วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Tao Hua Shan (桃花扇) The Peach Blossom Fan - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Táo Huā Shàn (桃花扇) The Peach Blossom Fan
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷Silence Wang
อัลบั้ม Wàn Yǒu Yǐn Lì (万有引力Gravitation
สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง

*近花外楼柳下舟 词一首 花满袖
jìn huā wài lóu liǔ xià zhōu  cí yī shǒu  huā mǎn xiù
จิ้น ฮวา ไว่ โหลว หลิ่ว เซี่ย โจว  ฉือ อี้ โส่ว  ฮวา หม่าน ซิ่ว

那 女儿家 心事让 两眉羞
nà nǚ ér jiā  xīn shì ràng  liǎng méi xiū
น่า นวิ่ เอ๋อ เจีย  ซิน ซื่อ ร่าง  เหลี่ยง เหมย ซิว

绸缎与折扇的凭肩游 谁又笑涡红透 OH~
chóu duàn yǔ zhé shàn de píng jiān yóu  shuí yòu xiào wō hóng tòu OH~
โฉว ต้วน อวิ่ เจ๋อ ซ่าน เตอะ ผิง เจียน โหยว  สุย โย่ว เสี้ยว วอ หง โท่ว  โอ้ ~

暮雨入画 将离愁 绘入这纸深秋
mù yǔ rù huà  jiāng lí chóu  huì rù zhè zhǐ shēn qiū
มู่ อวิ่ ยู่ ฮว่า  เจียง หลี โฉว  ฮุ่ย ยู่ เจ้อ จื่อ เซิน ชิว

将那陈词也唱出了新愁
jiāng nà chén cí yě chàng chū le xīn chóu
เจียง น่า เฉิน ฉือ เย่ ช่าง ชู เลอะ ซิน โฉว

那日你折尽长安的柳 有明月怕登楼
nà rì nǐ zhé jìn cháng ān de liǔ  yǒu míng yuè pà dēng lóu
น่า ยื้อ หนี่ เจ๋อ จิ้น ฉาง อัน เติง เตอะ หลิ่ว  โหย่ว หมิง เยว่ พ่า เติง โหลว

愁不肯休
chóu bù kěn xiū
โฉว ปู้ เขิ่น ซิว

诗意散落在街头 诗人在城市漂流
shī yì sǎn luò zài jiē tóu  shī rén zài chéng shì piāo liú
ซือ อี้ ส่าน ลั่ว ไจ้ เจีย โถว  ซือ เหริน ไจ้ เฉิง ซื่อ เพียว หลิว

虚荣是个杀手 无形引诱只需个借口
xū róng shì gè shā shǒu  wú xíng yǐn yòu zhǐ xū gè jiè kǒu
ซวี หรง ซื่อ เก้อ ซา โส่ว  อู๋ สิง หยิ่น โย่ว จื่อ ซวี เก้อ เจี้ย โข่ว

谁在意送的红豆 虽是你整个宇宙
shuí zài yì sòng de hóng dòu  suī shì nǐ zhěng gè yǔ zhòu
สุย ไจ้ อี้ ซ่ง เตอะ หง โต้ว  ซุย ซื่อ หนี เจิ่ง เก้อ อวิ่ โจ้ว

天长地久今生竟然变成了 片甲不留
tiān cháng dì jiǔ jīn shēng jìng rán biàn chéng le  piàn jiǎ bù liú
เทียน ฉาง ตี้ จิ่ว จิน เซิง จิ้ง หยาน เปี้ยน เฉิง เลอะ  เพี่ยน เจี่ย ปู้ หลิว

有没有勇气远走 带着满身的伤口
yǒu méi yǒu yǒng qì yuǎn zǒu  dài zhe mǎn shēn de shāng kǒu
โหย่ว เหมย โหย่ว หย่ง ชี่ หยวน โจ่ว  ไต้ เจอะ หม่าน เซิน เตอะ ซาง โข่ว

王侯将相看透 夜半饮酒消不尽那愁
wáng hóu jiàng xiàng kàn tòu  yè bàn yǐn jiǔ xiāo bù jìn nà chóu
หวัง โหว เจี้ยง เซี่ยง คั่น โท่ว  เย้ ปั้น หยิน จิ่ว เซียว ปู๋ จิ้น น่า โฉว

通往长安的码头 精致用词为谁侯
tōng wǎng cháng ān de mǎ tóu  jīng zhì yòng cí wèi shuí hóu
ทง หว่าง ฉาง อัน เตอะ หม่า โถว  จิง จิ้อ ย่ง ฉือ เว่ย สุย โหว

