วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Ta Hai Ren Bu Ren De Wo (他还认不认得我) Does He Still Recognize Me - Della Ding (Lyrics)

เพลง Tā Hái Rèn Bù Rèn De Wǒ (还认不认得我) Does He Still Recognize Me
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding 
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


不晓得他还记得吗 曾用力去爱的春夏
bù xiǎo de tā hái jì de ma  céng yòng lì qù ài de chūn xià
ปู้ เสี่ยว เตอะ ทา ไห จี้ เตอะ ม่ะ  เฉิง ย่ง ลี่ ชวี่ อ้าย เตอะ ชุน เซี่ย

不用说话 雨一直下 两个人那么傻
bù yòng shuō huà  yǔ yī zhí xià  liǎng gè rén nà me shǎ
ปู๋ ย่ง ซัว ฮว่า  อวิ่ อี้ จื๋อ เซี่ย  เหลี่ยง เก้อ เหริน น่า เมอะ ส่า

再争气点 多笑一点 就好了
zài zhēng qì diǎn  duō xiào yī diǎn  jiù hǎo le
ไจ้ เจิง ชี่ เตี่ยน  ตัว เสี้ยว อี้ เตี่ยน  จิ้ว เห่า เลอะ

不晓得他还快乐吗 还住在这个城市吗
bù xiǎo de tā hái kuài lè ma  hái zhù zài zhè gè chéng shì ma
ปู้ เสี่ยว เตอะ ทา ไห ไคว่ เล่อ ม่ะ  ไห จู้ ไจ้ เจ้อ เก้อ เฉิง ซื่อ ม่ะ

他变了吗 想过我吗 想听他的回答
tā biàn le ma  xiǎng guò wǒ ma  xiǎng tīng tā de huí dá
ทา เปี้ยน เลอะ ม่ะ  เสี่ยง กั้ว หว่อ ม่ะ  เสี่ยง ทิง ทา เตอะ หุย ต๋า

说诚实话 我能勇敢 接受的
shuō chéng shí huà  wǒ néng yǒng gǎn  jiē shòu de
ซัว เฉิง สือ ฮว่า  หว่อ เหนิง หยง ก่าน  เจีย โซ่ว เตอะ

*他还认不认得我 我穿的那件风衣
tā hái rèn bù rèn de wǒ  wǒ chuān de nà jiàn fēng yī
ทา ไห เริ่น ปู๋ เริ่น เตอะ หว่อ  หว่อ ชวน เตอะ น่า เจี้ยน เฟิง อี

他还记不记得我 最爱和他争第一
tā hái jì bù jì de wǒ  zuì ài hé tā zhēng dì yī
ทา ไห จี้ ปู๋ จี้ เตอะ หว่อ  จุ้ย อ้าย เหอ ทา เจิง ตี้ อี

他还留不留着我 写的那句我爱你
tā hái liú bù liú zhe wǒ  xiě de nà jù wǒ ài nǐ
ทา ไห หลิว ปู้ หลิว เจอะ หว่อ  เสี่ย เตอะ น่า จวิ้ หว่อ อ้าย หนี่

我都没忘记 没忘记 失落的勇气
wǒ dōu méi wàng jì  méi wàng jì  shī luò de yǒng qì
หว่อ โตว เหมย ว่าง จี้  เหมย ว่าง จี้  ซือ ลั่ว เตอะ หย่ง ชี่

他还会轻易承诺吗 后来他为谁而奔忙
tā hái huì qīng yì chéng nuò ma  hòu lái tā wèi shuí ér bēn máng
ทา ไห ฮุ่ย ชิง อี้ เฉิง นั้ว ม่ะ  โฮ่ว ไหล ทา เว่ย สุย เอ๋อ เปิน หมาง

那时为他 剪的短发 在相片里倔强
nà shí wèi tā  jiǎn de duǎn fà  zài xiàng piàn lǐ jué jiàng
น่า สือ เว่ย ทา  เจี่ยน เตอะ ต่วน ฝ้า  ไจ้ เซี่ยง เพี่ยน หลี่ เจว๋ เจี้ยง

我们都离年少轻狂很远了Ha~
wǒ men dōu lí nián shào qīng kuáng hěn yuǎn le Ha~
หว่อ เมิน โตว หลี เหนียน เซ่า ชิง ขวง เหิน หย่วน เลอะ ฮา~

**他还认不认得我 如果有天再相遇
tā hái rèn bù rèn de wǒ  rú guǒ yǒu tiān zài xiāng yù
ทา ไห เริ่น ปู๋ เริ่น เตอะ หว่อ  หยู กั่ว โหย่ว เทียน ไจ้ เซียง อวิ้

他还记不记得我 曾经是他的唯一
tā hái jì bù jì de wǒ  céng jīng shì tā de wéi yī
ทา ไห จี้ ปู๋ จี้ เตอะ หว่อ  เฉิง จิง ซื่อ ทา เตอะ เหวย อี 

他还留不留着我 写的那句我爱你
tā hái liú bù liú zhe wǒ  xiě de nà jù wǒ ài nǐ
ทา ไห หลิว ปู้ หลิว เจอะ หว่อ  เสี่ย เตอะ น่า จวิ้ หว่อ อ้าย หนี่

这么久了 我没忘记 我们的电影
zhè me jiǔ le  wǒ méi wàng jì  wǒ men de diàn yǐng
เจ้อ เมอะ จิ่ว เลอะ  หว่อ เหมย ว่าง จี้  หว่อ เมิน เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

真的没关系(真的没关系) 也至少我们
zhēn de méi guān xi (zhēn de méi guān xi) yě zhì shǎo wǒ men
เจิน เตอะ เหมย กวน ซิ (เจิน เตอะ เหมย กวน ซิ)  เย่ จื้อ เส่า หว่อ เมิน

一直拥有同一个秘密 和同一段回忆
yī zhí yōng yǒu tóng yī gè mì mì  hé tóng yī duàn huí yì
อี้ จื๋อ ยง โหย่ว ถง อี๋ เก้อ มี่ มี่  เหอ ถง อี๋ ต้วน หุย อี้

ซ้ำ *, **

他还认不认得
tā hái rèn bù rèn de
ทา ไห เริ่น ปู๋ เริ่น เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...