วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Qin Ai De Nu Hai (亲爱的女孩) Dear Girl - Ki Ki Hu (Lyrics)

เพลง Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩) Dear Girl
ศิลปิน Hú Líng (胡灵) Ki Ki Hu
อัลบั้ม Zhì Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩Dearest Girl
สังกัด Fresh Music Store
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง有些爱不能表明 只能小心提醒
yǒu xiē ài bù néng biǎo míng  zhǐ néng xiǎo xīn tí xǐng
โหย่ว เซีย อ้าย ปู้ เหนิง เปี่ยว หมิง  จื่อ เหนิง เสี่ยว ซิน ถี สิ่ง

怕越过了规则的界定 明天不再有回
pà yuè guò le guī zé de jiè dìng  míng tiān bù zài yǒu huí yìng
พ่า เยว่ กั้ว เลอะ กุย เจ๋อ เตอะ เจี้ย ติ้ง  หมิง เทียน  ปู๋ ไจ้ โหย่ว หุย ยิ่ง

*双手可以牵很紧 人却各安天命
shuāng shǒu kě yǐ qiān hěn jǐn  rén què gè ān tiān mìng
ซวง โส่ว เขอ อี่ เชียน เหิน จิ่น  เหริน เชว่ เก้อ อัน เทียน มิ่ง

谁先懂得生活的意义 请忘记
shuí xiān dǒng de shēng huó de yì yì  jiù qǐng wàng jì
สุย เซียน ต่ง เตอะ เซิง หัว เตอะ อี้ อี้  จิ้ว ฉิ่ง ว่าง จี้

OH Girl 不只是朋友
OH Girl  bù zhǐ shì péng yǒ
โอ้ เกิร์ล  ปู้ จื่อ ซื่อ เผิง โหย่ว

在心底有一个缺口用全宇宙都换不走
zài xīn dǐ yǒu yī gè quē kǒu yòng quán yǔ zhòu dōu huàn bù zǒu
ไจ้ ซิน ตี๋ โหย่ว อี๋ เก้อ เชว โข่ว ย่ง เฉวียน อวิ่ โจ้ว โตว ฮ่วน ปู้ โจ่ว

我最亲爱的女孩 我想你一定能明白
wǒ zuì qīn ài de nǚ hái  wǒ xiǎng nǐ yī dìng néng míng bái
หว่อ จุ้ย ชิน อ้าย เตอะ นวิ่ ไห  หว่อ เสียง หนี่ อี๋ ติ้ง เหนิง หมิง ไป๋

OH 那些男人没办法给于的爱
OH nà xiē nán rén méi bàn fǎ gěi yú de ài
โอ้  น่า เซีย หนาน เหริน เหมย ปั้น ฝ่า เก่ย อวิ๋ เตอะ อ้าย

OH Girl 不需要理由
OH Girl  bù xū yào lǐ yóu
โอ้ เกิร์ล  ปู้ ซวี เหย้า หลี่ โหยว

总有一个人值得用一辈子去默默守候
zǒng yǒu yī gè rén zhí dé yòng yī bèi zi qù mò mò shǒu hòu
จ๋ง โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน จื๋อ เต๋อ ย่ง อี๋ เป้ย จึ ชวี่ มั่ว มั่ว โส่ว โฮ่ว

我最亲爱的女孩 我想你一定能明白
wǒ zuì qīn ài de nǚ hái  wǒ xiǎng nǐ yī dìng néng míng bái
หว่อ จุ้ย ชิน อ้าย เตอะ นวิ่ ไห  หว่อ เสียง หนี่ อี๋ ติ้ง เหนิง หมิง ไป๋

我欲言又止却难以释怀的爱 OH
wǒ yù yán yòu zhǐ què nán yǐ shì huái de ài OH ài
หว่อ อวิ้ เหยียน โย่ว จื่อ เชว่ หนาน อี่ ซื่อ ไหว เตอะ อ้าย  โอ้  อ้าย

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...