วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Xiao Chou Mian Ju (小丑面具) Clown Mask - Han Geng (Lyrics)

เพลง Xiǎo Chǒu Miàn Jù (小丑面具) Clown Mask
ศิลปิน Hán Gēng () Han Kyung
อัลบั้ม Hán Gèng (寒更) Hope in the Darkness
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

面具上画着小丑不是一只老虎
miàn jù shàng huà zhe xiǎo chǒu bù shì yī zhī lǎo hǔ 
เมี่ยน จวิ้ ซ่าง ฮว่า เจอะ เสียว โฉ่ว ปู๋ ซื่อ อี้ จือ เหลา หู่

无时无刻地微笑从没变过角度
wú shí wú kè de wēi xiào cóng méi biàn guò jiǎo dù
อู๋ สือ อู๋ เค่อ เตอะ เวย เสี้ยว ฉง เหมย เปี้ยน กั้ว เจี่ยว ตู้

生日的愿望永远是祝大家幸福
shēng rì de yuàn wàng yǒng yuǎn shì zhù dà jiā xìng fú 
เซิง ยื้อ เตอะ ย่วน ว่าง หยง หย่วน ซื่อ จู้ ต้า เจีย ซิ่ง ฝู

关心地问候拥抱 气温却是零下十度
guān xīn de wèn hòu yōng bào  qì wēn què shì líng xià shí dù
กวน ซิน เตอะ เวิ่น โฮ่ว ยง เป้า  ชี่ เวิน เชว่ ซื่อ หลิง เซี่ย สือ ตู้

*猜错了谜底 换你变脸 反正 喜怒和哀乐 都是表面
cāi cuò le mí dǐ  huàn nǐ biàn liǎn  fǎn zhèng  xǐ nù hé āi lè  dōu shì biǎo miàn
ไช ชั่ว เลอะ หมี ตี่  ฮ่วน หนี่ เปี้ยน เหลี่ยน  ฝ่าน เจิ้ง  สี่ นู่ เหอ อาย เล่อ  โตว ซื่อ เปี่ยว เมี่ยน

猜中了谜底 换你表演 反正 虚幻和真相 都错乱
cāi zhòng le mí dǐ  huàn nǐ biǎo yǎn  fǎn zhèng  xū huàn hé zhēn xiàng  dōu cuò luàn
ไช จ้ง เลอะ หมี ตี่  ฮ่วน หนี เปี๋ยว เหยี่ยน  ฝ่าน เจิ้ง  ซวี ฮ่วน เหอ เจิน เซี่ยง  โตว ชั่ว ล่วน

**小丑面具笑得比谁都更开心
xiǎo chǒu miàn jù xiào de bǐ shuí dōu gèng kāi xīn 
เสียว โฉ่ว เมี่ยน จวิ้ เสี้ยว เตอะ ปี่ สุย โตว เกิ้ง ไค ซิน

藏不住那一双哭红的眼睛
cáng bù zhù nà yī shuāng kū hóng de yǎn jīng
ฉาง ปู๋ จู้ น่า อี้ ซวง คู หง เตอะ เหยี่ยน จิง

小丑面具伪装成无辜的表情
xiǎo chǒu miàn jù wěi zhuāng chéng wú gū de biǎo qíng 
เสียว โฉ่ว เมี่ยน จวิ้ เหว่ย จวง เฉิง อู๋ กู เตอะ เปี่ยว ฉิง

催眠你沉睡在无解的梦境
cuī mián nǐ chén shuì zài wú jiě de mèng jìng
ชุย เหมียน หนี่ เฉิน ซุ่ย ไจ้ อู๋ เจี่ย เตอะ เมิ่ง จิ้ง

谁看清我的真面目 似笑非笑 不流泪的痛哭
shuí kàn qīng wǒ de zhēn miàn mù  sì xiào fēi xiào  bù liú lèi de tòng kū
สุย คั่น ชิง หว่อ เตอะ เจิน เมี่ยน มู่  ซื่อ เสี้ยว เฟย เสี้ยว  ปู้ หลิว เล้ย เตอะ ท่ง คู

谁看清我的真面目 变个魔术 把面具都摘除
shuí kàn qīng wǒ de zhēn miàn mù  biàn gè mó shù  bǎ miàn jù dōu zhāi chú
สุย คั่น ชิง หว่อ เตอะ เจิน เมี่ยน มู่  เปี้ยน เก้อ หมัว ซู่  ป่า เมี่ยน จวิ้ โตว ไจ ฉู

维护世界和平是谁的首要任务
wéi hù shì jiè hé píng shì shuí de shǒu yào rèn wù 
เหวย ฮู่ ซื่อ เจี้ย เหอ ผิง ซื่อ สุย เตอะ โส่ว เหย้า เริ่น อู้

其实在害怕赤裸着心会被投诉
qí shí zài hài pà chì luǒ zhe xīn huì bèi tóu sù
ฉี สือ ไจ้ ไห้ พ่า ชื่อ หลั่ว เจอะ ซิน ฮุ่ย เป้ย โถว ซู่

面具底下的呢喃有谁听得清楚
miàn jù dǐ xià de ní nán yǒu shuí tīng de qīng chu 
เมี่ยน จวิ้ ตี่ เซี่ย เตอะ หนี หนาน โหย่ว สุย ทิง เตอะ ชิง ฉุ

只有皮笑心不笑 未免活得 也太辛苦
zhǐ yǒu pí xiào xīn bù xiào  wèi miǎn huó de  yě tài xīn kǔ
จื๋อ โหย่ว ผี เสี้ยว ซิน ปู๋ เสี้ยว  เว่ย เหมี่ยน หัว เตอะ  เย่ ไท่ ซิน ขู่

ซ้ำ *, **

对求救 视若无睹 无情能 自我保护
duì qiú jiù  shì ruò wú dǔ  wú qíng néng  zì wǒ bǎo hù
ตุ้ย ฉิว จิ้ว  ซื่อ ยั่ว อู๋ ตู่  อู๋ ฉิง เหนิง  จื้อ หว่อ เป่า ฮู่

我越是 活得冷酷 越是中 孤独的毒
wǒ yuè shì  huó de lěng kù  yuè shì zhòng  gū dú de dú
หว่อ เยว่ ซื่อ  หัว เตอะ เหลิ่ง ขู่  เยว่ ซื่อ จ้ง  กู ตู๋ เตอะ ตู๋

面具下 每寸皮肤 渴望能 感受温度
miàn jù xià  měi cùn pí fū  kě wàng néng  gǎn shòu wēn dù
เมี่ยน จวิ้ เซี่ย  เหม่ย ชุ่น ผี ฟู  เข่อ ว่าง เหนิง  ก่าน โซ่ว เวิน ตู้

快乐越 逃 越加速 我却抓也抓不住
kuài lè yuè  táo  yuè jiā sù  wǒ què zhuā yě zhuā bù zhù
ไคว่ เล่อ เยว่  เถา  เยว่ เจีย ซู่  หว่อ เชว่ จวา เย่ จวา ปู๋ จู้

别人还对我羡慕
bié rén hái duì wǒ xiàn mù
เปี๋ย เหริน ไห ตุ้ย หว่อ เซี่ยน มู่

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...