วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Xun Zhao De Shi Ni (寻找的是你) Looking For You - Adason Lo (Lyrics)

เพลง Xún Zhǎo De Shì Nǐ (寻找的是你) Looking For You
ศิลปิน Adason Lo (罗力Luó Lì Wēi
อัลบั้ม Quán Zhí Zhái Nán (职宅) Fulltime otaku
สังกัด EEG Emperor Entertainment Group (HK)
ภาษา จีนกลางฟังเพลงเนื้้อเพลง

一个人 在傍晚 一直想到天亮 Woo~
yī gè rén  zài bàng wǎn  yī zhí xiǎng dào tiān liàng Woo~
อี๋ เก้อ เหริน  ไจ้ ป้าง หว่าน  อี้ จื๋อ เสี่ยง เต้า เทียน เลี่ยง วู้~
                                                                               
秋雨难找 我的心不难找 我脑海 不停想 不断想
qiū yǔ nán zhǎo  wǒ de xīn bù nán zhǎo  wǒ nǎo hǎi  bù tíng xiǎng  bù duàn xiǎng
ชิว อวิ่ หนาน เจ่า  หว่อ เตอะ ซิน ปู้ หนาน เจ่า  หว่อ เหนา ไห่  ปู้ ถิง เสี่ยง  ปู้ ต้วน เสี่ยง

你的名 你的姓 寻找着 Woo~
nǐ de míng  nǐ de xìng  xún zhǎo zhe Woo~
หนี่ เตอะ หมิง  หนี่ เตอะ ซิ่ง  สวิน เจ่า เจอะ วู้~

*一个人 在夜半 一直走
yī gè rén  zài yè bàn  yī zhí zǒu 
อี๋ เก้อ เหริน  ไจ้ เย้ ปั้น  อี้ จื๋อ โจ่ว

在人来人往大街 绕一圈又一圈 (Woo~)
zài rén lái rén wǎng dà jiē  rào yī quān yòu yī quān (Woo~)
ไจ้ เหริน ไหล เหริน หว่าง เตอะ ต้า เจีย  เย่า อี้ เชวียน โย่ว อี้ เชวียน (วู้~)

为什么 不认识 不懂你 不断想吧 增添难过了
wèi shén me  bù rèn shi  bù dǒng nǐ  bù duàn xiǎng ba  zēng tiān nán guò le
เว่ย เสิน เมอะ  ปู๋ เริ่น ชึ  ปู้ ต่ง หนี่  ปู๋ ต่วน เสี่ยง ป่ะ  เจิง เทียน หนาน กั้ว เลอะ

就算能遇见你 都不懂认识你
jiù suàn néng yù jiàn nǐ  dōu bù dǒng rèn shi nǐ 
จิ้ว ซ่วน เหนิง อวิ้ เจี้ยน หนี่  โตว ปู้ ต่ง เริ่น ชึ หนี่ 

只好隔着空气 担忧以后
zhǐ hǎo gé zhe kōng qì  dān yōu yǐ hòu
จื๋อ เห่า เก๋อ เจอะ คง ชี่  ตัน โยว อี่ โฮ่ว

想办法找借口 希望你回回头
xiǎng bàn fǎ zhǎo jiè kǒu  xī wàng nǐ huí huí tóu 
เสี่ยง ปั้น ฝ่า เจ่า เจี้ย โข่ว  ซี ว่าง หนี่ หุย หุย โถว 

但到了最后 得过且过
dàn dào le zuì hòu  dé guò qiě guò
ตั้น เต้า เลอะ จุ้ย โฮ่ว  เต๋อ กั้ว เฉี่ย กั้ว

**世界上就算有时间倒退的奇迹
shì jiè shàng jiù suàn yǒu shí jiān dào tuì de qí jī 
ซื่อ เจี้ย ซ่าง จิ้ว ซ่วน โหย่ว สือ เจียน เต้า ทุ่ย เตอะ ฉี จี 

也不能把我们连在一起
yě bù néng bǎ wǒ men lián zài yī qǐ
เย่ ปู้ เหนิง ป๋า หว่อ เมิน เหลียน ไจ้ อี้ ฉี่

现实中命运注定了我 再傻傻的
xiàn shí zhōng mìng yùn zhù dìng le wǒ  zài shǎ shǎ de 
เซี่ยน สือ จง มิ่ง วิ่น จู้ ติ้ง เลอะ หว่อ  ไจ้ ส่า ส่า เตอะ

盼愿望和生命靠近
pàn yuàn wàng hé shēng mìng kào jìn
พ่าน ย่วน ว่าง เหอ เซิง มิ่ง เค่า จิ้น

我只好用我最大的勇气 把你的微笑写在歌词里
wǒ zhǐ hǎo yòng wǒ zuì dà de yǒng qì  bǎ nǐ de wēi xiào xiě zài gē cí lǐ
หว่อ จื๋อ เห่า ย่ง หว่อ จุ้ย ต้า เตอะ หย่ง ชี่  ป๋า หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว เสี่ย ไจ้ เกอ  ฉือ หลี่

把这首歌曲流传出去 再傻傻的 希望你回应
bǎ zhè shǒu gē qǔ liú chuán chū qù  zài shǎ shǎ de  xī wàng nǐ huí yìng
ป่า เจ้อ โส่ว เกอ ฉวี่ หลิว ฉวน ชู ชวี่  ไจ้ ส่า ส่า เตอะ  ซี ว่าง หนี่ หุย ยิ่ง

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...