วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Kong (控) Control - NICK THE REAL (Lyrics)

เพลง Kòng () Control
ศิลปิน Zhōu Tāng Háo (汤豪) Nick Chou (NICK THE REAL)
อัลบั้ม S.N.G
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง开启了控 被谁掌控 我的生活 OH OH NO
kāi qǐ le kòng  bèi shuí zhǎng kòng  wǒ de shēng huó OH OH NO
ไค ฉี่ เลอะ ค่ง  เป้ย สุย จ่าง ค่ง  หว่อ เตอะ เซิง หัว  โอ้ โอ้ โน             

关掉遥控 关掉耳朵 灵魂暴走 OH OH NO
guān diào yáo kòng  guān diào ěr duo  líng hún bào zǒu OH OH NO
กวน เตี้ยว เหยา ค่ง  กวน เตี้ยว เอ่อ ตัว  หลิง หุน เป้า โจ่ว  โอ้ โอ้ โน

离不开网络 三分钟 心情看星座说 为什么
lí bù kāi wǎng luò  sān fēn zhōng  xīn qíng kàn xīng zuò shuō  wèi shén me
หลี ปู้ ไค หว่าง ลั่ว  ซาน เฟิน จง  ซิน ฉิง คั่น ซิง จั้ว ซัว  เว่ย เสิน เมอะ

手机无线暴冲 追你行踪 连寂寞都控 请饶了我
shǒu jī wú xiàn bào chōng  zhuī nǐ xíng zōng  lián jì mò dōu kòng  qǐng ráo le wǒ
โส่ว จี อู๋ เซี่ยน เป้า ชง  จุย หนี่ สิง จง  เหลียน จี้ มั่ว โตว ค่ง  ฉิ่ง เหยา เลอะ หว่อ

每个人都在告诉我 怎么生活 (怎么生活)
měi gè rén dōu zài gào su wǒ  zěn me shēng huó (zěn me shēng huó)
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ไจ้ เก้า ซุ หว่อ  เจิ่น เมอะ เซิง หัว (เจิ่น เมอะ เซิง หัว)

能不能停止一分钟 当自我控
néng bù néng tíng zhǐ yī fēn zhōng  dāng zì wǒ kòng
เหนิง ปู้ เหนิง ถิง จื่อ อี้ เฟิน จง  ตัง จื้อ หว่อ ค่ง

*It’s Time To Take Control, It's Me Who Rock The Show
อิทส ไทม์ ทู เทค คอนโทรล, อิทส มี ฮู ร็อค เดอ โชว

It’s Time To Let Yourself Fly Fly Fly High
อิสท ไทม์ ทู เลท ยัวร์เซลฟ ไฟล์ ไฟล์ ไฮ

It’s Time To Let It Go, It’s Time To Shock The World
อิสท ไทม์ ทู เลท อิท โก, อิสท ไทม์ ทู ช็อค เดอ เวิร์ล

Nick The Real Rock The Show That's The Deal Hey Let's Go!           
นิค เดอ เรียล ร็อค เดอ โชว์ แธทส เดอ ดีล เฮ เลทส โก!

**我就要控 掌控被控 我的生活 Selfcontrol
wǒ jiù yào kòng  zhǎng kòng  bèi kòng  wǒ de shēng huó Selfcontrol
หว่อ จิ้ว เหย้า ค่ง  จ่าง ค่ง เป้ย ค่ง  หว่อ เตอะ เซิง หัว  เซลฟคอนโทรล

我就要控 就要有种 要大胆说 没有错
wǒ jiù yào kòng  jiù yào yǒu zhǒng  yào dà dǎn shuō  méi yǒu cuò
หว่อ จิ้ว เหย้า ค่ง  จิ้ว เหย้า โหยว จ่ง  เหย้า ต้า ต่าน ซัว  เหมย โหย่ว ชั่ว

GO GO GO GO  OH  NO NO NO NO  OH  GO GO GO GO GO GO         
โก โก โก โก  โอ้  โน โน โน โน โน  โอ้  โก โก โก โก โก โก

你跟不跟我走
nǐ gēn bù gēn wǒ zǒu
หนี่ เกิน ปู้ เกิน หว่อ โจ่ว

GO GO GO GO  OH NO NO NO NO  OH
โก โก โก โก  โอ้  โน โน โน โน โอ้

GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO
โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก โก

每个人有另一个我 不再受控 (不再受控)
měi gè rén yǒu lìng yī gè wǒ  bù zài shòu kòng (bù zài shòu kòng)
เหม่ย เก้อ เหริน โหย่ว ลิ่ง อี๋ เก้อ หว่อ  ปู๋ ไจ้ โซ่ว ค่ง  (ปู๋ ไจ้ โซ่ว ค่ง)

能不能停止一分钟 让我掌控
néng bù néng tíng zhǐ yī fēn zhōng  ràng wǒ zhǎng kòng
เหนิง ปู้ เหนิง ถิง จื่อ อี้ เฟิน จง  ร่าง หว่อ จ่าง ค่ง

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...