วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Hu Nao (胡闹) Mischief - Kenji Wu (Lyrics)

เพลง Hú Nào () Mischief
ศิลปิน Wú Kè Qún (吴克群) Kenji Wu
อัลบั้ม Jì Mò Lái Le Zěn Me Bàn (寂寞来了怎么办) How to Deal with Loneliness
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง夜里太黑 喝的太醉 醉了却更清楚真伪
yè lǐ tài hēi  hē de tài zuì  zuì le què gèng qīng chu zhēn wěi
เย้ หลี่ ไท่ เฮย  เฮอ เตอะ ไท่ จุ้ย  จุ้ย เลอะ เชว่ เกิ้ง ชิง ฉุ เจิน เหว่ย

手机里面 多少暧昧 却不知道该拨给谁
shǒu jī lǐ miàn  duō shǎo ài mèi  què bù zhī dào gāi bō gěi shuí
โส่ว จี หลี่ เมี่ยน  ตัว เส่า อ้าย เม่ย  เชว่ ปู้ จือ เต้า ไก ปัว เก่ย สุย

* 所以狂欢 所以胡闹 因为自己不敢面对
suǒ yǐ kuáng huān  suǒ yǐ hú nào  yīn wèi zì jǐ bù gǎn miàn duì
สัว อี่ ขวง ฮวน  สัว อี่ หู เน่า  ยิน เว่ย จื้อ จี่ ปู้ ก่าน เมี่ยน ตุ้ย

面对天黑 面对心碎 面对一床空的棉被
miàn duì tiān hēi  miàn duì xīn suì  miàn duì yī chuáng kōng de mián bèi
เมี่ยน ตุ้ย เทียน เฮย  เมี่ยน ตุ้ย ซิน ซุ่ย  เมี่ยน ตุ้ย อี้ ฉวง คง เตอะ เหมียน เป้ย

我唱破喉咙想驱走寂寞滋味 试着喝醉麻痹所有感觉
wǒ chàng pò hóu lóng xiǎng qū zǒu jì mò zī wèi  shì zhe hē zuì má bì suǒ yǒu gǎn jué
หว่อ ช่าง พั้ว โหว หลง เสี่ยง ชวี โจ่ว จี้ มั่ว จือ เว่ย  ซื่อ เจอะ เฮอ จุ้ย หมา ปี้ สัว โหยว ก่าน เจว๋

但是寂寞就像轮回 轮回着一遍一遍
dàn shì jì mò jiù xiàng lún huí  lún huí zhe yī biàn yī biàn 
ตั้น ซื่อ จี้ มั่ว จิ้ว เซี่ยง หลุน หุย  หลุน หุย เจอะ อี๋ เปี้ยน อี๋ เปี้ยน 

到最后谁都逃不掉
dào zuì hòu shuí dōu táo bù diào
เต้า จุ้ย โฮ่ว สุย โตว เถา ปู๋ เตี้ยว

**我彻夜胡闹 跟寂寞胡闹 我知道我自己有多渺小
wǒ chè yè hú nào  gēn jì mò hú nào  wǒ zhī dào wǒ zì jǐ yǒu duō miǎo xiǎo
หว่อ เช้อ เย้ หู เน่า  เกิน จี้ มั่ว หู เน่า  หว่อ จือ เต้า หว่อ จื้อ จี่ โหย่ว ตัว เหมียว เสี่ยว

我不再重要 有多么重要 用酒精稀释我的无聊
wǒ bù zài zhòng yào  yǒu duō me zhòng yào  yòng jiǔ jīng xī shì wǒ de wú liáo
หว่อ ปู๋ ไจ้ จ้ง เหย้า  โหย่ว ตัว เมอะ จ้ง เหย้า  ย่ง จิ่ว จิง ซี ซื่อ หว่อ เตอะ อู๋ เหลียว

(我多无聊)
(wǒ duō wú liáo)
(หว่อ ตัว อู๋ เหลียว)

ซ้ำ *, **

***我彻夜胡闹 跟寂寞胡闹 我想要忘却都忘不了
wǒ chè yè hú nào  gēn jì mò hú nào  wǒ xiǎng yào wàng què dōu wàng bù liǎo
หว่อ เช้อ เย้ หู เน่า  เกิน จี้ มั่ว หู เน่า  หว่อ เสี่ยง เหย้า ว่าง เชว่ โตว ว่าง ปู้ เหลี่ยว

你多么重要 对我多重要 曾经握住的我却放掉
nǐ duō me zhòng yào  duì wǒ duō zhòng yào  céng jīng wò zhù de wǒ què fàng diào
หนี่ ตัว เมอะ จ้ง เหย้า  ตุ้ย หว่อ ตัว จ้ง เหย้า  เฉิง จิง ว่อ จู้ เตอะ หว่อ เชว่ ฟ่าง เตี้ยว

我多可笑
wǒ duō kě xiào
หว่อ ตัว เข่อ เสี้ยว

ซ้ำ **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...