วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Shi Fang Zi Ji (释放自己) Release of their own - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Shì Fàng Zì Jǐ (释放自己) Release of their own
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


聚光灯围绕着
jù guāng dēng wéi rào zhe
จวิ้ กวง เติง เหวย เย่า เจอะ

我打出一道发热光芒
wǒ dǎ chū yī dào fā rè guāng máng 
หว่อ ต่า ชู อี๋ เต้า ฟา เย่อ กวง หมาง

一道道发热光芒让我全身发烫
yī dào dào fā rè guāng máng ràng wǒ quán shēn fā tàng
อี๋ เต้า เต้า ฟา เย่อ กวง หมาง ร่าง หว่อ เฉวียน เซิน ฟา ท่าง

舞池中人群的节奏舞出一波热浪
wǔ chí zhōng rén qún de jié zòu wǔ chū yī bō rè làng 
อู่ ฉือ จง เหริน ฉวิน เตอะ เจี๋ย โจ้ว อู่ ชู อี้ ปัว เย่อ ล่าง

一波波波的热浪 跟着节奏发烫
yī bō bō bō de rè làng  gēn zhe jié zòu fā tàng
อี้ ปัว ปัว ปัว เตอะ เย่อ ล่าง  เกิน เจอะ เจี๋ย โจ้ว ฟา ท่าง

你就算不懂跳舞又如何 尽情摆动跟着我
nǐ jiù suàn bù dǒng tiào wǔ yòu rú hé  jìn qíng bǎi dòng gēn zhe wǒ
หนี่ จิ้ว ซ่วน ปู้ ต่ง เที่ยว อู่ โย่ว หยู เหอ  จิ้น ฉิง ป่าย ต้ง เกิน เจอะ หว่อ

目标明确离开地球表面 管他地球停不停止转动
mù biāo míng què lí kāi dì qiú biǎo miàn  guǎn tā dì qiú tíng bù tíng zhǐ zhuǎn dòng
มู่ เปียว หมิง เชว่ หลี ไค ตี้ ฉิว เปี่ยว เมี่ยน  ก่วน ทา ตี้ ฉิว ถิง ปู้ ถิง จื๋อ จ่วน ต้ง

So Everybody Jump Jump 把手都举高 High High
So Everybody Jump Jump  bǎ shǒu dōu jǔ gāo High High
โซ เอฟวรีบอดี จัมพ์ จัมพ์  ป๋า โส่ว โตว จวิ่ เกา  ไฮ ไฮ

极度疯狂 不管别人目光
jí dù fēng kuáng  bù guǎn bié rén mù guāng 
จี๋ ตู้ เฟิง ขวง  ปู้ ก่วน เปี๋ย เหริน มู่ กวง

跳到下道曙光 Baby Now Here We Go
tiào dào xià dào shǔ guāng Baby Now Here We Go
เที่ยว เต้า เซี่ย เต้า สู่ กวง  เบบี้ นาว เฮีย วี โก

*Lets Party Par Par Par Par Party 要 要 要 要 Party Lets Party
Lets Party Par Par Par Par Party  yào yào yào yào Party Lets Party
เลทส พาร์ตี้  พาร์ พาร์ พาร์ พาร์ พาร์ตี้  เหย้า เหย้า เหย้า เหย้า พาร์ตี้ เลทส พาร์ตี้

释放自己 Party Par Par Par Par Party 要 要 要 要 Party Lets Party
shì fàng zì jǐ Party Par Par Par Par Party yào yào yào yào Party Lets Party
ซื่อ ฟ่าง จื้อ จี่  พาร์ตี้  พาร์ พาร์ พาร์ พาร์ พาร์ตี้  เหย้า เหย้า เหย้า เหย้า พาร์ตี้ เลทส พาร์ตี้

全力释放自己
quán lì shì fàng zì jǐ
เฉวียน ลี่ ซื่อ ฟ่าง จื้อ จี่

Just Go Go Go Just Go Go Go

Just Go Go Go Get On The Dance Floor

Just Go Go Go Just Go Go Go

Just Go Go Go Get On The Dance Floor

我是最高司令看到我要 站起来
wǒ shì zuì gāo sī lìng kàn dào wǒ yào  zhàn qǐ lái 
หว่อ ซื่อ จุ้ย เกา ซือ ลิ่ง คั่น เต้า หว่อ เหย้า  จ้าน ฉี่ ไหล

