วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

Yuan Lai (原来) The Hidden Truth - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Yuán Lái (原来) The Hidden Truth
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment, Alice in Wonder City OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


原来心酸是这样的 原来无所谓很难
yuán lái xīn suān shì zhè yàng de  yuán lái wú suǒ wèi hěn nán
หยวน ไหล ซิน ซวน ซื่อ เจ้อ ย่าง เตอะ  หยวน ไหล อู๋ สั่ว เว่ย เหิ่น หนาน

原来看着你给他 最动人的笑声 我自认坚固的心 会疼
yuán lái kàn zhe nǐ gěi tā  zuì dòng rén de xiào shēng  wǒ zì rèn jiān gù de xīn  huì téng
หยวน ไหล คั่น เจอะ หนี เก๋ย ทา  จุ้ย ต้ง เหริน เตอะ เสี้ยว เซิง  หว่อ จื้อ เริ่น เจียน กู้ เตอะ ซิน  ฮุ่ย เถิง

还有谁比我更笨 对感情更没分寸
hái yǒu shuí bǐ wǒ gèng bèn  duì gǎn qíng gèng méi fēn cùn
ไห โหย่ว สุย ปี๋ หว่อ เกิ้ง เปิ้น  ตุ้ย ก่าน ฉิง เกิ้ง เหมย เฟิน ชุ่น

不敢想当初的我 对你来说有多么残忍 你才会转身
bù gǎn xiǎng dāng chū de wǒ  duì nǐ lái shuō yǒu duō me cán rěn  nǐ cái huì zhuǎn shēn
ปู้ ก๋าน เสี่ยง ตัง ชู เตอะ หว่อ  ตุ้ย หนี่ ไหล ซัว โหย่ว ตัว เมอะ ฉาน เหริ่น  หนี่ ไฉ ฮุ่ย จ่วน เซิน

*如果我能 早点承认 对你依赖多么深 现在会怎样
rú guǒ wǒ néng  zǎo diǎn chéng rèn  duì nǐ yī lài duō me shēn  xiàn zài huì zěn yàng
หยู กั๋ว หว่อ เหนิง  เจ๋า เตี่ยน เฉิง เหริน  ตุ้ย หนี่ อี ไล่ ตัว เมอะ เซิน  เซี่ยน ไจ้ ฮุ่ย เจิ่น ย่าง

如果我能 像你那样勇敢天真 或许我更值得 你爱
rú guǒ wǒ néng  xiàng nǐ nà yàng yǒng gǎn tiān zhēn  huò xǔ wǒ gèng zhí dé  nǐ ài
หยู กั๋ว หว่อ เหนิง  เซี่ยง หนี่ น่า ย่าง หยง ก่าน เทียน เจิน  ฮั่ว สวี หว่อ เกิ้ง จื๋อ เต๋อ หนี่ อ้าย

原来这就是遗憾 原来不后悔很难 OH Woo
yuán lái zhè jiù shì yí hàn  yuán lái bù hòu huǐ hěn nán  OH Woo
หยวน ไหล เจ้อ จิ้ว ซื่อ อี๋ ฮั่น  หยวน ไหล ปู๋ โฮ่ว หุ่ย เหิ่น หนาน  โอ้ โว้

原来我会羡慕他 能让你笑得这么大声 我没有天分
yuán lái wǒ huì xiàn mù tā  néng ràng nǐ xiào de zhè me dà shēng  wǒ méi yǒu tiān fèn
หยวน ไหล หว่อ ฮุ่ย เซี่ยน มู่ ทา  เหนิง ร่าง หนี่ เสี้ยว เตอะ เจ้อ เมอะ ต้า เซิง  หว่อ เหมย โหย่ว เทียน เฟิ่น

ซ้ำ *

还有没有再 爱你的可能 我知道我没资格问
hái yǒu méi yǒu zài  ài nǐ de kě néng  wǒ zhī dào wǒ méi zī gé wèn
ไห โหย่ว เหมย โหย่ว ไจ้  อ้าย หนี่ เตอะ เข่อ เหนิง  หว่อ จือ เต้า หว่อ เหมย จือ เก๋อ เวิ่น

但我终于明白了(明白了)
dàn wǒ zhōng yú míng bái le (míng bái le) 
ตั้น หว่อ จง อวิ๋ หมิง ไป๋ เลอะ (หมิง ไป๋ เลอะ)

你曾经爱我多深 我也想这样爱你
nǐ céng jīng ài wǒ duō shēn  wǒ yě xiǎng zhè yàng ài nǐ
หนี่ เฉิง จิง อ้าย หว่อ ตัว เซิน  หว่อ เย๋ เสี่ยง เจ้อ ย่าง อ้าย หนี่

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...