วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Na Xie Nian (那些年) Those Years - Hu Xia (Lyrics)

เพลง Nà Xiē Nián (那些年) Those Years
ศิลปิน Hú Xià (胡夏)
อัลบั้ม Nà Xiē Nián, Wǒ Men Yī Qǐ Zhuī De Nǚ Hái (那些年,我们一起追的女孩You Are the Apple of My Eye OST
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


又回到最初的起点 记忆中你青涩的脸
yòu huí dào zuì chū de qǐ diǎn  jì yì zhōng nǐ qīng sè de liǎn
โย่ว หุย เต้า จุ้ย ชู เตอะ ฉี เตี่ยน  จี้ อี้ จง หนี่ ชิง เซ้อ เตอะ เหลี่ยน

我们终于来到了这一天
wǒ men zhōng yú lái dào le zhè yì tiān
หว่อ เมิน จง อวิ๋ ไหล เต้า เลอะ เจ้อ อี้ เทียน

桌垫下的老照片 无数回忆连结
zhuō diàn xià de lǎo zhào piàn  wú shù huí yì lián jié
จัว เตี้ยน เซี่ย เตอะ เหล่า เจ้า เพี่ยน  อู๋ ซู่ หุย อี้ เหลียน เจี๋ย

今天男孩要赴女孩最后的约
jīn tiān nán hái yào fù nǚ hái zuì hòu de yuē
จิน เทียน หนาน ไห เหย้า ฟู่ นวิ่ ไห จุ้ย โฮ่ว เตอะ เยว

*又回到最初的起点 呆呆地站在镜子前
yòu huí dào zuì chū de qǐ diǎn  dāi dāi de zhàn zài jìng zi qián
โย่ว หุย เต้า จุ้ย ชู เตอะ ฉี เตี่ยน  ไต ไต เตอะ จ้าน ไจ้ จิ้ง จึ เฉียน

笨拙系上红色领带的结 将头发梳成大人模样
bèn zhuō jì shàng hóng sè lǐng dài de jié  jiāng tóu fa shū chéng dà rén mú yàng
เปิ้น จัว จี้ ซ่าง หง เซ้อ หลิ่ง ไต้ เตอะ เจี๋ย  เจียง โถว ฟะ ซู เฉิง ต้า เหริน หมู ย่าง

穿上一身帅气西装 等会儿见你一定比想像美
chuān shàng yī shēn shuài qì xī zhuāng děng huìr jiàn nǐ yī dìng bǐ xiǎng xiàng měi
ชวน ซ่าง อี้ เซิน ไซว่ ชี่ ซี จวง  เติ่ง ฮุ่ย เจี้ยน หนี่ อี๋ ติ้ง ปี๋ เสี่ยง เซี่ยง เหม่ย

好想再回到那些年的时光
hǎo xiǎng zài huí dào nà xiē nián de shí guāng
เหา เสี่ยง ไจ้ หุย เต้า น่า เซีย เหนียน เตอะ สือ กวง

回到教室座位前后 故意讨你温柔的骂
huí dào jiào shì zuò wèi qián hòu  gù yì tǎo nǐ wēn róu de mà
หุย เต้า เจี้ยว ซื่อ จั้ว เว่ย เฉียน โฮ่ว  กู้ อี้ เถา หนี่ เวิน โหรว เตอะ ม่า

黑板上排列组合 你舍得解开吗 谁与谁坐她又爱着她
hēi bǎn shàng pái liè zǔ hé  nǐ shě de jiě kāi ma  shuí yǔ shuí zuò tā yòu ài zhe tā
เฮย ป่าน ซ่าง ผาย เลี้ย จู่ เหอ  หนี เส่อ เตอะ เจี่ย ไค ม่ะ  สุย อวิ่ สุย จั้ว ทา โย่ว อ้าย เจอะ ทา

**那些年错过的大雨 那些年错过的爱情
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ  nà xiē nián cuò guò de ài qíng
น่า เซีย เหนียน ชั่ว กั้ว เตอะ ต้า อวิ่  น่า เซีย เหนียน ชั่ว กั้ว เตอะ อ้าย ฉิง

好想拥抱你 拥抱错过的勇气
hǎo xiǎng yōng bào nǐ   yōng bào cuò guò de yǒng qì
เหา เสี่ยง ยง เป้า หนี่  ยง เป้า ชั่ว กั้ว เตอะ หยง ชี่

曾经想征服全世界 到最后回首才发现
céng jīng xiǎng zhēng fú quán shì jiè  dào zuì hòu huí shǒu cái fā xiàn
เฉิง จิง เสี่ยง เจิง ฝู เฉวียน ซื่อ เจี้ย  เต้า จุ้ย โฮ่ว หุย โส่ว ไฉ ฟา เซี่ยน

这世界滴滴点点全部都是你
zhè shì jiè dī dī diǎn diǎn quán bù dōu shì nǐ
เจ้อ ซื่อ เจี้ย ตี ตี เตี๋ยน เตี่ยน เฉวียน ปู้ โตว ซื่อ หนี่

那些年错过的大雨 那些年错过的爱情
nà xiē nián cuò guò de dà yǔ  nà xiē nián cuò guò de ài qíng
น่า เซีย เหนียน ชั่ว กั้ว เตอะ ต้า อวิ่  น่า เซีย เหนียน ชั่ว กั้ว เตอะ อ้าย ฉิง

好想告诉你 告诉你我没有忘记
hǎo xiǎng gào su nǐ   gào su nǐ wǒ méi yǒu wàng jì
เหา เสี่ยง เก้า สุ หนี่  เก้า สุ  หนี่ หว่อ เหมย โหย่ว ว่าง จี้

那天晚上满天星星 平行时空下的约定
nà tiān wǎn shàng mǎn tiān xīng xing  píng xíng shí kōng xià de yuē dìng
น่า เทียน หว่าน ซ่าง หม่าน เทียน ซิง ซิง  ผิง สิง สือ คง เซี่ย เตอะ เยว ติ้ง

再一次相遇我会紧紧抱着你 紧紧抱着你
zài yī cì xiāng yù wǒ huì jǐn jǐn bào zhe nǐ  jǐn jǐn bào zhe nǐ
ไจ้ อี๋ ชื่อ เซียง อวิ้ หว่อ ฮุ่ย จิ๋น จิ่น เป้า เจอะ หนี่  จิ๋น จิ่น เป้า เจอะ หนี่

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...