วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Shi Lian Shi Xiao (失恋事小) Little Broken Hearts - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小) Little Broken Hearts
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง失去他埋头苦恼 以为发泄有疗效
shī qù tā mái tóu kǔ nǎo  yǐ wéi fā xiè yǒu liáo xiào
ซือ ชวี่ ทา ไหม โถว ขู เหน่า  อี่ เหวย ฟา เซี้ย โหยว่ เหลียว เสี้ยว

生了病赶忙吃药 因为上班要起早
shēng le bìng gǎn máng chī yào  yīn wéi shàng bān yào qǐ zǎo
เซิง เลอะ ปิ้ง ก่าน หมาง ชือ เหย้า  ยิน เว่ย ซ่าง ปัน เหย้า ฉี เจ่า

可以哭却选择笑 不想让他太骄傲
kě yǐ kū què xuǎn zé xiào  bù xiǎng ràng tā tài jiāo ào
เขอ อี่ คู เชว่ เสวี่ยน เจ๋อ เสี้ยว  ปู้ เสี่ยง ร่าง ทา ไท่ เจียว เอ้า

不理自己 去觉得他不值得 如果有必要
bù lǐ zì jǐ  qù jué de tā bù zhí dé  rú guǒ yǒu bì yào
ปู้ หลี่ จื้อ จี่  ชวี่ เจว๋ เตอะ ทา ปู้ จื๋อ เต๋อ  หยู กัว โหย่ว ปี้ เหย้า

*眼泪可以调教 不多也不能少
yǎn lèi kě yǐ tiáo jiào  bù duō yě bù néng shǎo
เหยี่ยน เล้ย เขอ อี่ เถียว เจี้ยว  ปู้ ตัว เย่ ปู้ เหนิง เส่า

可能要熟能生巧 才能做得到
kě néng yào shú néng shēng qiǎo  cái néng zuò dé dào
เข่อ เหนิง เหย้า สู เหนิง เซิง เฉี่ยว  ไฉ เหนิง จั้ว เต๋อ เต้า

**谁说失恋是事小 失去才知道
shuí shuō shī liàn shì shì xiǎo  shī qù cái zhī dào
สุย ซัว ซือ เลี่ยน ซื่อ ซื่อ เสี่ยว  ซือ ชวี่ ไฉ จือ เต้า

情绪都控制不了 谁敢来打扰
qíng xù dōu kòng zhì bù liǎo  shuí gǎn lái dǎ rǎo
ฉิง ซวี่ โตว ค่ง จื้อ ปู้ เหลี่ยว  สุย ก่าน ไหล ต๋า เหย่า

有爱我的人 有条件胡闹
yǒu ài wǒ de rén  yǒu tiáo jiàn hú nào
โหย่ว อ้าย ห่อ เตอะ เหริน  โหย่ว เถียว เจี้ยน หู เน่า

想怎样 怎么样都讨好
xiǎng zěn yàng  zěn me yàng dōu tǎo hǎo
เสียง เจิ่น ย่าง  เจิ่น เมอะ ย่าง โตว เถา เห่า

不想大吵大闹 只想有人抱
bù xiǎng dà chǎo dà nào  zhǐ xiǎng yǒu rén bào
ปู้ เสี่ยง ต้า เฉ่า ต้า เน่า  จื๋อ เสียง โหย่ว เหริน เป้า

爱得不够的情人 痴心换我笑
ài de bù gòu de qíng rén  chī xīn huàn wǒ xiào
อ้าย เตอะ ปู๋ โก้ว เตอะ ฉิง เหริน  ชือ ซิน ฮ่วน หว่อ เสี้ยว

别哭得太早 我终于开窍
bié kū de tài zǎo  wǒ zhōng yú kāi qiào
เปี๋ย คู เตอะ ไท่ เจ่า  หว่อ จง อวิ๋ ไค เชี่ยว

想快乐竟然要懂 悲伤的技巧
xiǎng kuài lè jìng rán yào dǒng  bēi shāng de jì qiǎo
เสี่ยง ไคว่ เล่อ จิ้ง หยาน เหย้า ต่ง  เปย ซาง เตอะ จี้ เฉี่ยว

太寂寞发点牢骚 换来关心的回报
tài jì mò fā diǎn láo sāo  huàn lái guān xīn de huí bào
ไท่ จี้ มั่ว ฟา เตี่ยน เหลา เซา  ฮ่วน ไหล กวน ซิน เตอะ หุย เป้า

不想过陈腔滥调 怕连朋友都吓跑
bù xiǎng guò chén qiāng làn diào  pà lián péng yǒu dōu xià pǎo
ปู้ เสี่ยง กั้ว เฉิน เชียง ล่าน เตี้ยว  พ่า เหลียน เผิง โย่ว โตว เซี่ย เผ่า

如果笑还不够累 哭到精力全消耗
rú guǒ xiào hái bù gòu lèi  kū dào jīng lì quán xiāo hào
หยู กั่ว เสี้ยว ไห ปู๋ โก้ว เล้ย  คู เต้า จิง ลี่ เฉวียน เซียว เฮ่า

能把泪点都调整的刚刚好 就能睡得着
néng bǎ lèi diǎn dōu tiáo zhěng de gāng gāng hǎo  jiù néng shuì de zháo
เหนิง ป่า เล้ย เตี่ยน โตว เถียว เจิ่ง เตอะ กัง กัง เห่า  จิ้ว เหนิง ซุ่ย เตอะ เจ๋า

ซ้ำ *, **, **Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...