วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Shi Cha (时差) Time Difference - Sharon Hsu (Lyrics)

เพลง Shí Chā (时差) Time Difference
ศิลปิน Xǔ Wéi Ēn (许维恩) Sharon Hsu
อัลบั้ม Mì Mì Huā Yuán (祕密花園) Secret Garden
สังกัด Gold Typhoon Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

Woo~~~哪一个才是我  (x2) (是我 是我)
Woo~~~ nǎ yī gè cái shì wǒ (x2) (shì wǒ  shì wǒ)
โว้~~~  หน่า อี๋ เก้อ ไฉ ซื่อ หว่อ (ซ้ำ2ครั้ง)  (ซื่อ หว่อ  ซื่อ หว่อ)

水晶散满地 还以为是流星 时差已分辨不清 分裂我自己
shuǐ jīng sàn mǎn dì  hái yǐ wéi shì liú xīng  shí chā yǐ fēn biàn bù qīng  fēn liè wǒ zì jǐ
สุ่ย จิง ซ่าน หม่าน ตี้  ไห อี่ เหวย ซื่อ หลิว ซิง  สือ ชา อี่ เฟิน เปี้ยน ปู้ ชิง  เฟิน เลี้ย หว่อ จื้อ จี่

笑容是武器 甜美也是陷阱
xiào róng shì wǔ qì  tián měi yě shì xiàn jǐng
เสี้ยว หยง ซื่อ อู่ ชี่  เถียน เหมย เย่ ซื่อ เซี่ยน จิ่ง

穿梭日夜的秘密 像冒险的旅行
chuān suō rì yè de mì mì  xiàng mào xiǎn de lǚ xíng
ชวน ซัว ยื้อ เย้ เตอะ มี่ มี่  เซี่ยง เม่า เสี่ยน เตอะ ลวิ่ สิง

*旋转中的我 切割了精彩和落寞
xuán zhuǎn zhōng de wǒ  qiē gē le jīng cǎi hé luò mò 
เสวียน จ่วน จง เตอะ หว่อ  เชีย เกอ เลอะ จิง ไฉ่ เหอ ลั่ว มั่ว

镜中的笑容 怎么会不是我?
jìng zhōng de xiào róng  zěn me huì bù shì wǒ ?
จิ้ง จง เตอะ เสี้ยว หยง  เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ปู๋ ซื่อ หว่อ ?

时差是怪东西 外表性感华丽
shí chā shì guài dōng xi  wài biǎo xìng gǎn huá lì 
สือ ชา ซื่อ ไกว้ ตง ซิ  ไว่ เปี่ยว ซิ่ง ก่าน หวา ลี่

内心住个BABY 捣蛋等于调皮
nèi xīn zhù gè BABY  dǎo dàn děng yú tiáo pí
เน่ย ซิน จู้ เก้อ  เบบี้  เต่า ตั้น เติ่ง อวิ๋ เถียว ผี

时差黑白分明 使坏不是难题 要你特别用心
shí chā hēi bái fēn míng  shǐ huài bù shì nán tí  yào nǐ tè bié yòng xīn
สือ ชา เฮย ไป๋ เฟิน หมิง  สื่อ ไฮว่ ปู๋ ซื่อ หนาน ถี  เหย้า หนี่ เท่อ เปี๋ย ย่ง ซิน

变幻的场景 像3D的电影
biàn huàn de chǎng jǐng  xiàng sān D de diàn yǐng 
เปี้ยน ฮ่วน เตอะ ฉาง จิ่ง  เซี่ยง ซาน ดี เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

它把我两种密码解开零距离
tā bǎ wǒ liǎng zhǒng mì mǎ jiě kāi líng jù lí
ทา ป๋า หว่อ เหลียง จ่ง มี่ หม่า เจี่ย ไค หลิง จวิ้ หลี

现实生活里 颠覆了逻辑 没
xiàn shí shēng huó lǐ  diān fù le luó jí 
เซี่ยน สือ เซิง หัว หลี่  เตียน ฟู่ เลอะ หลัว จี๋ 

有人清楚知道哪个才是我
méi yǒu rén qīng chu zhī dào nǎ gè cái shì wǒ
เหมย โหย่ว เหริน ชิง ฉุ จือ เต้า หน่า เก้อ ไฉ ซื่อ หว่อ

