วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Wang Le (忘了) Letting Go - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Wàng Le (忘了) Letting Go
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง说得走过沙漠 人才会参透快
tīng shuō děi zǒu guò shā mò  rén cái huì cān tòu kuài lè
ทิง ซัว เต๋ย โจ่ว กั้ว ซา มั่ว  เหริน ไฉ ฮุ่ย ชัน โท่ว ไคว่ เล่อ

觉得没什么 自由的孤单走着
wǒ jué de méi shén me  zì yóu de gū dān zǒu zhe
หว่อ เจว๋ เตอะ เหมย เสิน เมอะ  จื้อ โหยว เตอะ กู ตัน โจ่ว เจอะ

做一个不回家的背包客
zuò yī gè bù huí jiā de bēi bāo kè
จั้ว อี๋ เก้อ ปู้ หุย เจีย เตอะ เปย เปา เค่อ

说得咬口苹果 让真心复活
tīng shuō děi yǎo kǒu píng guǒ  néng ràng zhēn xīn fù huó
ทิง ซัว เต๋ย เหยา โข่ว ผิง กั่ว  เหนิง ร่าง เจิน ซิน ฟู่ หัว

爱是挺麻烦的 么说是很苦涩
ài shì tǐng má fan de  nà me shuō shì hěn kǔ
อ้าย ซื่อ ถิ่ง หมา ฝาน เตอะ  น่า เมอะ ซัว ซื่อ เหิน ขู่ เซ้อ

但世上所有的人都没
dàn shì shàng suǒ yǒu de rén dōu méi zhé
ตั้น ซื่อ ซ่าง สัว โหย่ว เตอะ เหริน โตว เหมย เจ๋อ

忘了喜怒哀忘了想爱的
wàng le xǐ nù āi lè  wàng le xiǎng ài de
ว่าง เลอะ สี่ นู่ อาย เล่อ  ว่าง เลอะ เสี่ยง อ้าย เตอะ

忽然我不在乎了
hū rán wǒ bù zài hu le
ฮู หยาน หว่อ ปู๋ ไจ้ ฮุ เลอะ

*忘了可以了 我是我
wàng le ma  kě yǐ le  wǒ shì wǒ
ว่าง เลอะ ม่ะ  เขอ อี่ เลอะ  หว่อ ซื่อ หว่อ

飘在云端 谁说 非得要不可
mèng piāo zài yún duān  shì shuí shuō  fēi děi yào bù kě
เมิ่ง เพียว ไจ้ หวิน ตวน  ซื่อ สุย ซัว  เฟย เต่ย เหย้า ปู้ เข่อ

未来的样子很多 才不随便让爱折磨
wèi lái de yàng zi hěn duō  cái bù suí biàn ràng ài zhé mó
เว่ย ไหล เตอะ ย่าง จึ เหิ่น ตัว  ไฉ ปู้ สุย เปี้ยน ร่าง อ้าย เจ๋อ หมัว

说得学学因果 我才懂原来的我
tīng shuō děi xué xué yīn guǒ  wǒ cái dǒng yuán lái de wǒ
ทิง ซัว เต่ย เสว๋ เสว๋ ยิน กั่ว  หว่อ ไฉ ต่ง หยวน ไหล เตอะ หว่อ

在滂沱大雨中 向前冲
zài pāng tuó dà yǔ zhōng  xiàng qián chōng
ไจ้ พัง ถัว ต้า อวิ่ จง  เซี่ยง เฉียน ชง

等等晴空 潇洒的看透自己多寂寞
děng děng qíng kōng  xiāo sǎ de kàn tòu zì jǐ duō jì mò
เติ๋ง เติ่ง ฉิง คง  เซียว ส่า เตอะ คั่น โท่ว จื้อ จี่ ตัว จี้ มั่ว

说得狠狠哭过 才会让心笑了
tīng shuō děi hěn hěn kū guò  cái huì ràng xīn xiào le
ทิง ซัว เต๋ย เหิน เหิ่น คู กั้ว  ไฉ ฮุ่ย ร่าง ซิน เสี้ยว เลอะ

用多长的时空作的梦 画的彩虹
yòng duō cháng de shí kōng zuò de mèng  huà de cǎi hóng
ย่ง ตัว ฉาง เตอะ สือ คง จั้ว เตอะ เมิ่ง  ฮว่า เตอะ ไฉ่ หง

一眨眼变成无影的微风
yī zhǎ yǎn biàn chéng wú yǐng de wēi fēng
อี้ จ๋า เหยี่ยน เปี้ยน เฉิง อู๋ หยิ่ง เตอะ เวย เฟิง

忘了喜怒哀忘了想爱的
wàng le xǐ nù āi lè  wàng le xiǎng ài de
ว่าง เลอะ สี่ นู่ อาย เล่อ  ว่าง เลอะ เสี่ยง อ้าย เตอะ

忘了放不下的 忘了以为的
wàng le fàng bù xià de  wàng le yǐ wéi de
ว่าง เลอะ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย เตอะ  ว่าง เลอะ อี่ เหวย เตอะ

忽然我不在乎了
hū rán wǒ bù zài hu le
ฮู หยาน หว่อ ปู๋ ไจ้ ฮุ เลอะ

ซ้ำ *, *, *

忘了怎么的爱 慢慢忘记了
wàng le zěn me de ài  màn màn wàng jì le
ว่าง เลอะ เจิ่น เมอะ เตอะ อ้าย  ม่าน ม่าน ว่าง จี้ เลอะ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...