วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Ke Neng Ni Hai Ai Wo (可能你还爱我) The Love Left - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Kě Néng Nǐ Hái Ài Wǒ (可能你还爱我) The Love Left
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง还记得吗 那年的幸福 曾经 那么相信 未知的未来
hái jì de ma  nà nián de xìng fú  céng jīng  nà me xiāng xìn  wèi zhī de wèi lái
ไห จี้ เตอะ ม่ะ  น่า เหนียน เตอะ ซิ่ง ฝู  เฉิง จิง  น่า เมอะ เซียง ซิ่น  เว่ย จือ เตอะ เว่ย ไหล

你的 喜怒哀乐 习惯动作 头发味道 手心温度
nǐ de  xǐ nù āi lè  xí guàn dòng zuò  tóu fa wèi dào  shǒu xīn wēn dù
หนี่ เตอะ  สี่ นู่ อาย เล่อ  สี ก้วน ต้ง จั้ว  โถว ฝะ เว่ย เต้า  โส่ว ซิน เวิน ตู้

我都记得 所以算是爱情 吧?
wǒ dōu jì de  suǒ yǐ suàn shì ài qíng  ba?
หว่อ โตว จี้ เตอะ  สัว อี่ ซ่วน ซื่อ อ้าย ฉิง  ป่ะ?

*可能 你还爱我 争吵时候 才会低头沉默
kě néng  nǐ hái ài wǒ  zhēng chǎo shí hòu  cái huì dī tóu chén mò
เข่อ เหนิง  หนี่ ไห อ้าย หว่อ  เจิง เฉ่า สือ โฮ่ว  ไฉ ฮุ่ย ตี โถว เฉิน มั่ว

什么也不说 因为怕我会难受
shén me yě bù shuō  yīn wèi pà wǒ huì nán shòu
เสิน เมอะ เย่ ปู้ ซัว  ยิน เว่ย พ่า หว่อ ฮุ่ย หนาน โซ่ว

可能 你还爱我 为了让我 怀念你的温柔
kě néng  nǐ hái ài wǒ  wèi le ràng wǒ  huái niàn nǐ de wēn róu
เข่อ เหนิง  หนี่ ไห อ้าย หว่อ  เว่ย เลอะ ร่าง หว่อ  ไหว เนี่ยน หนี่ เตอะ เวิน โหรว

才会松开手 要给我自由
cái huì sōng kāi shǒu  yào gěi wǒ zì yóu
ไฉ ฮุ่ย ซง ไค โส่ว  เหย้า เก๋ย หว่อ จื้อ โหยว

还记得吗 漫长的夜晚
hái jì de ma  màn cháng de yè wǎn
ไห จี้ เตอะ ม่ะ  ม่าน ฉาง เตอะ เย้ หว่าน

什么 话都没说 心跳成巨响 Hey
shén me  huà dōu méi shuō  xīn tiào chéng jù xiǎng  Hey
เสิน เมอะ ฮว่า โตว เหมย ซัว  ซิน เที่ยว เฉิง จวิ้ เสี่ยง  เฮ้

小心 留着眼泪 怕你听见 只能乞求 别背着我
xiǎo xīn  liú zhe yǎn lèi  pà nǐ tīng jiàn  zhǐ néng qǐ qiú  bié bèi zhe wǒ
เสี่ยว ซิน  หลิว เจอะ เหยี่ยน เล้ย  พ่า หนี่ ทิง เจี้ยน  จื่อ เหนิง ฉี่ ฉิว  เปี๋ย เป้ย เจอะ หว่อ

快抱紧我 能抱紧我 吗
kuài bào jǐn wǒ  néng bào jǐn wǒ  ma
ไคว่ เป้า จิ๋น หว่อ  เหนิง เป้า จิ๋น หว่อ  ม่ะ

ซ้ำ *

所以眼睁睁看我走
suǒ yǐ yǎn zhēng zhēng kàn wǒ zǒu
สัว อี๋ เหยี่ยน เจิง เจิง คั่น หว่อ โจ่ว

记得 记得 我狠狠爱过 我们 就算狼狈 也不颤抖
jì de  jì de  wǒ hěn hěn ài guò  wǒ men  jiù suàn láng bèi  yě bù chàn dǒu
จี้ เตอะ  จี้ เตอะ  หว่อ เหิน เหิ่น อ้าย กั้ว  หว่อ เมิน  จิ้ว ซ่วน หลาง เป้ย  เย่ ปู๋ ช่าน โต่ว

呼吸再痛 也不呼救 小心翼翼 藏进我的心中 吧
hū xī zài tòng  yě bù hū jiù  xiǎo xīn yì yì  cáng jìn wǒ de xīn zhōng  ba
ฮู ซี ไจ้ ท่ง  เย่ ปู้ ฮู จิ้ว  เสี่ยว ซิน อี้ อี้  ฉาง จิ้น หว่อ เตอะ ซิน จง  ป่ะ

可能 你还爱我 分手那天 才没那么洒脱
kě néng  nǐ hái ài wǒ  fēn shǒu nà tiān  cái méi nà me sǎ tuō
เข่อ เหนิง  หนี่ ไห อ้าย หว่อ  เฟิน โส่ว น่า เทียน  ไฉ เหมย น่า เมอะ ส่า ทัว

是在提醒我 你不是真离开我
shì zài tí xǐng wǒ  nǐ bù shì zhēn lí kāi wǒ
ซื่อ ไจ้ ถี สิง หว่อ  หนี่ ปู๋ ซื่อ เจิน หลี ไค หว่อ

可能 你还爱我 分开之后 还能够常联络
kě néng  nǐ hái ài wǒ  fēn kāi zhī hòu  hái néng gòu cháng lián luò
เข่อ เหนิง  หนี่ ไห อ้าย หว่อ  เฟิน ไค จือ โฮ่ว  ไห่ เหนิง โก้ว ฉาง เหลียน ลั่ว

却不曾提过 谁在你怀中 Woo Hoo OH Hoo
què bù céng tí guò  shuí zài nǐ huái zhōng  Woo Hoo OH Hoo
เชว่ ปู้ เฉิง ถี กั้ว  สุย ไจ้ หนี่ ไหว จง  โว้ โฮ โอ้ โฮ

可能还爱我
kě néng hái ài wǒ
เข่อ เหนิง ไห อ้าย หว่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...