วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Yi Ge Ren Bu Ke Neng (一个人不可能) Can't Be Alone - Della Ding (Lyrics)

เพลง Yī Gè Rén Bù Kě Néng (一个人不可能) Can't Be Alone
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง一个人 我在沮丧 一个人 走在路上
yī gè rén  wǒ zài jǔ sàng  yī gè rén  zǒu zài lù shàng
อี๋ เก้อ เหริน  หว่อ ไจ้ จวิ่ ซ่าง  อี๋ เก้อ เหริน  โจ่ว ไจ้ ลู่ ซ่าง

泪流下 那么荒唐 分手当初是我在逞强
lèi liú xià  nà me huāng táng  fēn shǒu dāng chū shì wǒ zài chěng qiáng
เล้ย หลิว เซี่ย  น่า เมอะ ฮวง ถาง  เฟิน โส่ว ตัง ชู ซื่อ หว่อ ไจ้ เฉิ่ง เฉียง

一个人 对谁嚣张 一个人 为谁而忙
yī gè rén  duì shuí xiāo zhāng  yī gè rén  wèi shuí ér máng
อี๋ เก้อ เหริน  ตุ้ย สุย เซียว จาง  อี๋ เก้อ เหริน  เว่ย สุย เอ๋อ หมาง 

我懂了 你没反抗 是因为我不够坚强
wǒ dǒng le  nǐ méi fǎn kàng  shì yīn wèi wǒ bù gòu jiān qiáng
หว่อ ต่ง เลอะ  หนี่ เหมย ฝ่าน ข้าง  ซื่อ ยิน เว่ย หว่อ ปู๋ โก้ว เจียน เฉียง

*只是我一个人 一个人不可能 不可能有多快乐我承认
zhǐ shì wǒ yī gè rén  yī gè rén bù kě néng  bù kě néng yǒu duō kuài lè wǒ chéng rèn
จื่อ ซื่อ หว่อ อี๋ เก้อ เหริน  อี๋ เก้อ เหริน ปู้ เข่อ เหนิง  ปู้ เข่อ เหนิง โหย่ว ตัว ไคว่ เล่อ หว่อ เฉิง เริ่น

从前是两个人 两个人多认真
cóng qián shì liǎng gè rén  liǎng gè rén duō rèn zhēn
ฉง เฉียน ซื่อ เหลี่ยง เก้อ เหริน  เหลี่ยง เก้อ เหริน ตัว เริ่น เจิน

一年后却像两个陌生人
yī nián hòu què xiàng liǎng gè mò shēng rén
อี้ เหนียน โฮ่ว เชว่ เซี่ยง เหลี่ยง เก้อ มั่ว เซิง เหริน

只是我一个人 一个人不可能 不可能有多快乐我承认
zhǐ shì wǒ yī gè rén  yī gè rén bù kě néng  bù kě néng yǒu duō kuài lè wǒ chéng rèn
จื่อ ซื่อ หว่อ อี๋ เก้อ เหริน  อี๋ เก้อ เหริน ปู้ เข่อ เหนิง  ปู้ เข่อ เหนิง โหย่ว ตัว ไคว่ เล่อ หว่อ เฉิง เริ่น

想回到两个人 认真的两个人 (Hey~)
xiǎng huí dào liǎng gè rén  rèn zhēn de liǎng gè rén (Hey~)
เสี่ยง หุย เต้า เหลี่ยง เก้อ เหริน  เริ่น เจิน เตอะ เหลี่ยง เก้อ เหริน (เฮ้~)

一个人 没有方向 一个人 闷得发慌
yī gè rén  méi yǒu fāng xiàng  yī gè rén  mèn dé fā huāng
อี๋ เก้อ เหริน  เหมย โหย่ว ฟัง เซี่ยง  อี๋ เก้อ เหริน  เมิ่น เตอะ ฟา ฮวง   

谁懂得 我的疯狂 谁会一直在我的身旁
shuí dǒng de  wǒ de fēng kuáng  shuí huì yī zhí zài wǒ de shēn páng
สุย ต่ง เตอะ  หว่อ เตอะ เฟิง ขวง  สุย ฮุ่ย อี้ จื๋อ ไจ้ หว่อ เตอะ เซิน ผัง

一个人 该怎么样 一个人 一个人唱
yī gè rén  gāi zěn me yàng  yī gè rén  yī gè rén chàng
อี๋ เก้อ เหริน  ไก เจิ่น เมอะ ย่าง  อี๋ เก้อ เหริน  อี๋เก้อ เหริน ช่าง 

天冷了 你还好吗 明天是不是会晴朗
tiān lěng le  nǐ hái hǎo ma  míng tiān shì bù shì huì qíng lǎng
เทียน เหลิ่ง เลอะ  หนี่ ไห เห่า ม่ะ  หมิง เทียน ซื่อ ปู๋ ซื่อ ฮุ่ย ฉิง หล่าง

ซ้ำ *

一个人 一个人不可能 不可能有多快乐多万能
yī gè rén  yī gè rén bù kě néng  bù kě néng yǒu duō kuài lè duō wàn néng
อี๋ เก้อ เหริน  อี๋ เก้อ เหริน ปู้ เข่อ เหนิง  ปู้ เข่อ เหนิง โหย่ว ตัว ไคว่ เล่อ ตัว ว่าน เหนิง

再习惯一个人 一个人再认真 认真也不能让幸福成真
zài xí guàn yī gè rén  yī gè rén zài rèn zhēn  rèn zhēn yě bù néng ràng xìng fú chéng zhēn
ไจ้ สี ก้วน อี๋ เก้อ เหริน  อี๋ เก้อ เหริน ไจ้ เริ่น เจิน  เริ่น เจิน เย่ ปู้ เหนิง ร่าง ซิ่ง ฝู เฉิง เจิน

Oh~ 一个人 一个人不可能 不可能有两个人的灵魂
Oh~ yī gè rén  yī gè rén bù kě néng  bù kě néng yǒu liǎng gè rén de líng hún
โอ้อี๋ เก้อ เหริน  อี๋ เก้อ เหริน ปู้ เข่อ เหนิง  ปู้ เข่อ เหนิง โหยว เหลี่ยง เก้อ เหริน เตอะ หลิง หุน

等待另一个人 爱的另一个人
děng dài lìng yī gè rén  ài de lìng yī gè rén
เติ่ง ไต้ ลิ่ง อี๋ เก้อ เหริน  อ้าย เตอะ ลิ่ง อี๋ เก้อ เหริน  


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...