วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

Cha Yi Bu (差一步) Short One Step - Della Ding (Lyrics)

เพลง Chà Yī Bù (差一) Short One Step
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


因为已经走成一条路 为了跟住 甚至于赤足
yīn wèi yǐ jīng zǒu chéng yī tiáo lù  wèi le gēn zhù  shèn zhì yú chì zú
ยิน เว่ย อี่ จิง โจ่ว เฉิง อี้ เถียว ลู่  เว่ย เลอะ เกิน จู้  เซิ่น จื้อ อวิ๋ ชื่อ จู๋

谁踩到谁痛处 美好裹着纱布
shuí cǎi dào shuí tòng chù  měi hǎo guǒ zhe shā bù
สุย ไฉ่ เต้า สุย ท่ง ชู่  เหมย เหา กั่ว เจอะ ซา ปู้

离幸福永远只差一步 忙着照顾那些起伏
lí xìng fú yǒng yuǎn zhǐ chà yī bù  máng zhe zhào gù nà xiē qǐ fú
หลี ซิ่ง ฝู หยง หย่วน จื่อ ช่า อี๋ ปู้  หมาง เจอะ เจ้า กู้ น่า เซีย ฉี่ ฝู

直到我 想停住痛哭
zhí dào wǒ xiǎng tíng zhù tòng kū
จื๋อ เต้า หว่อ  เสี่ยง ถิง จู้ ท่ง คู

*告诉我差一步有多远有多苦 我还以为过了半路
gào su wǒ chà yī bù yǒu duō yuǎn yǒu duō kǔ  wǒ hái yǐ wéi guò le bàn lù
เก้า ซุ หว่อ ช่า อี๋ ปู้ โหย่ว ตัว หย่วน โหย่ว ตัว ขู่  หว่อ ไห อี่ เหวย กั้ว เลอะ ปั้น ลู่

就算不同步 不再有孤独 却更像身在远处
jiù suàn bù tóng bù  bù zài yǒu gū dú  què gèng xiàng shēn zài yuǎn chù
จิ้ว ซ่วน ปู้ ถง ปู้  ปู๋ ไจ้ โหย่ว กู ตู๋  เชว่ เกิ้ง เซี่ยง เซิน ไจ้ หย่วน ชู่

望着你差一步又反覆到最初
wàng zhe nǐ chà yī bù yòu fǎn fù dào zuì chū
ว่าง เจอะ หนี่ ช่า อี๋ ปู้ โย่ว ฝ่าน ฟู่ เต้า จุ้ย ชู

我不想承认的盲目 替我掩住
wǒ bù xiǎng chéng rèn de máng mù  tì wǒ yǎn zhù
หว่อ ปู้ เสี่ยง เฉิง เริ่น เตอะ หมาง มู่  ที่ หว่อ เหยี่ยน จู้

爱只是一幅 空白地图 没有人带路 自己绕路
ài zhǐ shì yī fú  kòng bái dì tú  méi yǒu rén dài lù  zì jǐ rǎo lù
อ้าย จื่อ ซื่อ อี้ ฝู  ค่ง ไป๋ ตี้ ถู  เหมย โหย่ว เหริน ไต้ ลู่  จื้อ จี่ เหย่า ลู่

为害怕消失而留住 留住什么都变成束缚
wèi hài pà xiāo shī ér liú zhù  liú zhù shén me dōu biàn chéng shù fù
เว่ย ไห้ พ่า เซียว ซือ เอ๋อ หลิว จู้  หลิว จู้ เสิน เมอะ โตว เปี้ยน เฉิง ซู่ ฟู่

若爱需要证物 我想我能细数
ruò ài xū yào zhèng wù  wǒ xiǎng wǒ néng xì shù
ยั่ว อ้าย ซวี เหย้า เจิ้ง อู้  หว่อ เสียง หว่อ เหนิง ซี่ ซู่

故事没人想提早结束 越多付出 反而糊涂
gù shi méi rén xiǎng tí zǎo jié shù  yuè duō fù chū  fǎn ér hú tu
กู้ ซื่อ เหมย เหริน เสี่ยง ถี เจ่า เจี๋ย ซู่  เยว่ ตัว ฟู่ ชู  ฝ่าน เอ๋อ หู ถุ

这条路 绕不到幸福
zhè tiáo lù  rǎo bù dào xìng fú
เจ้อ เถียว ลู่  เหย่า ปู๋ เต้า ซิ่ง ฝู

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...