วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Zi Zuo Zi Shou (自作自受) My Fault - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Zì Zuò Zì Shòu (自作自受) My Fault
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง 

เนื้อเพลง


懂了 最后那句我懂 要学着放手 不要再连络
dǒng le  zuì hòu nà jù wǒ dǒng  yào xué zhe fàng shǒu  bù yào zài lián luò
ต่ง เลอะ  จุ้ย โฮ่ว น่า จวิ้ หว่อ ต่ง  เหย้า เสว๋ เจอะ ฟ่าง โส่ว  ปู๋ เหย้า ไจ้ เหลียน ลั่ว

门开着 大喊大哭叫着 却没有人可以来救我
mén kāi zhe  dà hǎn dà kū jiào zhe  què méi yǒu rén kě yǐ lái jiù wǒ
เหมิน ไค เจอะ  ต้า ห่าน ต้า คู เจี้ยว เจอะ  เชว่ เหมย โหย่ว เหริน เขอ อี่ ไหล จิ้ว หว่อ

*你没有错 错在我要的太多 朋友劝我 不要(再)傻过了头
nǐ méi yǒu cuò  cuò zài wǒ yào de tài duō  péng yǒu quàn wǒ  bù yào (zài) shǎ guò le tóu
หนี่ เหมย โหย่ว ชั่ว  ชั่ว ไจ้ หว่อ เหย้า เตอะ ไท่ ตัว  เผิง โหย่ว เชวี่ยน หว่อ  ปู๋ เหย้า (ไจ้) ส่า กั้ว เลอะ โถว

被你爱过疯过忘过的我 到底算什么
bèi nǐ ài guò fēng guò wàng guò de wǒ  dào dǐ suàn shén me 
เป้ย หนี่ อ้าย กั้ว เฟิง กั้ว ว่าง กั้ว เตอะ หว่อ  เต้า ตี่ ซ่วน เสิน เมอะ

自作自受 帮你找借口
zì zuò zì shòu  bāng nǐ zhǎo jiè kǒu
จื้อ จั้ว จื้อ โซ่ว  ปัง หนี เจ่า เจี้ย โข่ว

成全两个人的自由 却剩寂寞在哄着我
chéng quán liǎng gè rén de zì yóu  què shèng jì mò zài hǒng zhe wǒ
เฉิง เฉวียน เหลี่ยง เก้อ เหริน เตอะ จื้อ โหยว  เชว่ เซิ่ง จี้ มั่ว ไจ้ ห่ง เจอะ หว่อ

**为你痛过恨过错过的我 到底算什么
wèi nǐ tòng guò hèn guò cuò guò de wǒ  dào dǐ suàn shén me 
เว่ย หนี่ ท่ง กั้ว เฮิ่น กั้ว ชั่ว กั้ว เตอะ หว่อ  เต้า ตี่ ซ่วน เสิน เมอะ

自作自受 相信你编的理由 (Woo)
zì zuò zì shòu  xiāng xìn nǐ biān de lǐ yóu (Woo)
จื้อ จั้ว จื้อ โซ่ว  เซียง ซิ่น หนี่ เปียน เตอะ หลี่ โหยว  (โว้ว)

还以为你 开玩笑骗我 你说我是不是疯了
hái yǐ wéi nǐ  kāi wán xiào piàn wǒ  nǐ shuō wǒ shì bù shì fēng le
ไห อี่ เหวย หนี่  ไค หวาน เสี้ยว เพี่ยน หว่อ  หนี่ ซัว หว่อ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เฟิง เลอะ

笑了 电影情节巧合 泪无声滑落 割伤我的喉咙
xiào le  diàn yǐng qíng jié qiǎo hé  lèi wú shēng huá luò  gē shāng wǒ de hóu lóng
เสี้ยว เลอะ  เตี้ยน หยิ่ง ฉิง เจี๋ย เฉี่ยว เหอ  เล้ย อู๋ เซิง หวา ลั่ว  เกอ ซาง หว่อ เตอะ โหว หลง

祝福你 我无法说出口 彻底失控 在你的枕头
zhù fú nǐ  wǒ wú fǎ shuō chū kǒu  chè dǐ shī kòng  zài nǐ de zhěn tou
จู้ ฝู หนี่  หว่อ อู๋ ฝ่า ซัว ชู โข่ว  เช้อ ตี่ ซือ ค่ง  ไจ้ หนี่ เตอะ เจิ่น โถว

ซ้ำ *, **

我疯了 把相片全部都 吞进了回忆中
wǒ fēng le  bǎ xiàng piàn quán bù dōu  tūn jìn le huí yì zhōng 
หว่อ เฟิง เลอะ  ป่า เซี่ยง เพี่ยน เฉวียน ปู้ โตว  ทุน จิ้น เลอะ หุย อี้ จง

就能再占有 曾紧紧拥抱我 不放开的手
jiù néng zài zhàn yǒu  céng jǐn jǐn yōng bào wǒ  bù fàng kāi de shǒu
จิ้ว เหนิง ไจ้ จ้าน โหย่ว  เฉิง จิ๋น จิ่น ยง เป้า หว่อ  ปู๋ ฟ่าง ไค เตอะ โส่ว

ซ้ำ **

你说我是不是疯了 你说我是不是没救
nǐ shuō wǒ shì bù shì fēng le  nǐ shuō wǒ shì bù shì méi jiù
หนี่ ซัว หว่อ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เฟิง เลอะ  หนี่ ซัว หว่อ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เหมย จิ้ว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...