วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Er Ling Er Ling Ai Ni Ai Ni (2020爱你爱你) 2020 Love You Love You - By2 (Lyrics)

เพลง Èr Líng Èr Líng Ài Nǐ Ài Nǐ (2020爱你爱你) 2020 Love You Love You 
ศิลปิน Bái Wěi Fēn Miko (纬芬) & Bái Wěi Líng Yumi (纬玲By2
อัลบั้ม Èr Líng Èr Líng Ài Nǐ Ài Nǐ (2020爱你爱你) 2020 Love You Love You 
สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษาจีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง*我以为 再也找不回心动
wǒ yǐ wéi  zài yě zhǎo bù huí xīn dòng
หว่อ อี่ เหวย  ไจ้ เย่ เจ่า ปู้ หุย ซิน ต้ง

爱的出现 牵着我的灵魂走
ài de chū xiàn  qiān zhe wǒ de líng hún zǒu
อ้าย เตอะ ชู เซี่ยน  เชียน เจอะ หว่อ เตอะ หลิง หุน โจ่ว

你为我加油 你的心 抚平呵护着我伤口
nǐ wèi wǒ jiā yóu  nǐ de xīn  fǔ píng hē hù zhe wǒ shāng kǒu
หนี่ เว่ย หว่อ เจีย โหยว  หนี่ เตอะ ซิน  ฝู่ ผิง เฮอ ฮู่ เจอะ หว่อ ซาง โข่ว

爱驱走黑暗 反射光芒 注入神奇力量
ài qū zǒu hēi àn  fǎn shè guāng máng  zhù rù shén qí lì liàng
อ้าย ชวี โจ่ว เฮย อั้น  ฝ่าน เซ้อ กวง หมาง  จู้ ยู่ เสิน ฉี ลี่ เลี่ยง

我愿意 向前冲不回头
wǒ yuàn yì  xiàng qián chōng bù huí tóu
หว่อ ย่วน อี้  เซี่ยง เฉียน ชง ปู้ หุย โถว

说 2020 这专属的密语
shuō èr líng èr líng zhè zhuān shǔ de mì yǔ
ซัว เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง เจ้อ จวน สู่ เตอะ มี่ อวิ่

说爱你爱你 去疯狂趁年轻
shuō ài nǐ ài nǐ  qù fēng kuáng chèn nián qīng
ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  ชวี่ เฟิง ขวง เชิ่น เหนียน ชิง

说 2020 大声喊大秘密
shuō èr líng èr líng dà shēng hǎn dà mì mì
ซัว เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง  ต้า เซิง ห่าน ต้า มี่ มี่

说爱你爱你 抱紧我不分离
shuō ài nǐ ài nǐ  bào jǐn wǒ bù fēn lí
ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  เป้า จิ๋น หว่อ ปู้ เฟิน หลี

ซ้ำ *

2020 这专属的密语
èr líng èr líng zhè zhuān shǔ de mì yǔ
เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง เจ้อ จวน สู่ เตอะ มี่ อวิ่

说爱你爱你 去疯狂趁年轻
shuō ài nǐ ài nǐ  qù fēng kuáng chèn nián qīng
ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  ชวี่ เฟิง ขวง เชิ่น เหนียน ชิง

说2020 大声喊大秘密
shuō èr líng èr líng dà shēng hǎn dà mì mì
ซัว เอ้อ หลิง เอ้อ หลิง  ต้า เซิง ห่าน ต้า มี่ มี่

说爱你爱你 谢谢你的珍惜
shuō ài nǐ ài nǐ  xiè xie nǐ de zhēn xī
ซัว อ้าย หนี่ อ้าย หนี่  เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ เจิน ซี

你是我的确定
nǐ shì wǒ de què dìng
หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เชว่ ติ้ง


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...