วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Dr.Jolin - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Dr.Jolin
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม MUSE (MUSE Of Dream, MUSE Of Love)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง这城市 充满爱 不爱的难题
zhè chéng shì  chōng mǎn ài  bù ài de nán tí 
เจ้อ เฉิง ซื่อ  ชง หม่าน อ้าย  ปู๋ อ้าย เตอะ หนาน ถี

找解药 找解脱 找到另一颗心伤
zhǎo jiě yào  zhǎo jiě tuō  zhǎo dào lìng yī kē xīn shāng
เจ๋า เจี่ย เหย้า  เจ๋า เจี่ย ทัว  เจ่า เต้า ลิ่ง อี้ เคอ ซิน ซาง

武装成胶囊锁在商店里贩售
wǔ zhuāng chéng jiāo náng suǒ zài shāng diàn lǐ fàn shòu 
อู่ จวง เฉิง เจียว หนาง สั่ว ไจ้ ซาง เตี้ยน หลี่ ฟ่าน โซ่ว

独家限量的赠品是你的幽默
dú jiā xiàn liàng de zèng pǐn shì nǐ de yōu mò
ตู๋ เจีย เซี่ยน เลี่ยง เตอะ เจิ้ง ผิ่น ซื่อ หนี่ เตอะ โยว มั่ว

巴黎的 时尚周 穿戴里根糖果
bā lí de  shí shàng zhōu  chuān dài lǐ gēn táng guǒ 
ปา หลี เตอะ  สือ ซ่าง โจว  ชวน ไต้ หลี่ เกิน ถาง กั่ว

每个人 都寂寞 收集假面笑容
měi gè rén  dōu jì mò  shōu jí jiǎ miàn xiào róng
เหม่ย เก้อ เหริน  โตว จี้ มั่ว  โซว จี๋ เจี่ย เมี่ยน เสี้ยว หยง

狂欢的滋味后还有谁需要灵魂
kuáng huān de zī wèi hòu hái yǒu shuí xū yào líng hún 
ขวง ฮวน เตอะ จือ เว่ย โฮ่ว ไห โหย่ว สุย ซวี เหย้า หลิง หุน

麻痹神经每一寸却充满伤痕
má bì shén jīng měi yī cùn què chōng mǎn shāng hén
หมา ปี้ เสิน จิง เหม่ย อี๋ ชุ่น เชว่ ชง หม่าน ซาง เหิน

*欢迎来我的身边 把虚幻孤单终结 开始新的体验~~
huān yíng lái wǒ de shēn biān  bǎ xū huàn gū dān zhōng jié  kāi shǐ xīn de tǐ yàn ~~
ฮวน หยิง ไหล หว่อ เตอะ เซิน เปียน  ป่า ซวี ฮ่วน กู ตัน จง เจี๋ย  ไค สื่อ ซิน เตอะ ถี่ เหยี้ยน  ~~

**爱就爱 错就错 面对真实的自我
ài jiù ài  cuò jiù cuò  miàn duì zhēn shí de zì wǒ 
อ้าย จิ้ว อ้าย  ชั่ว จิ้ว ชั่ว  เมี่ยน ตุ้ย เจิน สือ เตอะ จื้อ หว่อ

不强求 不保留 未来在我的手中
bù qiǎng qiú  bù bǎo liú  wèi lái zài wǒ de shǒu zhōng
ปู้ เฉี่ยง ฉิว  ปู้ เป่า หลิว  เว่ย ไหล ไจ้ หว่อ เตอะ โส่ว จง

I'll Give You Looove~Looove~Looove~Love Love

Looove~Looove~Looove~Love Love

白日梦 黑日梦 装进玻璃瓶
bái rì mèng  hēi rì mèng  zhuāng jìn bō lí píng 
ไป๋ ยื้อ เมิ่ง  เฮย ยื้อ เมิ่ง  จวง จิ้น ปัว หลี ผิง

仙人掌 的点滴 加水晶维他命
xiān rén zhǎng  de diǎn dī  jiā shuǐ jīng wéi tā mìng
เซียน เหริน จ่าง  เตอะ เตี่ยน ตี  เจีย สุ่ย จิง เหวย ทา มิ่ง

猫头鹰的眼泪是最佳疗愈的香水
māo tóu yīng de yǎn lèi shì zuì jiā liáo yù de xiāng shuǐ 
เมา โถว ยิง เตอะ เหยี่ยน เล้ย ซื่อ จุ้ย เจีย เหลียว อวิ้ เตอะ เซียง สุ่ย 

Dr.Jolin复制快乐的解药
Dr.Jolin fù zhì kuài lè de jiě yào
ดอกเทอร์.โจลิน  ฟู่ จื้อ ไคว่ เล่อ เตอะ เจี่ย เหย้า

ซ้ำ *, **

说出你的 Love Love Love Love 别说No No No 
shuō chū nǐ de Love Love Love Love  bié shuō No No No 
ซัว ชู หนี่ เตอะ เลิฟ เลิฟ เลิฟ เลิฟ  เปี๋ย ซัว โน โน โน

Dr. Jolin 施展魔力 照亮了天空
Dr. Jolin shī zhǎn mó lì  zhào liàng le tiān kōng
ดอกเทอร์.โจลิน  ซือ จ่าน หมัว ลี่  เจ้า เลี่ยง เลอะ เทียน คง

快乐渗入梦境中 让你永远不寂寞
kuài lè shèn rù mèng jìng zhōng  ràng nǐ yǒng yuǎn bù jì mò 
ไคว่ เล่อ เซิ่น ยู่ เมิ่ง จิ้ง จง  ร่าง หนี่ หยง หย่วน ปู๋ จี้ มั่ว

展开翅膀去飞 幸福它不停 歇
zhǎn kāi chì bǎng qù fēi  xìng fú tā bù tíng  xiē
จ่าน ไค ชื่อ ป่าง ชวี่ เฟย  ซิ่ง ฝู ทา ปู้ ถิง  เซีย

爱的病毒在蔓延 皮肤也跟着微笑了
ài de bìng dú zài màn yán  pí fū yě gēn zhe wēi xiào le 
อ้าย เตอะ ปิ้ง ตู๋ ไจ้ ม่าน เหยียน  ผี ฟู เย่ เกิน เจอะ เวย เสี้ยว เลอะ

我们把快乐凝结 请跟着我 ~
wǒ men bǎ kuài lè níng jié  qǐng gēn zhe wǒ ~
หว่อ เมิน ป่า ไคว่ เล่อ หนิง เจี๋ย  ฉิ่ง เกิน เจอะ หว่อ ~

ซ้ำ **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...