วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

Ai●Qi Cheng (爱●启程 ) Destiny Of Love - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Ài Qǐ Chéng (启程) Destiny Of Love 
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง挽手采起浪花 那池塘 长什么样
wǎn shǒu cǎi qǐ làng huā  nà chí táng  cháng shén me yàng 
หวาน โส่ว ไฉ ฉี่ ล่าง ฮวา  น่า ฉือ ถาง  ฉาง เสิน เมอะ ย่าง

何时开始天变好宽 教人长大就该飘荡
hé shí kāi shǐ tiān biàn hǎo kuān  jiāo rén zhǎng dà jiù gāi piāo dàng
เหอ สือ ไค สื่อ เทียน เปี้ยน เห่า ควน  เจียว เหริน จ่าง ต้า จิ้ว ไก เพียว ตั้ง

站在单车后座 迎着风 那种温暖
zhàn zài dān chē hòu zuò  yíng zhe fēng  nà zhǒng wēn nuǎn 
จ้าน ไจ้ ตัน เชอ โฮ่ว จั้ว  หยิง เจอะ เฟิง  น่า จ่ง เวิน หน่วน

紧贴着背转多少弯 谁想得到终要走散
jǐn tiē zhe bèi zhuǎn duō shǎo wān  shuí xiǎng dé dào zhōng yào zǒu sǎn
จิ่น เทีย เจอะ เป้ย จ่วน ตัว เส่า วัน  สุย เสี่ยง เต๋อ เต้า จง เหย้า โจ๋ว ส่าน

*遗失桨的小船 在暴风雨流转 找不到梦怎么办
yí shī jiǎng de xiǎo chuán  zài bào fēng yǔ liú zhuǎn  zhǎo bù dào mèng zěn me bàn
อี๋ ซือ เจี่ยง เตอะ เสี่ยว ฉวน  ไจ้ เป้า เฟิง อวิ่ หลิว จ่วน  เจ่า ปู๋ เต้า เมิ่ง เจิ่น เมอะ ปั้น

你守护的目光 总会牵引我返航
nǐ shǒu hù de mù guāng  zǒng huì qiān yǐn wǒ fǎn háng
หนี โส่ว ฮู่ เตอะ มู่ กวง  จ่ง ฮุ่ย เชียน หยิน หว่อ ฝ่าน หาง

带着爱启程 一个人落单 并不等于孤单
dài zhe ài qǐ chéng  yī gè rén luò dān  bìng bù děng yú gū dān
ไต้ เจอะ อ้าย ฉี่ เฉิง  อี๋ เก้อ เหริน ลั่ว ตัน  ปิ้ง ปู้ เติ่ง อวิ๋ กู ตัน

相依患难一段 美梦本就短暂
xiāng yī huàn nàn yī duàn  měi mèng běn jiù duǎn zàn 
เซียง อี ฮ่วน น่าน  อี๋ ต้วน  เหม่ย เมิ่ง เปิ่น จิ้ว ต่วน จ้าน

谅解了 也是另一种勇敢
liàng jiě le  yě shì lìng yī zhǒng yǒng gǎn
เลี่ยง เจี่ย เลอะ  เย่ ซื่อ ลิ่ง อี้ จ่ง หยง ก่าน

带着爱启程 我生命的前半 你臂弯像座山
dài zhe ài qǐ chéng  wǒ shēng mìng de qián bàn  nǐ bì wān xiàng zuò shān
ไต้ เจอะ อ้าย ฉี่ เฉิง  หว่อ เซิง มิ่ง เตอะ เฉียน ปั้น  หนี่ ปี้ วัน เซี่ยง จั้ว ซาน

越远越真切存在 抬头只能遥望
yuè yuǎn yuè zhēn qiè cún zài  tái tóu zhǐ néng yáo wàng
เยว่ หย่วน เยว่ เจิน เชี้ย ฉุน ไจ้  ไถ โถว จื่อ เหนิง เหยา ว่าง

哄干我眼泪的 那颗糖 到哪去了
hōng gān wǒ yǎn lèi de  nà kē táng  dào nǎ qù le 
ฮง กัน หว่อ เหยี่ยน เล้ย เตอะ  น่า เคอ ถาง  เต้า หน่า ชวี่ เลอะ

还给你能不能交换 再帮我盖一次被单
huán gěi nǐ néng bù néng jiāo huàn  zài bāng wǒ gài yī cì bèi dān
หวน เก๋ย หนี่ เหนิง ปู้ เหนิง เจียว ฮ่วน  ไจ้ ปัง หว่อ ไก้ อี๋ ชื่อ เป้ย ตัน

抓你小指回家 那旅途 像走不完
zhuā nǐ xiǎo zhǐ huí jiā  nà lǚ tú  xiàng zǒu bù wán 
จวา หนี เสียว จื่อ หุย เจีย  น่า ลวี่ ถู  เซี่ยง โจ่ว ปู้ หวาน

当时那片晴空好蓝 云却总会被风吹散
dāng shí nà piàn qíng kōng hǎo lán  yún què zǒng huì bèi fēng chuī sǎn
ตัง สือ น่า เพี่ยน ฉิง คง เห่า หลาน  หวิน เชว่ จ่ง ฮุ่ย เป้ย เฟิง ชุย ส่าน

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...