วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

My Love - Hebe Tian (Lyrics)

เพลง My Love
ศิลปิน Hebe Tián (田馥甄) Tián Fù Zhēn
อัลบั้ม My Love
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


如果你被她伤得很痛 请感谢她好心折磨
rú guǒ nǐ bèi tā shāng de hěn tòng  qǐng gǎn xiè tā hǎo xīn zhé mó
หยู กั่ว หนี่ เป้ย ทา ซาง เตอะ เหิ่น ท่ง  ฉิง ก่าน เซี้ย ทา เห่า ซิน เจ๋อ หมัว

如果你对她感到愧疚 请感谢她慷慨泪流
rú guǒ nǐ duì tā gǎn dào kuì jiù  qǐng gǎn xiè tā kāng kǎi lèi liú
หยู กั่ว หนี่ ตุ้ย ทา ก่าน เต้า คุ่ย จิ้ว  ฉิง ก่าน เซี้ย ทา คัง ไข่ เล้ย หลิว

在我们相遇相爱之前 多亏有她让你成熟
zài wǒ men xiāng yù xiāng ài zhī qián  duō kuī yǒu tā ràng nǐ chéng shóu
ไจ้ หว่อ เมิน เซียง อวิ้ เซียง อ้าย จือ เฉียน  ตัว คุย โหย่ว ทา ร่าง หนี่ เฉิง โสว

如果你现在孤独寂寞 请感谢这美丽等候
rú guǒ nǐ xiàn zài gū dú jì mò  qǐng gǎn xiè zhè měi lì děng hòu
หยู กั่ว หนี่ เซี่ยน ไจ้ กู ตู๋ จี้ มั่ว  ฉิง ก่าน เซี้ย เจ้อ เหม่ย ลี่ เติ่ง โฮ่ว

如果你还在为爱犯错 请感谢还没找到我
rú guǒ nǐ hái zài wèi ài fàn cuò  qǐng gǎn xiè hái méi zhǎo dào wǒ
หยู กั่ว หนี่ ไห ไจ้ เว่ย อ้าย ฟ่าน ชั่ว  ฉิง ก่าน เซี้ย ไห เหมย เจ่า เต้า หว่อ

要走完每个曲折路口 我们才懂爱是什么
yào zǒu wán měi gè qū zhé lù kǒu  wǒ men cái dǒng ài shì shén me
เหย้า โจ่ว หวาน เหม่ย เก้อ ชวี เจ๋อ ลู่ โข่ว  หว่อ เมิน ไฉ ต่ง อ้าย ซื่อ เสิน เมอะ

Wu~~My Love  Wu~~My Love

如果庆幸我值得拥有 请感谢我被放弃过
rú guǒ qìng xìng wǒ zhí dé yōng yǒu  qǐng gǎn xiè wǒ bèi fàng qì guò
หยู กั่ว ชิ่ง ซิ่ง หว่อ จื๋อ เต๋อ ยง โหย่ว  ฉิง ก่าน เซี้ย หว่อ เป้ย ฟ่าง ชี่ กั้ว

如果欣赏我坚强温柔 请感谢那珍贵伤口
rú guǒ xīn shǎng wǒ jiān qiáng wēn róu  qǐng gǎn xiè nà zhēn guì shāng kǒu
หยู กั่ว ซิน ส่าง หว่อ เจียน เฉียง เวิน โหรว  ฉิง ก่าน เซี้ย น่า เจิน กุ้ย ซาง โข่ว

在我们相遇相爱之后 遗憾都会变成收获
zài wǒ men xiāng yù xiāng ài zhī hòu  yí hàn dōu huì biàn chéng shōu huò
ไจ้ หว่อ เมิน เซียง อวิ้ เซียง อ้าย จือ โฮ่ว  อี๋ ฮั่น โตว ฮุ่ย เปี้ยน เฉิง โซว ฮั่ว

Wu~~My Love Wu~~My Love

等我们终于紧紧相拥 所有苦难会甜美结果
děng wǒ men zhōng yú jǐn jǐn xiāng yōng  suǒ yǒu kǔ nàn huì tián měi jié guǒ
เติ่ง หว่อ เมิน จง อวิ๋ จิ๋น จิ่น เซียง ยง  สัว โหย่ว ขู่ น่าน ฮุ่ย เถียน เหม่ย เจี๋ย กั่ว

我们就耐心漂流 爱会来的在对的时候
wǒ men jiù nài xīn piāo liú  ài huì lái de zài duì de shí hòu
หว่อ เมิน จิ้ว ไน่ ซิน เพียว หลิว  อ้าย ฮุ่ย ไหล เตอะ ไจ้ ตุ้ย เตอะ สือ โฮ่ว

Wu~~My Love Wu~~My Love  Wu~~My Love Wu~~My Love


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...