วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

We'll Never Know - William Wei (Lyrics)

เพลง We'll Never Know
ศิลปิน Wéi Lǐ Ān (韦礼安) William Wei
อัลบั้ม Yǒu Rén Zài Děng (有人在等) Someone is Waiting
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
自己又想太多 又把绷带戳破 原来逃避那么脆弱
zì jǐ yòu xiǎng tài duō  yòu bǎ bēng dài chuō pò  yuán lái táo bì nà me cuì ruò
จื้อ จี่ โย่ว เสี่ยง ไท่ ตัว  โย่ว ป่า เปิง ไต้ ชัว พั้ว  หยวน ไหล เถา ปี้ น่า เมอะ ชุ่ย ยั่ว

心口留下的洞 墙壁还泛着痛
xīn kǒu liú xià de dòng  qiáng bì hái fàn zhe tòng 
ซิน โข่ว หลิว เซี่ย เตอะ ต้ง  เฉียง ปี้ ไห ฟ่าน เจอะ ท่ง 

原来伤口从来没有好过
yuán lái shāng kǒu cóng lái méi yǒu hǎo guò
หยวน ไหล ซาง โข่ว ฉง ไหล เหมย โหยว เห่า กั้ว

*回想又有什么用 谁对 谁错
huí xiǎng yòu yǒu shén me yòng  shuí duì  shuí cuò
หุย เสี่ยง โย่ว โหย่ว เสิน เมอะ ย่ง  สุย ตุ้ย  สุย ชั่ว

**We'll Never Know The Answer  Cause You Never Chose 那选择
We'll Never Know The Answer  Cause You Never Chose  nà xuǎn zé
วีล เนฟเวอะ โนว ดิ อานเซอะ  คอซ ยู เนฟเวอะ โชซ  น่า เสวี่ยน เจ๋อ               

这也没有错 或许不会有什么
zhè yě méi yǒu cuò  huò xǔ bù huì yǒu shén me
เจ้อ เย่ เหมย โหย่ว ชั่ว  ฮั่ว สวี่ ปู๋ ฮุ่ย โหย่ว เสิน เมอะ

结果总是难说 没有谁能定夺 (就一笑而过)
jié guǒ zǒng shì nán shuō  méi yǒu shuí néng dìng duó  (jiù yī xiào ér guò)
เจี๋ย กั่ว จ่ง ซื่อ หนาน ซัว  เหมย โหย่ว สุย เหนิง ติ้ง ตั๋ว  (จิ้ว อี๋ เสี้ยว เอ๋อ กั้ว)

换了新的角落 以为不再执着 现在似乎没有什么用
huàn le xīn de jiǎo luò  yǐ wéi bù zài zhí zhuó  xiàn zài sì hū méi yǒu shén me yòng
ฮ่วน เลอะ ซิน เตอะ เจี่ยว ลั่ว  อี่ เหวย ปู๋ ไจ้ จื๋อ จั๋ว  เซี่ยน ไจ้ ซื่อ ฮู เหมย โหย่ว เสิน เมอะ ย่ง  

等待下一秒钟 曾经那么永久 现在看来可笑又落魄
děng dài xià yī miǎo zhōng  céng jīng nà me yǒng jiǔ  xiàn zài kàn lái kě xiào yòu luò pò
เติ่ง ไต้ เซี่ย อี้ เหมี่ยว จง  เฉิง จิง น่า เมอะ หยง จิ่ว  เซี่ยน ไจ้ คั่น ไหล เข่อ เสี้ยว โย่ว ลั่ว พั้ว

ซ้ำ *, **

日落前 也有想过 会不会有着落
rì luò qián  yě yǒu xiǎng guò  huì bù huì yǒu zhuó luò
ยื้อ ลั่ว เฉียน  เย๋ โหยว เสี่ยง กั้ว  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย โหย่ว จั๋ว ลั่ว

日出后 才发现我 不在乎那么多
rì chū hòu  cái fā xiàn wǒ  bù zài hu nà me duō
ยื้อ ชู โฮ่ว  ไฉ ฟา เซี่ยน หว่อ  ปู๋ ไจ้ ฮุ น่า เมอะ ตัว

ซ้ำ **

We'll Never Know  We'll Never Know OH  We'll Never Know
วีล เนฟเวอะ โนว  วีล เนฟเวอะ โนว  โอ้ วีล เนฟเวอะ โนว

结果总是难说 没有谁能定夺 就一笑而过
jié guǒ zǒng shì nán shuō  méi yǒu shuí néng dìng duó  jiù yī xiào ér guò
เจี๋ย กั่ว จ่ง ซื่อ หนาน ซัว  เหมย โหย่ว สุย เหนิง ติ้ง ตั๋ว  จิ้ว อี๋ เสี้ยว เอ๋อ กั้ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...