วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Forever - Tank (Lyrics)

เพลง Forever
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


เนื้อเพลง

我看到闪耀的流星划过天空
wǒ kàn dào shǎn yào de liú xīng huá guò tiān kōng
หว่อ คั่น เต้า ส่าน เหย้า เตอะ หลิว ซิง หวา กั้ว เทียน คง

一瞬间的感动知道那不是梦
yī shùn jiān de gǎn dòng zhī dào nà bù shì mèng
อี๋ ซุ่น เจียน เตอะ ก่าน ต้ง จือ เต้า น่า ปู๋ ซื่อ เมิ่ง    

我和你拥有感动 从此以后烙印心中
wǒ hé nǐ yōng yǒu gǎn dòng  cóng cǐ yǐ hòu lào yìn xīn zhōng
หว่อ เหอ หนี่ ยง โหย่ว ก่าน ต้ง  ฉง ฉือ อี่ โฮ่ว เล่า ยิ่น ซิน จง

牵你的手 不管多久 已经足够
qiān nǐ de shǒu  bù guǎn duō jiǔ  yǐ jīng zú gòu
เชียน หนี่ เตอะ โส่ว  ปู้ ก่วน ตัว จิ่ว  อี่ จิง จู๋ โก้ว

*我终于可以对你说心里的话
wǒ zhōng yú kě yǐ duì nǐ shuō xīn lǐ de huà
หว่อ จง อวิ๋ เขอ อี่ ตุ้ย หนี่ ซัว ซิน หลี่ เตอะ ฮว่า
                                                                                                  
所有答案现在终于有了解答 (Woo OH Woo)
suǒ yǒu dá àn xiàn zài zhōng yú yǒu le jiě dá (Woo OH Woo)
สัว โหย่ว ต๋า อั้น เซี่ยน ไจ้ จง อวิ๋ โหย่ว เลอะ เจี่ย ต๋า (โว โอ้ โว)

我和烦恼请了假 从此就是忘记了它
wǒ hé fán nǎo qǐng le jià  cóng cǐ jiù shì wàng jì le tā
หว่อ เหอ ฝาน เหน่า ฉิ่ง เลอะ เจี้ย  ฉง ฉื่อ จิ้ว ซื่อ ว่าง จี้ เลอะ ทา

不去挣扎 只想和你过这个夜晚
bù qù zhēng zhá  zhǐ xiǎng hé nǐ guò zhè gè yè wǎn
ปู๋ ชวี่ เจิง จ๋า  จื๋อ เสี่ยง เหอ หนี่ กั้ว เจ้อ เก้อ เย้ หว่าน

**Forever那是种珍惜 Forever那边最美丽
Forever nà shì zhǒng zhēn xī  Forever nà biān zuì měi lì
ฟอร์เอฟเวอะ น่า ซื่อ จ่ง เจิน ซี  ฟอร์เอฟเวอะ น่า เปียน จุ้ย เหม่ย ลี่

记载着我和你过去与未来拥有的记忆
jì zǎi zhe wǒ hé nǐ guò qù yǔ wèi lái yōng yǒu de jì yì
จี้ ไจ่ เจอะ หว่อ เหอ หนี่ กั้ว ชวี่ อวิ่ เว่ย ไหล ยง โหย่ว เตอะ จี้ อี้

多少个春夏秋冬都不会忘记(Woo OH)
duō shǎo gè chūn xià qiū dōng dōu bù huì wàng jì (Woo OH)
ตัว เส่า เก้อ ชุน เซี่ย ชิว ตง โตว ปู๋ ฮุ่ย ว่าง จี้ (โวะ โอ)

Forever那是种珍惜 Forever那边最美丽
Forever nà shì zhǒng zhēn xī  Forever nà biān zuì měi lì
ฟอร์เอฟเวอะ น่า ซื่อ จ่ง เจิน ซี  ฟอร์เอฟเวอะ น่า เปียน จุ้ย เหม่ย ลี่

每一次流星划过这片天空都是因为你
měi yī cì liú xīng huá guò zhè piàn tiān kōng dōu shì yīn wèi nǐ
เหม่ย อี๋ ชื่อ หลิว ซิง หวา กั้ว เจ้อ เพี่ยน เทียน คง โตว ซื่อ ยิน เว่ย หนี่             

盼望心愿会实现每一字一句 从现在起
pàn wàng xīn yuàn huì shí xiàn měi yī zì yī jù  cóng xiàn zài qǐ
พ่าน ว่าง ซิน ย่วน ฮุ่ย สือ เซี่ยน เหม่ย อี๋ จื้อ อี๋ จวิ้  ฉง เซี่ยน ไจ้ ฉี่

ซ้ำ *, **, **          


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...