วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Hao Nan De (好难得) Dall-One In a Thousand - Della Ding (Lyrics)

เพลง Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
ศิลปิน Ding Dang (丁当) Della Ding
อัลบั้ม Hǎo Nán Dé () Dall-One In a Thousand
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


爱让我们变得比单身愚笨
ài ràng wǒ men biàn de bǐ dān shēn yú bèn
อ้าย ร่าง หว่อ เมิน เปี้ยน เตอะ ปี่ ตัน เซิน อวื๋ เปิ้น

让我们拥有从未的完整
yě ràng wǒ men yōng yǒu cóng wèi de wán zhěng
เย่ ร่าง หว่อ เมิน ยง โหย่ว ฉง เว่ย เตอะ หวาน เจิ่ง

问也不问就越陷越深 如果不是那个吻 那年会更冷
wèn yě bù wèn jiù yuè xiàn yuè shēn  rú guǒ bù shì nà gè wěn  nà nián huì gèng lěng
เวิ่น เย่ ปู๋ เวิ่น จิ้ว เยว่ เซี่ยน เยว่ เซิน  หยู กั่ว ปู๋ ซื่อ น่า เก้อ เหวิ่น  น่า เหนียน ฮุ่ย เกิ้ง เหลิ่ง

相信变成了某种特殊天分
xiāng xìn biàn chéng le mǒu zhǒng tè shū tiān fèn 
เซียง ซิ่น เปี้ยน เฉิง เลอะ โหมว จ่ง เท่อ ซู เทียน เฟิ่น 

缘分只是自欺欺人的天真
yuán fèn zhǐ shì zì qī qī rén de tiān zhēn
หยวน เฟิ่น จื่อ ซื่อ จื้อ ชี ชี เหริน เตอะ เทียน เจิน

想念总是在夜里狂奔 别像他着魔的眼神
xiǎng niàn zǒng shì zài yè lǐ kuáng bēn  tè bié xiàng tā zháo mó de yǎn shén
เสี่ยง เนี่ยน จ่ง ซื่อ ไจ้ เย้ หลี่ ขวง เปิน  เท่อ เปี๋ย เซี่ยง ทา เจ๋า หมัว เตอะ เหยี่ยน เสิน

*难得 你遇见了对的人
hǎo nán dé  nǐ yù jiàn le duì de rén 
เห่า หนาน เต๋อ  หนี่ อวิ้ เจี้ยน เลอะ ตุ้ย เตอะ เหริน

难得你很认真不想太多去奋不顾身
nán dé nǐ hěn rèn zhēn bù xiǎng tài duō qù fèn bù gù shēn
หนาน เต๋อ หนี เหิ่น เริ่น เจิน ปู้ เสี่ยง ไท่ ตัว ชวี่ เฟิ่น ปู๋ กู้ เซิน

难得 爱上了对的人 可惜他不是你的可能
hǎo nán dé  nǐ ài shàng le duì de rén  kě xī tā bù shì nǐ de kě néng
เห่า หนาน เต๋อ  หนี่ อ้าย ซ่าง เลอะ ตุ้ย เตอะ เหริน  เข่อ ซี ทา ปู๋ ซื่อ หนี่ เตอะ เข่อ เหนิง

们都曾以为爱就像清晨
wǒ men dōu céng yǐ wéi ài jiù xiàng qīng chén 
หว่อ เมิน โตว เฉิง อี่ เหวย อ้าย จิ้ว เซี่ยง ชิง เฉิน 

原来最难挨过的竟是黄昏
yuán lái zuì nán ái guò de jìng shì huáng hūn
หยวน ไหล จุ้ย หนาน ไอ๋ กั้ว เตอะ จิ้ง ซื่อ หวง ฮุน

们都爱过某个诗人 可是诗人也是平凡人
wǒ men dōu ài guò mǒu gè shī rén  kě shì shī rén yě shì píng fán rén
หว่อ เมิน โตว อ้าย กั้ว โหม่ว เก้อ ซือ เหริน  เข่อ ซื่อ ซือ เหริน เย่ ซื่อ ผิง ฝาน เหริน

ซ้ำ *

难得 们遇见了对的人
hǎo nán dé  wǒ men yù jiàn le duì de rén 
เห่า หนาน เต๋อ  หว่อ เมิน อวิ้ เจี้ยน เลอะ ตุ้ย เตอะ เหริน

难得好几辈子的好运才有机会完整
nán dé hǎo jǐ bèi zi de hǎo yùn cái yǒu jī huì wán zhěng
หนาน เต๋อ เหา จี่ เป้ย จึ เตอะ เห่า วิ่น ไฉ โหย่ว จี ฮุ่ย หวาน เจิ่ง

难得 们爱上了对的人 就算他不是到最后的人
hǎo nán dé  wǒ men ài shàng le duì de rén  jiù suàn tā bù shì dào zuì hòu de rén
เห่า หนาน เต๋อ  หว่อ เมิน อ้าย ซ่าง เลอะ ตุ้ย เตอะ เหริน  จิ้ว ซ่วน ทา ปู๋ ซื่อ เต้า จุ้ย โฮ่ว เตอะ เหริน

也祝他更勇敢爱别人
yě zhù tā gèng yǒng gǎn ài bié rén
เย่ จู้ ทา เกิ้ง หยง ก่าน อ้าย เปี๋ย เหริน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

3 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...