วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

Hai Yao Yi Qi Chong (还要一起冲) Rushing Together - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Hái Yào Yī Qǐ Chōng (还要一起冲) Rushing Together
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒糖) LOLLIPOP F
อัลบั้ม DANCE
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

也会互不满意 却又彼此照应的友谊 Umm~
yě huì hù bù mǎn yì  què yòu bǐ cǐ zhào yìng de yǒu yì Umm~
เย่ ฮุ่ย ฮู่ ปู้ หม่าน อี้  เชว่ โย่ว ปี๋ ฉื่อ เจ้า ยิ่ง เตอะ โหย่ว อี้  อืมม~

成长从不容易 留下会笑出泪的回忆 Wuu Yeah~Yeah~
chéng zhǎng cóng bù róng yì  liú xià huì xiào chū lèi de huí yì  Wuu Yeah~ Yeah~
เฉิง จ่าง ฉง ปู้ หยง อี้  หลิว เซี่ย ฮุ่ย เสี้ยว ชู เล้ย เตอะ หุย อี้  อู้ว เย้~ เย้~

太多共同经历 共享命运
tài duō gòng tóng jīng lì  gòng xiǎng mìng yùn 
ไท่ ตัว ก้ง ถง จิง ลี่  ก้ง เสี่ยง มิ่ง วิ่น

像连体婴(像连体婴) 怎么能舍弃
xiàng lián tǐ yīng (xiàng lián tǐ yīng)  zěn me néng shě qì
เซี่ยง เหลียน ถี่ ยิง (เซี่ยง เหลียน ถี่ ยิงเจิ่น เมอะ เหนิ่ง เส่อ ชี่

*还要一起冲 还要一起疯 踢开了迷惑 再跳着感动
hái yào yī qǐ chōng  hái yào yī qǐ fēng  tī kāi le mí huò  zài tiào zhe gǎn dòng
ไห เหย้า อี้ ฉี่ ชง  ไห เหย้า อี้ ฉี่ เฟิง  ที ไค เลอะ หมี ฮั่ว  ไจ้ เที่ยว เจอะ ก่าน ต้ง

为了挺我 将难得的机会让我
wèi le tǐng wǒ  jiāng nán dé de jī huì ràng wǒ
เว่ย เลอะ ถิง หว่อ  เจียง หนาน เต๋อ เตอะ จี ฮุ่ย ร่าง หว่อ

看我突破 以我为荣(以我为荣)
kàn wǒ tū pò  yǐ wǒ wéi róng (yǐ wǒ wéi róng)
คั่น หว่อ ทู พั้ว  อี๋ หว่อ เหวย หยง (อี๋ หว่อ เหวย หยง)

还要一起冲 还要一起勇敢做梦
hái yào yī qǐ chōng  hái yào yī qǐ yǒng gǎn zuò mèng 
ไห เหย้า อี้ ฉี่ ชง  ไห เหย้า อี้ ฉี่ หยง ก่าน จั้ว เมิ่ง

追求难免伤痛(难免伤痛)
zhuī qiú nán miǎn shāng tòng (nán miǎn shāng tòng)
จุย ฉิว หนาน เหมี่ยน ซาง ท่ง (หนาน เหมี่ยน ซาง ท่ง)

为了挺你 随传就随到 付出所有
wèi le tǐng nǐ  suí chuán jiù suí dào  fù chū suǒ yǒu 
เว่ย เลอะ ถิง หนี่  สุย ฉวน จิ้ว สุย เต้า  ฟู่ ชู สัว โหย่ว

最希望(最希望) OH~ 能一起成功
zuì xī wàng (zuì xī wàng) OH~ néng yī qǐ chéng gōng
จุ้ย ซี ว่าง(จุ้ย ซี ว่างโอ้~ เหนิง อี้ ฉี่ เฉิง กง

就算互相较劲 从不彼此妒忌的感情(的感情)Wuu~
jiù suàn hù xiāng jiào jìn cóng bù bǐ cǐ dù jì de gǎn qíng (de gǎn qíng) Wuu~
จิ้ว ซ่วน ฮู่ เซียง เจี้ยว จิ้น  ฉง ปู้ ปี๋ ฉื่อ ตู้ จี้ เตอะ ก่าน ฉิง (เตอะ ก่าน ฉิงอู้ว~

比赛谁最努力 刺激大家往更好前进
bǐ sài shuí zuì nǔ lì  cì jī dà jiā wǎng gèng hǎo qián jìn
ปี่ ไส้ สุย จุ้ย หนู่ ลี่  ชื่อ จี ต้า เจีย หว่าง เกิ้ง เห่า เฉียน จิ้น

(往更好前进)Wuu Yeah~ Wuu Yeah~
(wǎng gèng hǎo qián jìn) Wuu Yeah~ Wuu Yeah~
(หว่าง เกิ้ง เห่า เฉียน จิ้นอู้ว เย้อู้ว เย้~

我们发过脾气 闹过革命
wǒ men fā guò pí qi  nào guò gé mìng 
หว่อ เมิน ฟา กั้ว ผี ชิ  เน่า กั้ว เก๋อ มิ่ง
 
变得紧密(变得更紧密) 不会再怀疑(不会再怀疑)
biàn de jǐn mì (biàn de gèng jǐn mì)  bù huì zài huái yí (bù huì zài huái yí)
เปี้ยน เตอะ จิ่น มี่ (เปี้ยน เตอะ เกิ้ง จิ่น มี่ปู้ ฮุ่ย ไจ้ ไหว อี๋ (ปู้ ฮุ่ย ไจ้ ไหว อี๋)

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...