วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Xiao Ai Qing (小爱情) Small Love - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Xiǎo Ài Qíng (爱情) Small Love
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


十岁的我喜欢偷偷地
shí suì de wǒ xǐ huān tōu tōu dì 
สือ ซุ่ย เตอะ หว่อ สี่ ฮวน โทว โทว ตี้ 

穿着大人高跟鞋拖地 想做少女
chuān zhe dà rén gāo gēn xié tuō dì  xiǎng zuò shào nǚ
ชวน เจอะ ต้า เหริน เกา เกิน เสีย ทัว ตี้  เสี่ยง จั้ว เซา นวิ่

十七岁是疯狂的年龄
shí qī suì shì fēng kuáng de nián líng 
สือ ชี ซุ่ย ซื่อ เฟิง ขวง เตอะ เหนียน หลิง 

实现了一个人的旅行 想要奇遇
shí xiàn le yī gè rén de lǚ xíng  xiǎng yào qí yù
สือ เซี่ยน เลอะ อี๋ เก้อ เหริน เตอะ ลวิ่ สิง  เสี่ยง เหย้า ฉี อวิ้

Did Did Did Did Did Did~

二十一岁步入成人礼 爱是当时最好的知己 也是天敌
èr shí yī suì bù rù chéng rén lǐ  ài shì dāng shí zuì hǎo de zhī jǐ  yě shì tiān dí
เอ้อ สือ อี ซุ่ย ปู้ ยู่ เฉิง เหริน หลี่  อ้าย ซื่อ ตัง สือ จุ้ย เห่า เตอะ จือ จี่  เย่ ซื่อ เทียน ตี๋

当我经过时间的洗礼 心是唯一不锈的东西 继续相信
dāng wǒ jīng guò shí jiān de xǐ lǐ  xīn shì wéi yī bù xiù de dōng xi  jì xù xiāng xìn
ตัง หว่อ จิง กั้ว สือ เจียน เตอะ สี่ หลี่  ซิน ซื่อ เหวย อี ปู๋ ซิ่ว เตอะ ตง ซิ  จี้ ซวี่ เซียง ซิ่น

每个人的心里都住着美丽的小爱情
měi gè rén de xīn lǐ dōu zhù zhe měi lì de xiǎo ài qíng 
เหม่ย เก้อ เหริน เตอะ ซิน หลี่ โตว จู้ เจอะ เหม่ย ลี่ เตอะ เสี่ยว อ้าย ฉิง

不管怎样受过伤也敲不碎的坚定
bù guǎn zěn yàng shòu guò shāng yě qiāo bù suì de jiān dìng
ปู้ ก่วน เจิ่น ย่าง โซ่ว กั้ว ซาง เย่ เชียว ปู๋ ซุ่ย เตอะ เจียน ติ้ง

每个人都希望被对的人收留在心里
měi gè rén dōu xī wàng bèi duì de rén shōu liú zài xīn lǐ 
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ซี ว่าง เป้ย ตุ้ย เตอะ เหริน โซว หลิว ไจ้ ซิน หลี่ 

爱是丰收的租金 谁能让我搬进去
ài shì fēng shōu de zū jīn  shuí néng ràng wǒ bān jìn qù
อ้าย ซื่อ เฟิง โซว เตอะ จู จิน  สุย เหนิง ร่าง หว่อ ปัน จิ้น ชวี่

三十以后是新的一集 擦破的日记有几个你 几个自己
sān shí yǐ hòu shì xīn de yī jí  cā pò de rì jì yǒu jǐ gè nǐ  jǐ gè zì jǐ
ซาน สือ อี่ โฮ่ว ซื่อ ซิน เตอะ อี้ จี๋  ชา พั้ว เตอะ ยื้อ จี้ โหยว จี่ เก้อ หนี่  จี่ เก้อ จื้อ จี่

当我见证许多的婚礼
dāng wǒ jiàn zhèng xǔ duō de hūn lǐ 
ตัง หว่อ เจี้ยน เจิ้ง สวี่ ตัว เตอะ ฮุน หลี่

爱是唯一珍贵的东西 完整生命
ài shì wéi yī zhēn guì de dōng xi  wán zhěng shēng mìng
อ้าย ซื่อ เหวย อี เจิน กุ้ย เตอะ ตง ซิ  หวาน เจิ่ง เซิง มิ่ง

*每个人的心里都住着美丽的小爱情
měi gè rén de xīn lǐ dōu zhù zhe měi lì de xiǎo ài qíng 
เหม่ย เก้อ เหริน เตอะ ซิน หลี่ โตว จู้ เจอะ เหม่ย ลี่ เตอะ เสี่ยว อ้าย ฉิง

不管怎样受过伤也敲不碎的坚定
bù guǎn zěn yàng shòu guò shāng yě qiāo bù suì de jiān dìng
ปู้ ก่วน เจิ่น ย่าง โซ่ว กั้ว ซาง เย่ เชียว ปู๋ ซุ่ย เตอะ เจียน ติ้ง

**每个人都希望被对的人收留在心里
měi gè rén dōu xī wàng bèi duì de rén shōu liú zài xīn lǐ 
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ซี ว่าง เป้ย ตุ้ย เตอะ เหริน โซว หลิว ไจ้ ซิน หลี่

什么年纪没关系 我有我的小爱情
shén me nián jì méi guān xi  wǒ yǒu wǒ de xiǎo ài qíng
เสิน เมอะ เหนียน จี้ เหมย กวน ซิ  หว่อ โหยว หว่อ เตอะ เสี่ยว อ้าย ฉิง

继续相信
jì xù xiāng xìn
จี้ ซวี่ เซียง ซิ่น

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...