วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

Yi Qi Fei (一起飞) Flying With You - Jimmy Lin Feat.Jang Na Ra (Lyrics)

เพลง Yī Qǐ Fēi (一起) Flying With You 
ศิลปิน Lín Zhì Yǐng (林志) Jimmy Lin Feat.Zhāng Nà Lā (张娜拉) Jang Na Ra
อัลบั้ม Yī Qǐ Fēi (一起) Flying With You OST
สังกัด Forward Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


林志颖 : 一个人旅行 很需要勇气
LínZhìYǐng : yī gè rén lǚ xíng  hěn xū yào yǒng qì
หลินจื้ออิ่ง : อี๋ เก้อ เหริน ลวี่ สิง  เหิ่น ซวี เหย้า หย่ง ชี่

我一旦确定 就为了梦前进
wǒ yī dàn què dìng  jiù wèi le mèng qián jìn
หว่อ อี๋ ตั้น เชว่ ติ้ง  จิ้ว เว่ย เลอะ เมิ่ง เฉียน จิ้น

张娜拉 : 我用心找寻 却在人海遇见你 都是爱 留下的纪念品
ZhāngNàLā : wǒ yòng xīn zhǎo xún  què zài rén hǎi yù jiàn nǐ  dōu shì ài  liú xià de jì niàn pǐn
จางนารา : หว่อ ย่ง ซิน เจ่า สวิน  เชว่ ไจ้ เหริน ไห่ อวิ้ เจี้ยน หนี่  โตว ซื่อ อ้าย  หลิว เซี่ย เตอะ จี้ เนี่ยน ผิ่น

林志颖 : 或许不确定 或许不安心
LínZhìYǐng : huò xǔ bù què dìng  huò xǔ bù ān xīn
หลินจื้ออิ่ง : ฮั่ว สวี่ ปู๋ เชว่ ติ้ง  ฮั่ว สวี่ ปู้ อัน ซิน

合:可是我和你 慢慢默契累积
All : kě shì wǒ hé nǐ  màn màn mò qì lěi jī
ร้องรวม : เข่อ ซื่อ หว่อ เหอ หนี่  ม่าน ม่าน มั่ว ชี่ เหล่ย จี

从你的眼里 看出美丽新剧情 都是你给我的好心情
cóng nǐ de yǎn lǐ  kàn chū měi lì xīn jù qíng  dōu shì nǐ gěi wǒ de hǎo xīn qíng
ฉง หนี่ เตอะ เหยียน หลี่  คั่น ชู เหม่ย ลี่ ซิน จวี้ ฉิง  โตว ซื่อ หนี เก๋ย หว่อ เตอะ เห่า ซิน ฉิง

幸福是一起飞往更远的地方
xìng fú shì yī qǐ fēi wǎng gèng yuǎn de dì fāng
ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เกิ้ง หย่วน เตอะ ตี้ ฟัง

当你很难过时 帮你带走感伤
dāng nǐ hěn nán guò shí  bāng nǐ dài zǒu gǎn shāng
ตัง หนี เหิ่น หนาน กั้ว สือ  ปัง หนี่ ไต้ โจ๋ว ก่าน ซาง

就算我们没有办法一模一样 我努力像你一样
jiù suàn wǒ men méi yǒu bàn fǎ yī mú yī yàng  wǒ nǔ lì xiàng nǐ yī yàng
จิ้ว ซ่วน หว่อ เมิน เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า อี้ หมู อี๋ ย่าง  หว่อ หนู่ ลี่ เซี่ยง หนี่ อี๋ ย่าง

因为爱 要笑的更漂亮 很漂亮
yīn wèi ài  yào xiào de gèng piào liang  hěn piào liang
ยิน เว่ย อ้าย  เหย้า เสี้ยว เตอะ เกิ้ง เพี่ยว เลี่ยง  เหิ่น เพี่ยว เลี่ยง

幸福是一起飞往蔚蓝的海洋
xìng fú shì yī qǐ fēi wǎng wèi lán de hǎi yáng
ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เว่ย หลาน เตอะ ไห่ หยาง

