วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Tan Qi Lai (弹起来) Bounce Back - Christine Fan (Lyrics)

เพลง Tán Qǐ Lái (弹起来) Bounce Back
ศิลปิน Fàn Wěi Qí (玮琪) Christine Fan
อัลบั้ม Ài Zài Yī Qǐ To_get_he.r (爱,在一起 To_get_he.r) Together
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง*忙忙忙 应付不完 转转转 没方向
máng máng máng  yìng fù bù wán  zhuǎn zhuǎn zhuǎn  méi fāng xiàng
หมาง หมาง หมาง  ยิ่ง ฟู่ ปู้ หวาน  จ่วน จ่วน จ่วน  เหมย ฟัง เซี่ยง

乱乱乱 来乱 好像迷途的羔羊
luàn luàn luàn  lái luàn  hǎo xiàng mí tú de gāo yáng
ล่วน ล่วน ล่วน  ไหล ล่วน  เห่า เซี่ยง หมี ถู เตอะ เกา หยาง

OH Woo OH Woo~ OH Woo OH Woo~

够柔软就是弹簧床 赶赶赶 应付不完
xīn gòu róu ruǎn jiù shì tán huáng chuáng  gǎn gǎn gǎn  yìng fù bù wán
ซิน โก้ว โหรว หย่วน จิ้ว ซื่อ ถาน หวง ฉวง  ก่าน ก่าน ก่าน  ยิ่ง ฟู่ ปู้ หวาน

单方向 乱乱乱 来乱 好像烫手的沸汤
zì zhuàn  dān fāng xiàng  luàn luàn luàn  lái luàn  hǎo xiàng tàng shǒu de fèi tāng
จื้อ จ้วน  ตัน ฟัง เซี่ยง  ล่วน ล่วน ล่วน  ไหล ล่วน  เห่า เซี่ยง ท่าง โส่ว เตอะ เฟ่ย ทาง

OH Woo OH Woo~ OH Woo OH Woo~

钢筋水泥中冲浪 乌云也都会是棉花糖
zài gāng jīn shuǐ ní zhōng chōng làng  wū yún yě dōu huì shì mián huā táng
ไจ้ กัง จิน สุ่ย หนี จง ชง ล่าง  อู หวิน เย่ โตว ฮุ่ย ซื่อ เหมียน ฮวา ถาง

幽默感总强过那倔强 够柔软 不怕碰撞
yōu mò gǎn zǒng qiǎng guò nà jué jiàng  gòu róu ruǎn  bù pà pèng zhuàng
โยว มั่ว ก๋าน จ๋ง เฉี่ยง กั้ว น่า เจว๋ เจี้ยง  โก้ว โหรว หย่วน  ปู๋ พ่า เพิ่ง จ้วง

**()弹起来 开来(开来)
(lái) tán qǐ lái  sǎn kāi lái (sǎn kāi lái)
(ไหล) ถาน ฉี่ ไหล  ส่าน ไค ไหล (ส่าน ไค ไหล)

开来(开来) 紧绷的姿态 剧情能更改
sōng kāi lái (sōng kāi lái)  nà jǐn bēng de zī tài  nà jù qíng néng gēng gǎi
ซง ไค ไหล (ซง ไค ไหล)  น่า จิ่น เปิง เตอะ จือ ไท่  น่า จวี้ ฉิง เหนิง เกิง ไก่

***()弹起来 把心情晒一晒 有天空的胸怀
(lái) tán qǐ lái  bǎ xīn qíng shài yī shài  yǒu tiān kōng de xiōng huái
(ไหล) ถาน ฉี่ ไหล  ป่า ซิน ฉิง ไซ่ อี๋ ไซ่  โหย่ว เทียน คง เตอะ โซวง ไหว

比夏天的节拍 还要更痛快
bǐ xià tiān de jié pāi  hái yào gèng tòng kuài
ปี่ เซี่ย เทียน เตอะ เจี๋ย ไพ  ไห เหย้า เกิ้ง ท่ง ไคว่

ซ้ำ *, **, ***, **, ***

弹起来 开来 开来 剧情能更改
tán qǐ lái  sǎn kāi lái  sōng kāi lái  nà jù qíng néng gēng gǎi
ถาน ฉี่ ไหล  ส่าน ไค ไหล  ซง ไค ไหล  น่า จวี้ ฉิง เหนิง เกิง ไก่

弹起来 唱出来 弹起来 比吉他还坦白
tán qǐ lái  chàng chū lái  tán qǐ lái  bǐ jí tā hái tǎn bái
ถาน ฉี่ ไหล  ช่าง ชู ไหล  ถาน ฉี่ ไหล  ปี่ จี๋ ทา ไห ถ่าน ไป๋

ซ้ำ ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...