Woo~~~哪一个才是我(x2)
Woo~~~ nǎ yī gè cái shì wǒ (x2)
โว้~~~  หน่า อี๋ เก้อ ไฉ ซื่อ หว่อ (ซ้ำ2ครั้ง

黑得很纯净 白得如此神秘
hēi de hěn chún jìng  bái de rú cǐ shén mì 
เฮย เตอะ เหิ่น ฉุน จิ้ง  ไป๋ เตอะ หยู ฉื่อ เสิน มี่ 

别以为那是面具 有一点CRAZY
bié yǐ wéi nà shì miàn jù  yǒu yī diǎn CRAZY
เปี๋ย อี่ เหวย น่า ซื่อ เมี่ยน จวิ้  โหย่ว อี้ เตี่ยน เครซี

透明却实心 真实也看不清
tòu míng què shí xīn  zhēn shí yě kàn bù qīng 
โท่ว หมิง เชว่ สือ ซิน  เจิน สือ เย่ คั่น ปู้ ชิง

简单更难以抗拒 你多想就不必
jiǎn dān gèng nán yǐ kàng jù  nǐ duō xiǎng jiù bù bì
เจี่ยน ตัน เกิ้ง หนาน อี่ ข้าง จวิ้  หนี่ ตัว เสี่ยง จิ้ว ปู๋ ปี้

ซ้ำ *

时差是怪东西 外表性感华丽
shí chā shì guài dōng xi  wài biǎo xìng gǎn huá lì 
สือ ชา ซื่อ ไกว้ ตง ซิ  ไว่ เปี่ยว ซิ่ง ก่าน หวา ลี่

内心住个BABY 捣蛋等于调皮
nèi xīn zhù gè BABY  dǎo dàn děng yú tiáo pí
เน่ย ซิน จู้ เก้อ  เบบี้  เต่า ตั้น เติ่ง อวิ๋ เถียว ผี

时差黑白分明 使坏不是难题 要你特别用心
shí chā hēi bái fēn míng  shǐ huài bù shì nán tí  yào nǐ tè bié yòng xīn
สือ ชา เฮย ไป๋ เฟิน หมิง  สื่อ ไฮว่ ปู๋ ซื่อ หนาน ถี  เหย้า หนี่ เท่อ เปี๋ย ย่ง ซิน

变幻的场景(场景 场景)
biàn huàn de chǎng jǐng (chǎng jǐng  chǎng jǐng)   
เปี้ยน ฮ่วน เตอะ ฉาง จิ่ง (ฉาง จิ่ง  ฉาง จิ่ง) 

它把我两种密码解开(解开  解开 解开  解开)
tā bǎ wǒ liǎng zhǒng mì mǎ jiě kāi (jiě kāi jiě kāi jiě kāi jiě kāi)
ทา ป๋า หว่อ เหลียง จ่ง มี่ หม่า เจี่ย ไค (เจี่ย ไค  เจี่ย ไค  เจี่ย ไค  เจี่ย ไค)

变幻的场景 像3D的电影
biàn huàn de chǎng jǐng  xiàng sān D de diàn yǐng 
เปี้ยน ฮ่วน เตอะ ฉาง จิ่ง  เซี่ยง ซาน ดี เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

它把我两种密码解开零距离
tā bǎ wǒ liǎng zhǒng mì mǎ jiě kāi líng jù lí
ทา ป๋า หว่อ เหลียง จ่ง มี่ หม่า เจี่ย ไค หลิง จวิ้ หลี

现实生活里 颠覆了逻辑 没
xiàn shí shēng huó lǐ  diān fù le luó jí 
เซี่ยน สือ เซิง หัว หลี่  เตียน ฟู่ เลอะ หลัว จี๋ 

有人清楚知道哪个才是我
méi yǒu rén qīng chu zhī dào nǎ gè cái shì wǒ
เหมย โหย่ว เหริน ชิง ฉุ จือ เต้า หน่า เก้อ ไฉ ซื่อ หว่อ

哪一个  哪一个才是我 Woo~~~哪一个才是我
nǎ yī gè  nǎ yī gè cái shì wǒ Woo~~~ nǎ yī gè cái shì wǒ
หน่า อี๋ เก้อ  หน่า อี๋ เก้อ ไฉ ซื่อ หว่อ  โว้~~~  หน่า อี๋ เก้อ ไฉ ซื่อ หว่อ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...