当你很需要力量 我陪你坚强
dāng nǐ hěn xū yào lì liàng  wǒ péi nǐ jiān qiáng
ตัง หนี เหิ่น ซวี เหย้า ลี่ เลี่ยง  หว่อ เผย หนี่ เจียน เฉียง

只要我们别再一次错过对方 别再错过对方
zhǐ yào wǒ men bié zài yī cì cuò guò duì fāng  bié zài cuò guò duì fāng
จื่อ เหย้า หว่อ เมิน เปี๋ย ไจ้ อี๋ ชื่อ ชั่ว กั้ว ตุ้ย ฟัง  เปี๋ย ไจ้ ชั่ว กั้ว ตุ้ย ฟัง

有了你 我就愿意Flying With You
yǒu le nǐ  wǒ jiù yuàn yì Flying With You
โหย่ว เลอะ หนี่  หว่อ จิ้ว ย่วน อี้  ไฟลอิง วิธ ยู

林志颖 : 把过去通通都抛下
LínZhìYǐng : bǎ guò qù tōng tōng dōu pāo xià
หลินจื้ออิ่ง : ป่า กั้ว ชวี่ ทง ทง โตว เพา เซี่ย

合:只要未来都有你陪我闯 Woo
All : zhǐ yào wèi lái dōu yǒu nǐ péi wǒ chuǎng Woo
ร้องรวม : จื่อ เหย้า เว่ย ไหล โตว โหยว หนี่ เผย หว่อ ฉ่วง  โว้

一起飞往更远的地方 带你前往
yī qǐ fēi wǎng gèng yuǎn de dì fāng  dài nǐ qián wǎng
อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เกิ้ง หย่วน เตอะ ตี้ ฟัง  ไต้ หนี่ เฉียน หว่าง

当你很难过时 帮你带走感伤
dāng nǐ hěn nán guò shí  bāng nǐ dài zǒu gǎn shāng
ตัง หนี เหิ่น หนาน กั้ว สือ  ปัง หนี่ ไต้ โจ๋ว ก่าน ซาง

就算我们没有办法一模一样 我努力像你一样
jiù suàn wǒ men méi yǒu bàn fǎ yī mú yī yàng  wǒ nǔ lì xiàng nǐ yī yàng
จิ้ว ซ่วน หว่อ เมิน เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า อี้ หมู อี๋ ย่าง  หว่อ หนู่ ลี่ เซี่ยง หนี่ อี๋ ย่าง

因为爱 我要笑的更漂亮 漂亮
yīn wèi ài  wǒ yào xiào de gèng piào liang  piào liang
ยิน เว่ย อ้าย  หว่อ เหย้า เสี้ยว เตอะ เกิ้ง เพี่ยว เลี่ยง  เพี่ยว เลี่ยง

幸福是一起飞往蔚蓝的海洋 不慌张
xìng fú shì yī qǐ fēi wǎng wèi lán de hǎi yáng  bù huāng zhāng
ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ ฉี่ เฟย หว่าง เว่ย หลาน เตอะ ไห่ หยาง  ปู้ ฮวง จาง

当你很需要力量 我陪你坚强 我给你温暖肩膀
dāng nǐ hěn xū yào lì liàng  wǒ péi nǐ jiān qiáng  wǒ gěi nǐ wēn nuǎn jiān bǎng
ตัง หนี เหิ่น ซวี เหย้า ลี่ เลี่ยง  หว่อ เผย หนี่ เจียน เฉียง  หว่อ เก๋ย หนี่ เวิน หน่วน เจียน ป่าง

只要我们别再一次错过对方 Woo
zhǐ yào wǒ men bié zài yī cì cuò guò duì fāng  Woo
จื่อ เหย้า หว่อ เมิน เปี๋ย ไจ้ อี๋ ชื่อ ชั่ว กั้ว ตุ้ย ฟัง  โว้

有了你 我就愿意Flying With You
yǒu le nǐ  wǒ jiù yuàn yì Flying With You
โหย่ว เลอะ หนี่  หว่อ จิ้ว ย่วน อี้  ไฟลอิง วิธ ยู


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...