วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Yi Li Ya Te (伊利亚特) ILIAD - D.C.W (Lyrics)

เพลง Yī Lì Yà Tè (伊利亚特) ILIAD
ศิลปิน Dōng Chéng Wèi (东城卫) D.C.W
อัลบั้ม WAKE ME UP
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

忽然这一个瞬间 一个眼神交错的暧昧
hū rán zhè yī gè shùn jiān  yī gè yǎn shén jiāo cuò de ài mèi
ฮู หยาน เจ้อ อี๋ เก้อ ซุ่น เจียน  อี๋ เก้อ เหยี่ยน เสิน เจียว ชั่ว เตอะ อ้าย เม่ย

心跳呼吸开始纠结 你的笑容秒杀所有美
xīn tiào hū xī kāi shǐ jiū jié  nǐ de xiào róng miǎo shā suǒ yǒu měi
ซิน เที่ยว ฮู ซี ไค สื่อ จิว เจี๋ย  หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง เหมี่ยว ซา สัว โหย่ว เหม่ย

靠近你多么危险 爱上了瘾已无路可退
kào jìn nǐ duō me wēi xiǎn  ài shàng le yǐn yǐ wú lù kě tuì
เค่า จิ้น หนี่ ตัว เมอะ เวย เสี่ยน  อ้าย ซ่าง เลอะ หยิน อี่ อู๋ ลู่ เข่อ ทุ่ย

瞬息之间王国摧毁 不怕为你扛下所有罪
shùn xī zhī jiān wáng guó cuī huǐ  bù pà wèi nǐ káng xià suǒ yǒu zuì
ซุ่น ซี จือ เจียน หวัง กั๋ว ชุย หุ่ย  ปู๋ พ่า เว่ย หนี่ ขัง เซี่ย สัว โหย่ว จุ้ย

*一起逃亡到最浪漫的边界
yī qǐ táo wáng dào zuì làng màn de biān jiè
อี้ ฉี่ เถา หวัง เต้า จุ้ย ล่าง ม่าน เตอะ เปียน เจี้ย

等下一个世纪轮回 爱错也不后悔
děng xià yī gè shì jì lún huí  ài cuò yě bù hòu huǐ
เติ่ง เซี่ย อี๋ เก้อ ซื่อ จี้ หลุน หุย  อ้าย ชั่ว เย่ ปู๋ โฮ่ว หุ่ย

**就算为你放弃全世界 直到末日宇宙都毁灭
jiù suàn wèi nǐ fàng qì quán shì jiè  zhí dào mò rì yǔ zhòu dōu huǐ miè
จิ้ว ซ่วน เว่ย หนี่ ฟ่าง ชี่ เฉวียน ซื่อ เจี้ย  จื๋อ เต้า มั่ว ยื้อ อวิ่ โจ้ว โตว หุ่ย เมี้ย

我们的爱不后退 如果爱就痛快宣泄。
wǒ men de ài bù hòu tuì rú guǒ ài jiù tòng kuài xuān xiè
หว่อ เมิน เตอะ อ้าย ปู๋ โฮ่ว ทุ่ย  หรู กั่ว อ้าย จิ้ว ท่ง ไคว่ เซวียน เซี้ย

就算为你牺牲了一切 爱越疯狂就要越狂烈
jiù suàn wèi nǐ xī shēng le yī qiè  ài yuè fēng kuáng jiù yào yuè kuáng liè
จิ้ว ซ่วน เว่ย หนี่ ซี เซิง เลอะ อี๋ เชี้ย  อ้าย เยว่ เฟิง ขวง จิ้ว เหย้า เยว่ ขวง เลี้ย

那一个瞬间 爱就要不顾一切
nà yī gè shùn jiān  ài jiù yào bù gù yī qiè
น่า อี๋ เก้อ ซุ่น เจียน  อ้าย จิ้ว เหย้า ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย

爱上你是种绝对 不能阻止的疯狂蔓延
ài shàng nǐ shì zhǒng jué duì  bù néng zǔ zhǐ de fēng kuáng màn yán
อ้าย ซ่าง หนี่ ซื่อ จ่ง เจว๋ ตุ้ย  ปู้ เหนิ่ง จู๋ จื่อ เตอะ เฟิง ขวง ม่าน เหยียน

拥抱依偎记忆里面 你的温度是那么直接
yōng bào yī wēi jì yì lǐ miàn  nǐ de wēn dù shì nà me zhí jiē
ยง เป้า อี เวย จี้ อี้ หลี่ เมี่ยน  หนี่ เตอะ เวิน ตู้ ซื่อ น่า เมอะ จื๋อ เจีย

是赌注也是冒险 我们一起和世界敌对
shì dǔ zhù yě shì mào xiǎn  wǒ men yī qǐ hé shì jiè dí duì
ซื่อ ตู่ จู้ เย่ ซื่อ เม่า เสี่ยน  หว่อ เมิน อี้ ฉี่ เหอ ซื่อ เจี้ย ตี๋ ตุ้ย

倾城之恋灰飞烟灭 剧情写入诗的另一面
qīng chéng zhī liàn huī fēi yān miè  jù qíng xiě rù shī de lìng yī miàn
ชิง เฉิง จือ เลี่ยน ฮุย เฟย เยียน เมี้ย  จวิ้ ฉิง เสี่ย ยู่ ซือ เตอะ ลิ่ง อี๋ เมี่ยน

ซ้ำ *, **, **

这一个瞬间 我们的爱不顾一切
zhè yī gè shùn jiān  wǒ men de ài bù gù yī qiè
เจ้อ อี๋ เก้อ ซุ่น เจียน  หว่อ เมิน เตอะ อ้าย ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...