วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

Sweet Lies - Sharon Hsu (Lyrics)

เพลง Sweet Lies 
ศิลปิน Xǔ Wéi Ēn (许维恩) Sharon Hsu
อัลบั้ม Mì Mì Huā Yuán (祕密花園) Secret Garden
สังกัด Gold Typhoon Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


爱你说谎的眼神
ài nǐ shuō huǎng de yǎn shén 
อ้าย หนี่ ซัว ห่วง เตอะ เหยี่ยน เสิน 

闪烁之中我有点迷惑
shǎn shuò zhī zhōng wǒ yǒu diǎn mí huò
ส่าน  ซั่ว จือ จง หว่อ โหยว เตี่ยน หมี ฮั่ว

多少个失眠的夜 心在痛 泪在流 沉默将我们穿透
duō shǎo gè shī mián de yè  xīn zài tòng  lèi zài liú  chén mò jiāng wǒ men chuān tòu
ตัว เส่า เก้อ ซือ เหมียน เตอะ เย้  ซิน ไจ้ ท่ง  เล้ย ไจ้ หลิว  เฉิน มั่ว เจียง หว่อ เมิน ชวน โท่ว

除了拥抱没有别的理由 感受你心头依然触动
chú le yōng bào méi yǒu bié de lǐ yóu  gǎn shòu nǐ xīn tóu yī rán chù dòng
ฉู เลอะ ยง เป้า เหมย โหย่ว เปี๋ย เตอะ หลี่ โหยว  ก่าน โซ่ว หนี่ ซิน โถว อี หยาน ชู่ ต้ง

其他情节 我并不想懂
qí tā qíng jié  wǒ bìng bù xiǎng dǒng
ฉี ทา ฉิง เจี๋ย  หว่อ ปิ้ง ปู้ เสียง ต่ง

*Every Little Sweet Lie 想延迟时间的摊牌
Every Little Sweet Lie xiǎng yán chí shí jiān de tān pái
เอฟวรี ลิทเทิล สวีท ไล  เสี่ยง เหยียน ฉือ สือ เจียน เตอะ ทาน ผาย

让我在绝望中求期待 假装我们的爱情还有未来
ràng wǒ zài jué wàng zhōng qiú qī dài  jiǎ zhuāng wǒ men de ài qíng hái yǒu wèi lái
ร่าง หว่อ ไจ้ เจว๋ ว่าง จง ฉิว ชี ไต้  เจี่ย จวง หว่อ เมิน เตอะ อ้าย ฉิง ไห โหย่ว เว่ย ไหล

Every Little Sweet Lie 侵蚀我们快崩裂的爱
Every Little Sweet Lie qīn shí wǒ men kuài bēng liè de ài
เอฟวรี ลิทเทิล สวีท ไล  ชิน สือ หว่อ เมิน ไคว่ เปิง เลี้ย เตอะ อ้าย

但我却不想Open My Eyes 趁现在还能拥抱
dàn wǒ què bù xiǎng Open My Eyes  chèn xiàn zài hái néng yōng bào
ตั้น หว่อ เชว่ ปู้ เสี่ยง  โอเพิน ไม อายส  เชิ่น เซี่ยน ไจ้ ไห เหนิง ยง เป้า

宁愿Believe Your Lies
nìng yuàn Believe Your Lies
นิ่ง ย่วน  บิลิฟว ยัว ไลส

Believe Your Lies  Believe Your Lies  Believe Your Lies
บิลิฟว ยัว ไลส   บิลิฟว ยัว ไลส   บิลิฟว ยัว ไลส

每次收不到讯号 却要听你安慰的借口
měi cì shōu bù dào xùn hào  què yào tīng nǐ ān wèi de jiè kǒu
เหม่ย ชื่อ โซว ปู๋ เต้า ซวิ่น เฮ่า  เชว่ เหย้า ทิง หนี่ อัน เว่ย เตอะ เจี้ย โข่ว

宁愿表现得从容 不追问
nìng yuàn biǎo xiàn de cóng róng  bù zhuī wèn 
นิ่ง ย่วน เปี่ยว เซี่ยน เตอะ ฉง หยง  ปู้ จุย เวิ่น 

不奢求 安静将我们吞没
bù shē qiú  ān jìng jiāng wǒ men tūn mò
ปู้ เซอ ฉิว  อัน จิ้ง เจียง หว่อ เมิน ทุน มั่ว

除了微笑没有别的理由
chú le wēi xiào méi yǒu bié de lǐ yóu 
ฉู เลอะ เวย เสี้ยว เหมย โหย่ว เปี๋ย เตอะ หลี่ โหยว 

至少我们都费心挽留 还是朋友
zhì shǎo wǒ men dōu fèi xīn wǎn liú  hái shì péng yǒu
จื้อ เส่า หว่อ เมิน โตว เฟ่ย ซิน หว่าน หลิว  ไห ซื่อ เผิง โหย่ว

我真的都懂
wǒ zhēn de dōu dǒng
หว่อ เจิน เตอะ โตว ต่ง

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...