วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Li Kai Dong Wu Yuan (离开动物园) Escape - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Lí Kāi Dòng Wù Yuán (开动物园) Escape
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Xiǎng Xìng Fú De Rén (想幸福的人) Wishing For Happiness
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง世界是动物园 隔成透明房间
shì jiè shì dòng wù yuán  gé chéng tòu míng fáng jiān 
ซื่อ เจี้ย ซื่อ ต้ง อู้ หยวน  เก๋อ เฉิง โท่ว หมิง ฝัง เจียน

我们观察别人 别人也在打量着我们
wǒ men guān chá bié rén  bié rén yě zài dǎ liang zhe wǒ men
หว่อ เมิน กวน ฉา เปี๋ย เหริน  เปี๋ย เหริน เย่ ไจ้ ต่า เลี่ยง เจอะ หว่อ เมิน

渴望关怀眼神 驯养的主人
kě wàng guān huái yǎn shén  xún yǎng de zhǔ rén 
เข่อ ว่าง กวน ไหว เหยี่ยน เสิน  สวิน หย่าง เตอะ จู่ เหริน

他脸上 多诚恳 那都是排练已久的戏份
tā liǎn shàng  duō chéng kěn  nà dōu shì pái liàn yǐ jiǔ de xì fèn
ทา เหลี่ยน ซ่าง  ตัว เฉิง เขิ่น  น่า โตว ซื่อ ผาย เลี่ยน อี๋ จิ่ว เตอะ ซี่ เฟิ่น

太多纷争灰尘 常常热到发昏
tài duō fēn zhēng huī chén  cháng cháng rè dào fā hūn 
ไท่ ตัว เฟิน เจิง ฮุย เฉิน  ฉาง ฉาง เย่อ เต้า ฟา ฮุน

居住品质评鉴 不适合住人
jū zhù pǐn zhì píng jiàn  bù shì hé zhù rén
จวี จู้ ผิ่น จื้อ ผิง เจี้ยน  ปู๋ ซื่อ เหอ จู้ เหริน

*我决定
wǒ jué dìng
หว่อ เจว๋ ติ้ง

**离开这座动物园 哪怕会有寂寞的可能
lí kāi zhè zuò dòng wù yuán  nǎ pà huì yǒu jì mò de kě néng 
หลี ไค เจ้อ จั้ว ต้ง อู้ หยวน  หน่า พ่า ฮุ่ย โหย่ว จี้ มั่ว เตอะ เข่อ เหนิง

只想把所有秘密留给某个人 为我心疼
zhǐ xiǎng bǎ suǒ yǒu mì mì liú gěi mǒu gè rén  wèi wǒ xīn téng
จื๋อ เสียง ป่า สัว โหย่ว มี่ มี่ หลิว เก๋ย โหม่ว เก้อ เหริน  เว่ย หว่อ ซิน เถิง

离开这座动物园 也许什么都不会发生
lí kāi zhè zuò dòng wù yuán  yě xǔ shén me dōu bù huì fā shēng
หลี ไค เจ้อ จั้ว ต้ง อู้ หยวน  เย๋ สวี่ เสิน เมอะ โตว ปู๋ ฮุ่ย ฟา เซิง

但我宁愿相信有更美好的梦 在新的旅程
dàn wǒ nìng yuàn xiāng xìn yǒu gèng měi hǎo de mèng  zài xīn de lǚ chéng
ตั้น หว่อ นิ่ง ย่วน เซียง ซิ่น โหย่ว เกิ้ง เหมย เห่า เตอะ เมิ่ง  ไจ้ ซิน เตอะ ลวิ่ เฉิง

世界是动物园 用青春做标本
shì jiè shì dòng wù yuán  yòng qīng chūn zuò biāo běn 
ซื่อ เจี้ย ซื่อ ต้ง อู้ หยวน  ย่ง ชิง ชุน จั้ว เปียว เปิ่น

刻满无数伤痕 是我勇敢愚蠢的见证
kè mǎn wú shù shāng hén  shì wǒ yǒng gǎn yú chǔn de jiàn zhèng
เค่อ หม่าน อู๋ ซู่ ซาง เหิน  ซื่อ หว่อ หยง ก่าน อวิ๋ ฉุ่น เตอะ เจี้ยน เจิ้ง

如果爱一个人 没有管理员 还有谁
rú guǒ ài yī gè rén  méi yǒu guǎn lǐ yuán  hái yǒu shuí 
หยู กั่ว อ้าย อี๋ เก้อ เหริน  เหมย โหยว ก๋วน หลี่ หยวน  ไห โหย่ว สุย

能保证 幸福永远不会关上大门
néng bǎo zhèng  xìng fú yǒng yuǎn bù huì guān shàng dà mén
เหนิง เป่า เจิ้ง  ซิ่ง ฝู หยง หย่วน ปู๋ ฮุ่ย กวน ซ่าง ต้า เหมิน

盲目追求幸福 会让人发了狠
máng mù zhuī qiú xìng fú  huì ràng rén fā le hěn 
หมาง มู่ จุย ฉิว ซิ่ง ฝู  ฮุ่ย ร่าง เหริน ฟา เลอะ เหิ่น

忘了自己当初 善良的天真
wàng le zì jǐ dāng chū  shàn liáng de tiān zhēn
ว่าง เลอะ จื้อ จี่ ตัง ชู  ซ่าน เหลียง เตอะ เทียน เจิน

ซ้ำ *

Woo Woo~ 久违自由的风声 Woo Woo~ 不害怕没有永恒
Woo Woo~ jiǔ wéi zì yóu de fēng shēng Woo Woo~ bù hài pà méi yǒu yǒng héng
โว โว้จิ่ว เหวย จื้อ โหยว เตอะ เฟิง เซิง  โว โว้ปู๋ ไห้ พ่า เหมย โหยว หย่ง เหิง

就为自己狂奔 我有责任 爱我的人生
jiù wèi zì jǐ kuáng bēn  wǒ yǒu zé rèn  ài wǒ de rén shēng
จิ้ว เว่ย จื้อ จี่ ขวง เปิน  หว่อ โหย่ว เจ๋อ เริ่น  อ้าย หว่อ เตอะ เหริน เซิง

ซ้ำ **

Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo~ 爱我的人生
Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo Woo ~ ài wǒ de rén shēng
โว โว้  โว โว้  โว โว้  โว โว้อ้าย หว่อ เตอะ เหริน เซิง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...