遵循我的指令听到命令 动起来
zūn xún wǒ de zhǐ lìng tīng dào mìng lìng dòng qǐ lái
จุน สวิน หว่อ เตอะ จื่อ ลิ่ง ทิง เต้า มิ่ง ลิ่ง  ต้ง ฉี่ ไหล

动动动 动起来 动动动 动起来
dòng dòng dòng  dòng qǐ lái  dòng dòng dòng  dòng qǐ lái 
ต้ง ต้ง ต้ง  ต้ง ฉี่ ไหล  ต้ง ต้ง ต้ง  ต้ง ฉี่ ไหล

当你听到我的指令要你 动起来 (switch it up)
dāng nǐ tīng dào wǒ de zhǐ lìng yào nǐ  dòng qǐ lái (switch it up)
ตัง หนี่ ทิง เต้า หว่อ เตอะ จื่อ ลิ่ง เหย้า หนี่  ต้ง ฉี่ ไหล  (สวิทช์ อิท อัพ)

明天的事我们 再说 困扰的事我们 不说
míng tiān de shì wǒ men  zài shuō  kùn rǎo de shì wǒ men  bù shuō 
หมิง เทียน เตอะ ซื่อ หว่อ เมิน  ไจ้ ซัว  คุ่น เหร่า เตอะ ซื่อ หว่อ เมิน  ปู้ ซัว

别想太多 太多鸟人鸟事
bié xiǎng tài duō  tài duō niǎo rén niǎo shì
เปี๋ย เสี่ยง ไท่ ตัว  ไท่ ตัว เหนี่ยว เหริน เหนี่ยว ซื่อ

今晚听到音乐就要立刻放松
jīn wǎn tīng dào yīn yuè jiù yào lì kè fàng sōng
จิน หว่าน ทิง เต้า ยิน เยว่ จิ้ว เหย้า ลี่ เค่อ ฟ่าง ซง

So Everybody Move And Let Your Body Fly

Fly Like A G6 我 Fly G8
Fly Like A G6 wǒ Fly G8
ไฟล ไลค์ อะ จีซิคซ  หว่อ ไฟล จีเอท

不 邋里邋遢 不 邋里邋里遢 放肆的摆动让我们看来都很潇洒
bù  lā lǐ lā tà  bù  lā lǐ lā lǐ tà  fàng sì de bǎi dòng ràng wǒ men kàn lái dōu hěn xiāo sǎ
ปู้  ลา หลี่ ลา ท่า  ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า  ฟ่าง ซื่อ เตอะ ป่าย ต้ง ร่าง หว่อ เมิน คั่น ไหล โตว เหิ่น เซียว ส่า

放慢速度 调整脚步 感受氛围 随意摇摆
fàng màn sù dù  tiáo zhěng jiǎo bù  gǎn shòu fēn wéi  suí yì yáo bǎi 
ฟ่าง ม่าน ซู่ ตู้  เถียว เจิ๋ง เจี่ยว ปู้  ก่าน โซ่ว เฟิน เหวย  สุย อี้ เหยา ป่าย

邋里邋里遢 邋里邋里邋里遢
lā lǐ lā lǐ tà  lā lǐ lā lǐ lā lǐ tà
ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า  ลา หลี่ ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า

ซ้ำ *

不 邋里邋里遢 不 邋里邋里遢
bù  lā lǐ lā lǐ tà  bù  lā lǐ lā lǐ tà
ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า  ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า

不 邋里邋里遢 邋里邋里邋里遢
bù  lā lǐ lā lǐ tà  lā lǐ lā lǐ lā lǐ tà
ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า  ลา หลี่ ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า

不 邋里邋里遢 不 邋里邋里遢
bù  lā lǐ lā lǐ tà  bù  lā lǐ lā lǐ tà
ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า  ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า

不 邋里邋里遢 邋里邋里邋里遢
bù  lā lǐ lā lǐ tà  lā lǐ lā lǐ lā lǐ tà
ปู้  ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า  ลา หลี่ ลา หลี่ ลา หลี่ ท่า

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...