วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Bei Pan Ling Hun (背叛灵魂) Betrayal of the Soul - Han Geng (Lyrics)

เพลง Bèi Pàn Líng Hún (背叛灵魂) Betrayal of the Soul
ศิลปิน Hán Gēng () Han Kyung
อัลบั้ม Hán Gèng (寒更) Hope in the Darkness
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง当夜晚又叹息 对我吐一口 空虚
dàng yè wǎn yòu tàn xī  duì wǒ tǔ yī kǒu  kōng xū 
ตัง เย้ หว่าน โย่ว ท่าน ซี  ตุ้ย หว่อ ถู่ อี้ โข่ว  คง ซวี

毫无止境 掉入了存在的反省
háo wú zhǐ jìng  diào rù le cún zài de fǎn xǐng
เหา อู๋ จื่อ จิ้ง  เตี้ยว ยู่ เลอะ ฉุน ไจ้ เตอะ ฝาน สิ่ง

当心里又哭泣(我呐喊着觉醒) 想起最初的自己
dāng xīn lǐ yòu kū qì (wǒ nà hǎn zhe jué xǐng)  xiǎng qǐ zuì chū de zì jǐ
ตัง ซิน หลี่ โย่ว คู ชี่ (หว่อ น่า ห่าน เจอะ เจว๋ สิ่ง)  เสียง ฉี่ จุ้ย ชู เตอะ จื้อ จี่

年少的信念 如何无畏(无畏)无惧(无惧)
nián shào de xìn niàn  rú hé wú wèi (wú wèi) wú jù (wú jù)
เหนียน เซ่า เตอะ ซิ่น เนี่ยน  หยู เหอ อู๋ เว่ย (อู๋ เว่ย) อู๋ จวิ้ (อู๋ จวิ้)

*到底我活了什么 在这一路上滚动
dào dǐ wǒ huó le shén me  zài zhè yī lù shàng gǔn dòng
เต้า ตี๋ หว่อ หัว เลอะ เสิน เมอะ  ไจ้ เจ้อ อี๋ ลู่ ซ่าง กุ่น ต้ง

沾满了一身的灰 浇熄了狂热的梦(逝去的花火)
zhān mǎn le yī shēn de huī  jiāo xī le kuáng rè de mèng (shì qù de huā huǒ)
จาน หม่าน เลอะ อี้ เซิน เตอะ ฮุย  เจียว ซี เลอะ ขวง เย่อ เตอะ เมิ่ง (ซื่อ ชวี่ เตอะ ฮวา หั่ว)

到底我变成什么(挣扎的) 说着妥协的理由(纠结的)
dào dǐ wǒ biàn chéng shén me (zhēng zhá de)  shuō zhe tuǒ xié de lǐ yóu (jiū jié de)
เต้า ตี๋ หว่อ เปี้ยน เฉิง เสิน เมอะ (เจิง จ๋า เตอะ)  ซัว เจอะ ถั่ว เสีย เตอะ หลี่ โหยว (จิว เจี๋ย เตอะ)

出卖了多少纯真(矛盾的) 忘记了怎样感动
chū mài le duō shǎo chún zhēn (máo dùn de)  wàng jì le zěn yàng gǎn dòng
ชู ไม่ เลอะ ตัว เส่า ฉุน เจิน (เหมา ตุ้น เตอะ)  ว่าง จี้ เลอะ เจิ่น ย่าง ก่าน ต้ง

背叛我的灵魂 你摆脱不了堕落
bèi pàn wǒ de líng hún  nǐ bǎi tuō bù liǎo duò luò
เป้ย พ่าน หว่อ เตอะ หลิง หุน  หนี ป่าย ทัว ปู้ เหลี่ยว ตั้ว ลั่ว

你掩饰不了荒谬 你利用了我的脆弱
nǐ yǎn shì bù liǎo huāng miù  nǐ lì yòng le wǒ de cuì ruò
หนี เหยี่ยน ซื่อ ปู้ เหลี่ยว ฮวง มิ่ว  หนี่ ลี่ ย่ง เลอะ หว่อ เตอะ ชุ่ย ยั่ว

背叛我的灵魂 求你不要扯破我
bèi pàn wǒ de líng hún  qiú nǐ bù yào chě pò wǒ 
เป้ย พ่าน หว่อ เตอะ หลิง หุน  ฉิว หนี่ ปู๋ เหย้า เฉ่อ พั้ว หว่อ

求你不要扭曲我 求你让我保留
qiú nǐ bù yào niǔ qū wǒ  qiú nǐ ràng wǒ bǎo liú
ฉิว หนี่ ปู๋ เหย้า หนิ่ว ชวี หว่อ  ฉิว หนี่ ร่าง หว่อ เป่า หลิว

再狂奔的自由
zài kuáng bēn de zì yóu
ไจ้ ขวง เปิน เตอะ จื้อ โหยว

当世界又安静 名和利都会过去
dāng shì jiè yòu ān jìng  míng hé lì dōu huì guò qù 
ตัง ซื่อ เจี้ย โย่ว อัน จิ้ง  หมิง เหอ ลี่ โตว ฮุ่ย กั้ว ชวี่ 

留下的回忆 也许只是一首歌
liú xià de huí yì  yě xǔ zhǐ shì yī shǒu gē
หลิว เซี่ย เตอะ หุย อี้  เย๋ สวี จื่อ ซื่อ อี้ โส่ว เกอ

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...