วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Ni Bing Bu Dong Wo (你并不懂我) You Don't Know Me - By2 (Lyrics)

เพลง Nǐ Bìng Bù Dǒng Wǒ (你并不懂我You Don't Know Me 
ศิลปิน Bái Wěi Fēn Miko (纬芬) & Bái Wěi Líng Yumi (纬玲By2
อัลบั้ม Èr Líng Èr Líng Ài Nǐ Ài Nǐ (2020爱你爱你) 2020 Love You Love You 
สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษาจีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง原来不爱说 以为你懂得
yuán lái bù ài shuō  yǐ wéi nǐ dǒng de 
หยวน ไหล ปู๋ อ้าย ซัว  อี่ เหวย หนี ต่ง เตอะ 

每次说着说着 都是我哭了
měi cì shuō zhe shuō zhe  dōu shì wǒ kū le
เหม่ย ชื่อ ซัว เจอะ ซัว เจอะ  โตว ซื่อ หว่อ คู เลอะ

我擦干眼泪 慢慢习惯沉默
wǒ cā gān yǎn lèi  màn màn xí guàn chén mò 
หว่อ ชา กัน เหยี่ยน เล้ย  ม่าน ม่าน สี ก้วน เฉิน มั่ว 

朋友聊起 我就说一些别的
péng yǒu liáo qǐ  wǒ jiù shuō yī xiē bié de
เผิง โหย่ว เหลียว ฉี่  หว่อ จิ้ว ซัว อี้ เซีย เปี๋ย เตอะ

*你总是哄我 说永远不分手
nǐ zǒng shì hǒng wǒ  shuō yǒng yuǎn bù fēn shǒu 
หนี จ่ง ซื่อ หง หว่อ  ซัว หยง หย่วน ปู้ เฟิน โส่ว 

可是我 还不确定会停留
kě shì wǒ  hái bù què dìng huì tíng liú
เข่อ ซื่อ หว่อ  ไห ปู้ เชว่ ติ้ง ฮุ่ย ถิง หลิว

终于我看透(看透) 没退路的角落 不闪躲
zhōng yú wǒ kàn tòu (kàn tòu)  méi tuì lù de jiǎo luò  bù shǎn duǒ
จง อวิ๋ หว่อ คั่น โท่ว (คั่น โท่ว)  เหมย ทุ่ย ลู่ เตอะ เจี่ยว ลั่ว  ปู้ สาน ตั่ว

你并不爱我 怎么会懂我
nǐ bìng bù ài wǒ  zěn me huì dǒng wǒ 
หนี่ ปิ้ง ปู๋ อ้าย หว่อ  เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ต๋ง หว่อ 

你从来就不曾 在乎我的感受
nǐ cóng lái jiù bù céng  zài hu wǒ de gǎn shòu
หนี่ ฉง ไหล จิ้ว ปู้ เฉิง  ไจ้ ฮุ หว่อ เตอะ ก่าน โซ่ว

没兑现过承诺 傻瓜才当温柔
méi duì xiàn guò chéng nuò  shǎ guā cái dāng wēn róu 
เหมย ตุ้ย เซี่ยน กั้ว เฉิง นั้ว  ส่า กวา ไฉ ตัง เวิน โหรว 

难过时候 还假装笑着点头
nán guò shí hòu  hái jiǎ zhuāng xiào zhe diǎn tóu
หนาน กั้ว สือ โฮ่ว  ไห เจี่ย จวง เสี้ยว เจอะ เตี่ยน โถว

你并不懂我 怎么能爱我
nǐ bìng bù dǒng wǒ  zěn me néng ài wǒ 
หนี่ ปิ้ง ปู๋ ต๋ง หว่อ  เจิ่น เมอะ เหนิง อ้าย หว่อ 

曾经我也以为 有你我就足够
céng jīng wǒ yě yǐ wéi  yǒu nǐ wǒ jiù zú gòu
เฉิง จิง หว่อ เย๋ อี่ เหวย  โหยว หนี หว่อ จิ้ว จู๋ โก้ว

直到发现原来我不过
zhí dào fā xiàn yuán lái wǒ bù guò 
จื๋อ เต้า ฟา เซี่ยน หยวน ไหล หว่อ ปู๋ โก้ว 

是你用来炫耀的玩偶
shì nǐ yòng lái xuàn yào de wán ǒu
ซื่อ หนี่ ย่ง ไหล เซวี่ยน เหย้า เตอะ หวาน โอ่ว

我好难过 你并不爱我
wǒ hǎo nán guò  nǐ bìng bù ài wǒ
หว่อ เห่า หนาน กั้ว  หนี่ ปิ้ง ปู๋ อ้าย หว่อ

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...