วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Wang Le Wo Ye Bu Cuo (忘了我也不错) It's also good to forget me - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Wàng Le Wǒ Yě Bù Cuò (忘了我也不) It's also good to forget me
ศิลปิน Cyndi Wang (王心凌) Wang Xin Ling
อัลบั้ม Hú Xū Shuì Xiǎo Qìng Diǎn LIVE Yǎn Chū @Hé Àn Liú Yán (须税小庆典LIVE演出@河岸留言) Cyndi's Party, Ài Bù Ài (爱不爱) Love? Or Not?
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง听说你现在要尽情工作
tīng shuō nǐ xiàn zài yào jìn qíng gōng zuò 
ทิง ซัว หนี่ เซี่ยน ไจ้ เหย้า จิ้น ฉิง กง จั้ว

可又不断找朋友 整夜陪坐
kě yòu bù duàn zhǎo péng yǒu  zhěng yè péi zuò
เข่อ โย่ว ปู๋ ต้วน เจ่า เผิง โหย่ว  เจิ่ง เย้ เผย จั้ว

他们都累了 你一脸的失落
tā men dōu lèi le  nǐ yī liǎn de shī luò 
ทา เมิน โตว เล้ย เลอะ  หนี่ อี้ เหลี่ยน เตอะ ซือ ลั่ว 

说过若分开 那刻的潇洒 都到哪里了
shuō guò ruò fēn kāi  nà kè de xiāo sǎ  dōu dào nǎ lǐ le
ซัว กั้ว ยั่ว เฟิน ไค  น่า เค่อ เตอะ เซียว ส่า  โตว เต้า หนา หลี่ เลอะ

无法回头的事情很多 分手后的经历却又更多
wú fǎ huí tóu de shì qíng hěn duō  fēn shǒu hòu de jīng lì què yòu gèng duō
อู๋ ฝ่า หุย โถว เตอะ ซื่อ ฉิง เหิ่น ตัว  เฟิน โส่ว โฮ่ว เตอะ จิง ลี่ เชว่ โย่ว เกิ้ง ตัว

*说不定你刚知道最需要什么
shuō bù dìng nǐ gāng zhī dào zuì xū yào shén me 
ซัว ปู๋ ติ้ง หนี่ กัง จือ เต้า จุ้ย ซวี เหย้า เสิน เมอะ

说不定你只留恋过去那个我
shuō bù dìng nǐ zhǐ liú liàn guò qù nà gè wǒ
ซัว ปู๋ ติ้ง หนี จื่อ หลิว เลี่ยน กั้ว ชวี่ น่า เก้อ หว่อ

你会舍不得 曾经的美好 而不会像从前的爱我
nǐ huì shě bù dé  céng jīng de měi hǎo  ér bù huì xiàng cóng qián de ài wǒ
หนี่ ฮุ่ย เส่อ ปู้ เต๋อ  เฉิง จิง เตอะ เหมย เห่า  เอ๋อ ปู๋ ฮุ่ย เซี่ยง ฉง เฉียน เตอะ อ้าย หว่อ

爱自由的人只是更换感情寄托
ài zì yóu de rén zhǐ shì gēng huàn gǎn qíng jì tuō 
อ้าย จื้อ โหยว เตอะ เหริน จื่อ ซื่อ เกิง ฮ่วน ก่าน ฉิง จี้ ทัว 

怕束缚的人终于更怕寂寞
pà shù fù de rén zhōng yú gèng pà jì mò
พ่า ซู่ ฟู่ เตอะ เหริน จง อวิ๋ เกิ้ง พ่า จี้ มั่ว

很久没联络 你现在怎么了
hěn jiǔ méi lián luò  nǐ xiàn zài zěn me le 
เหิน จิ่ว เหมย เหลียน ลั่ว  หนี่ เซี่ยน ไจ้ เจิ่น เมอะ เลอะ

有时候 想想我也不错 (Hmm Hmm~)
yǒu shí hòu  xiǎng xiǎng wǒ yě bù cuò (Hmm Hmm~)
โหย่ว สือ โฮ่ว  เสียง เสียง หว่อ เย่ ปู๋ ชั่ว (ฮืมม ฮืมม~)

不管你是为谁而难过 这不是我们想要的结果
bù guǎn nǐ shì wèi shuí ér nán guò  zhè bù shì wǒ men xiǎng yào de jié guǒ
ปู้ ก๋วน หนี่ ซื่อ เว่ย สุย เอ๋อ หนาน กั้ว  เจ้อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เมิน เสี่ยง เหย้า เตอะ เจี๋ย กั่ว

ซ้ำ *

一直在怀念 又能够怎么了 我觉得 忘了我也不错
yī zhí zài huái niàn  yòu néng gòu zěn me le  wǒ jué de  wàng le wǒ yě bù cuò
อี้ จื๋อ ไจ้ ไหว เนี่ยน  โย่ว เหนิง โก้ว เจิ่น เมอะ เลอะ  หว่อ เจว๋ เตอะ  ว่าง เลอะ หว่อ เย่ ปู๋ ชั่วPlease credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...