วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Feng Du (风度) Manners - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Fēng Dù (风度) Manners
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷Silence Wang
อัลบั้ม Wàn Yǒu Yǐn Lì (万有引力Gravitation
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

*我曾和你走过 多少个的秋末
wǒ céng hé nǐ zǒu guò  duō shǎo gè de qiū mò 
หว่อ เฉิง เหอ หนี โจ่ว กั้ว  ตัว เส่า เก้อ เตอะ ชิว มั่ว 

我曾紧紧握着你手臂的脉搏
wǒ céng jǐn jǐn wò zhe nǐ shǒu bì de mài bó
หว่อ เฉิง จิ๋น จิ่น ว่อ เจอะ หนี โส่ว ปี้ เตอะ ไม่ ปั๋ว

看你脸上的酒窝 唱着背叛的情歌 情绪不由我
kàn nǐ liǎn shàng de jiǔ wō  chàng zhe bèi pàn de qíng gē  qíng xù bù yóu wǒ
คั่น หนี เหลี่ยน ซ่าง เตอะ จิ่ว วอ  ช่าง เจอะ เป้ย พ่าน เตอะ ฉิง เกอ  ฉิง ซวี่ ปู้ โหยว หว่อ

我曾带你去看 星空下的花火
wǒ céng dài nǐ qù kàn  xīng kōng xià de huā huǒ 
หว่อ เฉิง ไต้ หนี่ ชวี่ คั่น  ซิง คง เซี่ย เตอะ ฮวา หั่ว

我曾把我的爱 都交给你挥霍
wǒ céng bǎ wǒ de ài  dōu jiāo gěi nǐ huī huò
หว่อ เฉิง ป๋า  หว่อ เตอะ อ้าย  โตว เจียว เก๋ย หนี่ ฮุย ฮั่ว

这世界爱情好多 结局未必有几个 这痛算什么
zhè shì jiè ài qíng hǎo duō  jié jú wèi bì yǒu jǐ gè  zhè tòng suàn shén me
เจ้อ ซื่อ เจี้ย อ้าย ฉิง เห่า ตัว  เจี๋ย จวิ้ เว่ย ปี้ โหยว จี่ เก้อ  เจ้อ ท่ง ซ่วน เสิน เมอะ

我在无人的街头 想念着某某 你在别人的宇宙
wǒ zài wú rén de jiē tóu  xiǎng niàn zhe mǒu mǒu  nǐ zài bié rén de yǔ zhòu
หว่อ ไจ้ อู๋ เหริน เตอะ เจีย โถว  เสี่ยง เนี่ยน เจอะ โหมว โหม่ว  หนี่ ไจ้ เปี๋ย เหริน เตอะ อวิ่ โจ้ว

施舍着温柔 我能给的风度是 微笑着默默放开手
shī shě zhe wēn róu  wǒ néng gěi de fēng dù shì  wēi xiào zhe mò mò fàng kāi shǒu
ซือ เส่อ เจอะ เวิน โหรว  หว่อ เหนิง เก่ย เตอะ เฟิง ตู้ ซื่อ  เวย เสี้ยว เจอะ มั่ว มั่ว ฟ่าง ไค โส่ว

**我知道你的眼泪 只是一种无奈
wǒ zhī dào nǐ de yǎn lèi  zhǐ shì yī zhǒng wú nài 
หว่อ จือ เต้า หนี่ เตอะ เหยี่ยน เล้ย  จื่อ ซื่อ อี้ จ่ง อู๋ ไน่ 

何必虚情假意的勾勒着未来
hé bì xū qíng jiǎ yì de gōu lè zhe wèi lái
เหอ ปี้ ซวี ฉิง เจี่ย อี้ เตอะ โกว เล่อ เจอะ เว่ย ไหล

当爱已不存在 我又为谁等待
dāng ài yǐ bù cún zài  wǒ yòu wèi shuí děng dài 
ตัง อ้าย อี่ ปู้ ฉุน ไจ้  หว่อ โย่ว เว่ย สุย เติ่ง ไต้ 

嘲笑命运 这幽默的安排
cháo xiào mìng yùn  zhè yōu mò de ān pái
เฉา เสี้ยว มิ่ง วิ่น  เจ้อ โยว มั่ว เตอะ อัน ผาย

我知道你的挽回 只是一种习惯
wǒ zhī dào nǐ de wǎn huí  zhǐ shì yī zhǒng xí guàn 
หว่อ จือ เต้า หนี่ เตอะ หว่าน หุย  จื่อ ซื่อ อี้ จ่ง สี ก้วน

也曾为难你有 多么害怕孤单
yě céng wéi nán nǐ yǒu  duō me hài pà gū dān
เย่ เฉิง เหวย หนาน หนี โหย่ว  ตัว เมอะ ไห้ พ่า กู ตัน

故事可以重来 时光却已不再
gù shì kě yǐ chóng lái  shí guāng què yǐ bù zài
กู้ ซื่อ เขอ อี่ ฉง ไหล  สือ กวง เชว่ อี่ ปู๋ ไจ้

感情需要一点点的空白 来整理遗憾
gǎn qíng xū yào yī diǎn diǎn de kòng bái  lái zhěng lǐ yí hàn
ก่าน ฉิง ซวี เหย้า อี้ เตี๋ยน เตี่ยน เตอะ ค่ง ไป๋  ไหล เจิ๋ง หลี่ อี๋ ฮั่น

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...