วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Shi Qi Sui De Bei Ji Xing (十七岁的北极星) 17 year old Polaris - Christine Fan (Lyrics)

เพลง Shí Qī Suì De Běi Jí Xīng (十七岁的北极星) 17 year old Polaris
ศิลปิน Fàn Wěi Qí (玮琪Christine Fan
อัลบั้ม Ài Zài Yī Qǐ To_get_he.r (爱,在一起 To_get_he.r) Together
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง昨天的门开着 闭上眼就看见了你
zuó tiān de mén kāi zhe  yī bì shàng yǎn jiù kàn jiàn le nǐ
จั้ว เทียน เตอะ เหมิน ไค เจอะ  อี๋ ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิ้ว คั่น เจี้ยน เลอะ หนี่

蓝色的毛衣 萌芽的笑意 那一年我们十七
lán sè de máo yī  méng yá de xiào yì  nà yī nián wǒ men shí qī
หลาน เซ้อ เตอะ เหมา อี  เหมิง หยา เตอะ เสี้ยว อี้  น่า อี้ เหนียน หว่อ เมิน สือ ชี

剧情刚刚开始 摊开地图 未来很随意
jù qíng gāng gāng kāi shǐ  mèng tān kāi dì tú  wèi lái hěn suí yì
จวิ้ ฉิง กัง กัง ไค สื่อ  เมิ่ง ทาน ไค ตี้ ถู  เว่ย ไหล เหิ่น สุย อี้

颗北极星 们的秘密 十七岁傻得可以
nà kē běi jí xīng  wǒ men de mì mì  shí qī suì shǎ de kě yǐ
น่า เคอ เป่ย จี๋ ซิง  หว่อ เมิน เตอะ มี่ มี่  สือ ชี ซุ่ย ส่า เตอะ เขอ อี่

*约定的旅行 终点在山顶 要将世界踩在脚底
yuē dìng de lǚ xíng  zhōng diǎn zài shān dǐng  yào jiāng shì jiè cǎi zài jiǎo dǐ
เยว ติ้ง เตอะ ลวิ่ สิง  จง เตี่ยน ไจ้ ซาน ติ่ง  เหย้า เจียง ซื่อ เจี้ย ไฉ่ ไจ้ เจี๋ยว ตี่

如今你不在 我停在原地 各自背着相同的记忆
rú jīn nǐ bù zài  wǒ tíng zài yuán dì  gè zì bēi zhe xiāng tóng de jì yì
หยู จิน หนี่ ปู๋ ไจ้  หว่อ ถิง ไจ้ หยวน ตี้  เก้อ จื้อ เปย เจอะ เซียง ถง เตอะ จี้ อี้

闪一闪小星星 一直不透露你的消息
yī shǎn yī shǎn xiǎo xīng xīng  yī zhí bù tòu lù nǐ de xiāo xi
อี้ ส่าน อี้ ส่าน เสี่ยว ซิง ซิง  อี้ จื๋อ ปู๋ โท่ว ลู่ หนี่ เตอะ เซียว ซิ

这些年你去过哪里 还留着你的毛衣
zhè xiē nián nǐ qù guò nǎ lǐ  wǒ hái liú zhe nǐ de máo yī
เจ้อ เซีย เหนียน หนี่ ชวี่ กั้ว หนา หลี่  หว่อ ไห หลิว เจอะ หนี่ เตอะ เหมา อี

闪一闪亮晶晶 遗憾的故事都很美丽
yī shǎn yī shǎn liàng jīng jīng  yí hàn de gù shì dōu hěn měi lì
อี้ ส่าน อี้ ส่าน เลี่ยง จิง จิง  อี๋ ฮั่น เตอะ กู้ ซื่อ โตว เหิน เหม่ย ลี่

我已经有另一颗星 谁在天空照亮着你
wǒ yǐ jīng yǒu lìng yī kē xīng  shuí zài tiān kōng zhào liàng zhe nǐ
หว่อ อี่ จิง โหย่ว ลิ่ง อี้ เคอ ซิง  สุย ไจ้ เทียน คง เจ้า เลี่ยง เจอะ หนี่

我望着北方 北极星还亮 那个你 停在十七(x2)
wǒ wàng zhe běi fāng  běi jí xīng hái liàng  nà gè nǐ  tíng zài shí qī (x2)
หว่อ ว่าง เจอะ เป่ย ฟัง  เป่ย จี๋ ซิง ไห เลี่ยง  น่า เก้อ หนี่  ถิง ไจ้ สือ ชี  (x2)

ซ้ำ *Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...