วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

Shi Ren Man Bu (诗人漫步) Wandering Poet - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Shī Rén Màn Bù (诗人漫步) Wandering Poet 
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม MUSE (MUSE Of Dream, MUSE Of Love)
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你是诗人 漫步在风花雪月的早晨
nǐ shì shī rén  màn bù zài fēng huā xuě yuè de zǎo chén
หนี่ ซื่อ ซือ เหริน  ม่าน ปู้ ไจ้ เฟิง ฮวา เสว่ เยว่ เตอะ เจ่า เฉิน

你不怕冷 外头的气温正温和
nǐ bù pà lěng  wài tóu de qì wēn zhèng wēn hé 
หนี่ ปู๋ พ่า เหลิ่ง  ไว่ โถว เตอะ ชี่ เวิน เจิ้ง เวิน เหอ

你微笑着 我的眼眶却红了
nǐ wēi xiào zhe  wǒ de yǎn kuàng què hóng le
หนี่ เวย เสี้ยว เจอะ  หว่อ เตอะ เหยี่ยน ค่วง เชว่ หง เลอะ

*你是诗人 细数窗外雪飘落多缤纷
nǐ shì shī rén  xì shù chuāng wài xuě piāo luò duō bīn fēn 
หนี่ ซื่อ ซือ เหริน  ซี่ ซู่ ชวง ไว่ เสว่ เพียว ลั่ว ตัว ปิน เฟิน

你很快乐 享受着孤独的片刻
nǐ hěn kuài lè  xiǎng shòu zhe gū dú de piàn kè
หนี เหิ่น ไคว่ เล่อ  เสี่ยง โซ่ว เจอะ กู ตู๋ เตอะ เพี่ยน เค่อ

你多天真 以为一切是这样的
nǐ duō tiān zhēn  yǐ wéi yī qiè shì zhè yàng de 
หนี่ ตัว เทียน เจิน  อี่ เหวย อี๋ เขี้ย ซื่อ เจ้อ ย่าง เตอะ

幻想的都会成真 难过的都没发生
huàn xiǎng de dōu huì chéng zhēn  nán guò de dōu méi fā shēng
ฮ่วน เสี่ยง เตอะ โตว ฮุ่ย เฉิง เจิน  หนาน กั้ว เตอะ โตว เหมย ฟา เซิง

梦想再大 你还是看不见我 爱的再深 你还是爱自己多
mèng xiǎng zài dà  nǐ hái shì kàn bù jiàn wǒ  ài de zài shēn  nǐ hái shì ài zì jǐ duō
เมิ่ง เสี่ยง ไจ้ ต้า  หนี่ ไห ซื่อ คั่น ปู๋ เจี้ยน หว่อ  อ้าย เตอะ ไจ้ เซิน  หนี่ ไห ซื่อ อ้าย จื้อ จี่ ตัว

你不会懂 伤口真的会痛 
nǐ bù huì dǒng  shāng kǒu zhēn de huì tòng  
หนี่ ปู๋ ฮุ่ย ต่ง  ซาง โข่ว เจิน เตอะ ฮุ่ย ท่ง  

你心里的宇宙 我不在任何角落
nǐ xīn lǐ de yǔ zhòu  wǒ bù zài rèn hé jiǎo luò
หนี่ ซิน หลี่ เตอะ อวิ่ โจ้ว  หว่อ ปู๋ ไจ้ เริ่น เหอ เจี่ยว ลั่ว

世界再大 你还是原地不动 说的再多 你从来也没听懂
shì jiè zài dà  nǐ hái shì yuán dì bù dòng  shuō de zài duō  nǐ cóng lái yě méi tīng dǒng
ซื่อ เจี้ย ไจ้ ต้า  หนี่ ไห ซื่อ หยวน ตี้ ปู๋ ต้ง  ซัว เตอะ ไจ้ ตัว  หนี่ ฉง ไหล เย่ เหมย ทิง ต่ง

你的幽默 像玻璃划破双手
nǐ de yōu mò  xiàng bō lí huá pò shuāng shǒu 
หนี่ เตอะ โยว มั่ว  เซี่ยง ปัว หลี หวา พั้ว ซวง โส่ว

我在你的眼中 只是画面拼凑
wǒ zài nǐ de yǎn zhōng  zhǐ shì huà miàn pīn còu
หว่อ ไจ้ หนี่ เตอะ เหยี่ยน จง  จื่อ ซื่อ ฮว่า เมี่ยน พิน โช่ว

ซ้ำ *

如果我受困在故事中 你是否会来拯救我
rú guǒ wǒ shòu kùn zài gù shì zhōng  nǐ shì fǒu huì lái zhěng jiù wǒ
หยู กั๋ว หว่อ โซ่ว คุ่น ไจ้ กู้ ซื่อ จง  หนี่ ซื่อ โฝ่ว ฮุ่ย ไหล เจิ่ง จิ้ว หว่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...