วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Xiang Xing Fu De Ren (想幸福的人) Wishing For Happiness - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人Wishing For Happiness
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


心里的乌云 眼角的秘密
xīn lǐ de wū yún  yǎn jiǎo de mì mì
ซิน หลี่ เตอะ อู หวิน  เหยียน เจี่ยว เตอะ มี่ มี่

来不及燃烧的感情 被流言给吹熄 转身回到孤寂
lái bù jí rán shāo de gǎn qíng  bèi liú yán gěi chuī xī  zhuǎn shēn huí dào gū jì
ไหล ปู้ จี๋ หยาน เซา เตอะ ก่าน ฉิง  เป้ย หลิว เหยียน เก่ย ชุย ซี  จ่วน เซิน หุย เต้า กู จี้

*生活的丛林 坚强的游戏
shēng huó de cóng lín  jiān qiáng de yóu xì
เซิง หัว เตอะ ฉง หลิน  เจียน เฉียง เตอะ โหยว ซี่

在白天掏空了勇气 在黑夜顺不平 不懂错在哪里
zài bái tiān tāo kōng le yǒng qì  zài hēi yè shùn bù píng  bù dǒng cuò zài nǎ lǐ
ไจ้ ไป๋ เทียน เทา คง เลอะ หย่ง ชี่  ไจ้ เฮย เย้ ซุ่น ปู้ ผิง  ปู้ ต่ง ชั่ว ไจ้ หนา หลี่

我不过是一个很想幸福的人
wǒ bù guò shì yī gè hěn xiǎng xìng fú de rén 
หว่อ ปู๋ กั้ว ซื่อ อี๋ เก้อ เหิน เสี่ยง ซิ่ง ฝู เตอะ เหริน

为什么遇不到会生根的缘分
wèi shén me yù bù dào huì shēng gēn de yuán fèn
เว่ย เสิน เมอะ อวิ้ ปู๋ เต้า ฮุ่ย เซิง เกิน เตอะ หยวน เฟิ่น

学着戒掉悲观 负我的都不恨
xué zhe jiè diào bēi guān  fù wǒ de dōu bù hèn 
เสว๋ เจอะ เจี้ย เตี้ยว เปย กวน  ฟู่ หว่อ เตอะ โตว ปู๋ เฮิ่น 

让心灵完整 美丽动人
ràng xīn líng wán zhěng  měi lì dòng rén
ร่าง ซิน หลิง หวาน เจิ่ง  เหม่ย ลี่ ต้ง เหริน

还是一个人
hái shì yī gè rén
ไห ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน

ซ้ำ *

寂寞的当一个很想幸福的人
jì mò de dāng yī gè hěn xiǎng xìng fú de rén 
จี้ มั่ว เตอะ ตัง อี๋ เก้อ เหิน เสี่ยง ซิ่ง ฝู เตอะ เหริน

等待着一颗心接受我的坦诚
děng dài zhe yī kē xīn jiē shòu wǒ de tǎn chéng
เติ่ง ไต้ เจอะ อี้ เคอ ซิน เจีย โซ่ว หว่อ เตอะ ถ่าน เฉิง

懂得爱甜蜜就有苦涩的成分
dǒng de ài tián mì jiù yǒu kǔ sè de chéng fèn 
ต่ง เตอะ อ้าย เถียน มี่ จิ้ว โหยว ขู่ เซ้อ เตอะ เฉิง เฟิ่น 

会和我争论 爱却不磨损
huì hé wǒ zhēng lùn  ài què bù mó sǔn
ฮุ่ย เหอ หว่อ เจิง ลุ่น  อ้าย เชว่ ปู้ หมัว สุ่น

没有不信任 Hoo
méi yǒu bù xìn rèn Hoo
เหมย โหย่ว ปู๋ ซิ่น เหริน  โฮ้ว

我相信 当一个很想幸福的人
wǒ xiāng xìn  dāng yī gè hěn xiǎng xìng fú de rén 
หว่อ เซียง ซิ่น  ตัง อี๋ เก้อ เหิน เสี่ยง ซิ่ง ฝู เตอะ เหริน

也必须是能够让人幸福的人
yě bì xū shì néng gòu ràng rén xìng fú de rén
เย่ ปี้ ซวี ซื่อ เหนิง โก้ว ร่าง เหริน ซิ่ง ฝู เตอะ เหริน

我不怕去付出 也肯承担责任
wǒ bù pà qù fù chū  yě kěn chéng dān zé rèn 
หว่อ ปู๋ พ่า ชวี่ ฟู่ ชู  เย๋ เขิ่น เฉิง ตัน เจ๋อ เริ่น 

温暖的诚恳 温柔的迷人
wēn nuǎn de chéng kěn  wēn róu de mí rén
เวิน หน่วน เตอะ เฉิง เขิ่น  เวิน โหรว เตอะ หมี เหริน

谁是那个人 能让我沸腾 想幸福的人
shuí shì nà gè rén  néng ràng wǒ fèi téng  xiǎng xìng fú de rén
สุย ซื่อ น่า เก้อ เหริน  เหนิง ร่าง หว่อ เฟ่ย เถิง  เสี่ยง ซิ่ง ฝู เตอะ เหริน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...