàn  hái néng xiāng xìn  tóng yī tào huǎng yán
อ้าย เลอะ ซาน เหนียน  หว่อ อี จิ้ว เหมย เปี้ยน  ไห เหนิง เซียง ซิ่น  ถง อี๋ เท่า ห่วง เหยียน

你的解释 弥漫着诡谲 Huu Huu
nǐ de jiě shì  mí màn zhe guǐ jué  Huu Huu
หนี่ เตอะ เจี่ย ซื่อ  หมี ม่าน เจอะ กุ่ย เจว๋   ฮู้ ฮู

都还无所谓 至少我能 尽情享受你愧疚的脸
dōu hái wú suǒ wèi  zhì shǎo wǒ néng  jìn qíng xiǎng shòu nǐ kuì jiù de liǎn
โตว ไห อู๋ สั่ว เว่ย  จื้อ เส่า หว่อ เหนิง  จิ้น ฉิง เสี่ยง โซ่ว หนี่ คุ่ย จิ้ว เตอะ เหลี่ยน

换来一点 安慰
huàn lái yī diǎn  ān wèi
ฮ่วน ไหล อี้ เตี่ยน  อัน เว่ย

*怎么还能比 寂寞还更寂寞
zěn me hái néng bǐ  jì mò hái gèng jì mò
เจิ่น เมอะ ไห เหนิง ปี่  จี้ มั่ว ไห เกิ้ง จี้ มั่ว

眼神都空了 还努力说着爱我
yǎn shén dōu kōng le  hái nǔ lì shuō zhe ài wǒ
เหยี่ยน เสิน โตว คง เลอะ  ไห หนู่ ลี่ ซัว เจอะ อ้าย หว่อ

一个吻轻易将我 征服 假装幸福 为你再沦落
yī gè wěn qīng yì jiāng wǒ  zhēng fú  jiǎ zhuāng xìng fú  wèi nǐ zài lún luò
อี๋ เก้อ เหวิ่น ชิง อี้ เจียง หว่อ  เจิง ฝู  เจี่ย จวง ซิ่ง ฝู  เว่ย หนี่ ไจ้ หลุน ลั่ว

**原来还能比 寂寞还更寂寞
yuán lái hái néng bǐ  jì mò hái gèng jì mò
หยวน ไหล ไห เหนิง ปี่  จี้ มั่ว ไห เกิ้ง จี้ มั่ว

我比谁都清楚 你所有的借口
wǒ bǐ shuí dōu qīng chu  nǐ suǒ yǒu de jiè kǒu
หว่อ ปี่ สุย โตว ชิง ฉุ  หนี สัว โหย่ว เตอะ เจี้ย โข่ว

却还犯美丽的错 OH Woo OH~
què hái fàn měi lì de cuò  OH Woo OH~
เชว่ ไห ฟ่าน เหม่ย ลี่ เตอะ ชั่ว  โอ้ โว โอ้

继续爱你 怎么沦为 比寂寞更寂寞 (HO  HO~)
jì xù ài nǐ  zěn me lún wéi  bǐ jì mò gèng jì mò  (HO HO~)
จี้ ซวี่ อ้าย หนี่  เจิ่น เมอะ หลุน เหวย  ปี่ จี้ มั่ว เกิ้ง จี้ มั่ว  (โฮ โฮ~)

争吵过后 我努力入睡 不舍得让 这故事生变
zhēng chǎo guò hòu  wǒ nǔ lì rù shuì  bù shě de ràng  zhè gù shì shēng biàn
เจิง เฉ่า กั้ว โฮ่ว  หว่อ หนู่ ลี่ ยู่ ซุ่ย  ปู้ เส่อ เตอะ ร่าง  เจ้อ กู้ ซื่อ เซิง เปี้ยน

忍住呼吸 忍不住眼泪 Huu Huu
rěn zhù hū xī  rěn bù zhù yǎn lèi  Huu Huu
เหริ่น จู้ ฮู ซี  เหริ่น ปู๋ จู้ เหยี่ยน เล้ย  ฮู้ ฮู

不停绕着圈 不想发现 滚烫的胸口 燃烧的泪
bù tíng rào zhe quān  bù xiǎng fā xiàn  gǔn tàng de xiōng kǒu  rán shāo de lèi
ปู้ ถิง เย่า เจอะ เชวียน  ปู้ เสี่ยง ฟา เซี่ยน  กุ่น ท่าง เตอะ โซวง โข่ว  หยาน เซา เตอะ เล้ย

等着把我 撕裂
děng zhe bǎ wǒ  sī liè
เติ่ง เจอะ ป๋า หว่อ สือ เลี้ย

ซ้ำ *, **, *

什么爱能比 寂寞还更寂寞
shén me ài néng bǐ  jì mò hái gèng jì mò
เสิน เมอะ อ้าย เหนิง ปี่  จี้ มั่ว ไห เกิ้ง จี้ มั่ว

配合你的演出 何时才能落幕
pèi hé nǐ de yǎn chū  hé shí cái néng luò mù
เพ่ย เหอ หนี่ เตอะ เหยี่ยน ชู  เหอ สือ ไฉ เหนิง ลั่ว มู่

是否你也想解脱 OH Woo OH~
shì fǒu nǐ yě xiǎng jiě tuō  OH Woo OH~
ซื่อ โฝ่ว หนี เย่ เสียง เจี่ย ทัว  โอ้ โว โอ้

勉强爱我 只会让我 比寂寞更寂寞
miǎn qiǎng ài wǒ  zhǐ huì ràng wǒ  bǐ jì mò gèng jì mò
เหมียน เฉี่ยง อ้าย หว่อ  จื่อ ฮุ่ย ร่าง หว่อ   ปี่ จี้ มั่ว เกิ้ง จี้ มั่ว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...