วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Tian Kong Xia (天空下) Sky - Christine Fan (Lyrics)

เพลง Tiān Kōng Xià (天空下) Sky
ศิลปิน Christine Fàn Wěi Qí (玮琪)
อัลบั้ม Ài Zài Yī Qǐ To_get_he.r (爱,在一起 To_get_he.r) Together
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


飞机云划过了晴朗
měi dāng fēi jī yún huá guò le qíng lǎng 
เหม่ย ตัง เฟย จี หวิน หวา กั้ว เลอะ ฉิง หล่าง 

天一直那么蓝 心一直很
tiān yī zhí nà me lán  xīn yī zhí hěn tàng
เทียน อี้ จื๋อ น่า เมอะ หลาน  ซิน อี้ จื๋อ เหิ่น ท่าง

你的肩膀 紧贴我的肩膀
nǐ de jiān bǎng  jǐn tiē wǒ de jiān bǎng 
หนี เตอะ เจียน ป่าง  จิ่น เทีย หว่อ เตอะ เจียน ป่าง 

幸福就牵引在 同个
xìng fú jiù qiān yǐn zài  tóng gè  cí chǎng
ซิ่ง ฝู จิ้ว เชียน หยิ่น ไจ้  ถง เก้อ  ฉือ ฉ่าง

当雨洒过萌芽的土壤
měi dāng yǔ sǎ guò méng yá de tǔ rǎng 
เหม่ย ตัง อวิ๋ ส่า กั้ว เหมิง หยา เตอะ ถู หร่าง 

时光像棉花糖 温暖里融化
shí guāng xiàng mián huā táng  wēn nuǎn lǐ róng huà
สือ กวง เซี่ยง เหมียน ฮวา ถาง  เวิน หนวน หลี่ หรง ฮว่า

我的天堂 都画在你手掌 默契是无声的情
wǒ de tiān táng  dōu huà zài nǐ shǒu zhǎng  mò qì shì wú shēng de qíng huà
หว่อ เตอะ เทียน ถาง  โตว ฮว่า ไจ้ หนี โสว จ่าง  มั่ว ชี่ ซื่อ อู๋ เซิง เตอะ ฉิง ฮว่า

*一起晒月光 一起煮热汤 辈子你就是我的梦想
yī qǐ shài yuè guāng  yī qǐ zhǔ rè tāng  yī bèi zi nǐ jiù shì wǒ de mèng xiǎng
อี้ ฉี่ ไซ่ เยว่ กวง  อี้ ฉี จู่ เย่อ ทาง  อี๋ เป้ย จึ หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

落日的余 满了阳台
luò rì de yú huī  pá mǎn le yáng tái 
ลั่ว ยื้อ เตอะ อวิ๋ ฮุย  ผา หม่าน เลอะ หยาง ไถ 

有你在的平凡 是最美的姿
yǒu nǐ zài de píng fán  shì zuì měi de zī tài
โหยว หนี่ ไจ้ เตอะ ผิง ฝาน  ซื่อ จุ้ย เหม่ย เตอะ จือ ไท่

**欢你 留在我的天空下
xǐ huān nǐ  liú zài wǒ de tiān kōng xià 
สี่ ฮวน หนี่  หลิว ไจ้ หว่อ เตอะ เทียน คง เซี่ย 

一起看生命的深刻 柔和 静静流
yī qǐ kàn shēng mìng de shēn kè  róu hé  jìng jìng liú guò
อี้ ฉี่ คั่น เซิง มิ่ง เตอะ เซิน เค่อ  โหรว เหอ  จิ้ง จิ้ง หลิว กั้ว

***多幸运 在有你的天空下 一起用回忆的诚恳 泪痕
duō xìng yùn  zài yǒu nǐ de tiān kōng xià  yī qǐ yòng huí yì de chéng kěn  lèi hén
ตัว ซิ่ง วิ่น  ไจ้ โหยว หนี่ เตอะ เทียน คง เซี่ย  อี้ ฉี่ ย่ง หุย อี้ เตอะ เฉิง เขิ่น  เล้ย เหิน

串起未来无限大
chuàn qǐ wèi lái wú xiàn dà
ช่วน ฉี่ เว่ย ไหล อู๋ เซี่ยน ต้า

当你傻里傻气的开朗
měi dāng nǐ shǎ lǐ shǎ qì de kāi lǎng 
เหม่ย ตัง หนี ส่า หลี ส่า ชี่ เตอะ ไค หล่าง 

为我挡全世界 纷扰和沮丧
wèi wǒ dǎng quán shì jiè  fēn rǎo hé jǔ sàng
เว่ย หว่อ ต่าง เฉวียน ซื่อ เจี้ย  เฟิน เหย่า เหอ จวิ่ ซ่าง

分合聚散 让他人去迷惘 真心会给我们胆量
fēn hé jù sàn  ràng tā rén qù mí wǎng  zhēn xīn huì gěi wǒ men dǎn liàng
เฟิน เหอ จวิ้ ซ่าน  ร่าง ทา เหริน ชวี่ หมี หว่าง  เจิน ซิน ฮุ่ย เก๋ย หว่อ เมิน ต่าน เลี่ยง

ซ้ำ *, **, ***, **, ***, ***

天空下 天空下 天空下 天空下 天空下
tiān kōng xià  tiān kōng xià  tiān kōng xià  tiān kōng xià  tiān kōng xià
เทียน คง เซี่ย  เทียน คง เซี่ย  เทียน คง เซี่ย  เทียน คง เซี่ย  เทียน คง เซี่ย


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...