谁是香君解释持子之手
shuí shì xiāng jūn jiě shì chí zǐ zhī shǒu
สุย ซื่อ เซียง จวิน เจี่ย ซื่อ ฉือ จื่อ จือ โส่ว

ซ้ำ *

戏~~尽~~红~~拂~~四~~季~~浓
xì~~ jìn~~ hóng~~ fú~~ sì~~ jì~~ nóng
ซี่~~ จิ้น~~ หง~~ ฝู~~ ซื่อ~~ จี้~~ หนง

Rap
霓虹灯闪如春昼春情散不收
ní hóng dēng shǎn rú chūn zhòu chūn qíng sàn bù shōu
หนี หง เติง ส่าน หยู ชุน โจ้ว ชุน ฉิง ซ่าน ปู้ โซว

谁还会演绎长相厮守 用生命演奏
shuí hái huì yǎn yì zhǎng xiàng sī shǒu  yòng shēng mìng yǎn zòu
สุย ไห ฮุ่ย เหยี่ยน อี้ จ่าง เซี่ยง ซือ โส่ว  ย่ง เซิง มิ่ง เหยี่ยน โจ้ว

扇面诗成为她的宇宙 到死不肯放手
shàn miàn shī chéng wéi tā de yǔ zhòu  dào sǐ bù kěn fàng shǒu
ซ่าน เมี่ยน ซือ เฉิง เหวย ทา เตอะ อวิ่ โจ้ว  เต้า สื่อ ปู้ เขิ่น ฟ่าง โส่ว

今生有谁泪为此流 我要穿越千年不回头
jīn shēng yǒu shuí lèi wèi cǐ liú  wǒ yào chuān yuè qiān nián bù huí tóu
จิน เซิง โหย่ว สุย เล้ย เว่ย ฉื่อ หลิว  หว่อ เหย้า ชวน เยว่ เชียน เหนียน ปู้ หุย โถว

对你笑着挥挥右手 让你等了好久
duì nǐ xiào zhe huī huī yòu shǒu  ràng nǐ děng le hǎo jiǔ
ตุ้ย หนี่ เสี้ยว เจอะ ฮุย ฮุย โย่ว โส่ว  ร่าง หนี เติ่ง เลอะ เหา จิ่ว

丟失在前世的行李 是否今生已忘記
diū shī zài qián shì de xíng li  shì fǒu jīn shēng yǐ wàng jì
ติว ซือ ไจ้ เฉียน ซื่อ เตอะ สิง หลิ  ซื่อ โฝ่ว จิน เซิง อี่ ว่าง จี้

那场书院细语如你呼吸 与何人说起
nà chǎng shū yuàn xì yǔ rú nǐ hū xī  yǔ hé rén shuō qǐ
น่า ฉ่าง ซู ย่วน ซี่ อวิ่ หยู หนี่ ฮู ซี  อวิ่ เหอ เหริน ซัว ฉี่

桃花扇唯美诗句 我学戏隔世望你
táo huā shàn wéi měi shī jù  wǒ xué xì gé shì wàng nǐ
เถา ฮวา ซ่าน เหวย เหม่ย ซือ จวิ้  หว่อ เสว๋ ซี่ เก๋อ ซื่อ ว่าง หนี่

千年的等候今生终再续
qiān nián de děng hòu jīn shēng zhōng zài xù
เชียน เหนียน เตอะ เติ่ง โฮ่ว จิน เซิง จง ไจ้ ซวี่

ซ้ำ *

再回长安酒意里 你笑送我诗四句
zài huí cháng ān jiǔ yì lǐ  nǐ xiào sòng wǒ shī sì jù
ไจ้ หุย ฉาง อัน จิ่ว อี้ หลี่  หนี่ เสี้ยว ซ่ง หว่อ ซือ ซื่อ จวิ้

只愿梦不醒 满城柳絮纷飞 Yeah 管我是谁
zhǐ yuàn mèng bù xǐng  mǎn chéng liǔ xù fēn fēi  Yeah  guǎn wǒ shì shuí
จื่อ ย่วน เมิ่ง ปู้ สิ่ง  หม่าน เฉิง หลิ่ว ซวี่ เฟิน เฟย  เย้  ก๋วน หว่อ ซื่อ สุย

ซ้ำ *

一~~瞥~~敦~~煌~~西~~域~~痛
yī~~  piē~~ dūn~~ huáng~~ xī~~ yù~~ tòng
อี~~ เพีย~~ ตุน~~ หวง~~ ซี~~ อวิ้ ~~ ท่ง


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...