วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Bu Xiang Xing Lai (不想醒来) Do not want to Wake Up - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Bù Xiǎng Xǐng Lái (不想醒来) Do not want to Wake Up
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง最近是忙了些 没顾好你有的感觉
zuì jìn shì máng le xiē  méi gù hǎo nǐ yǒu de gǎn jué
จุ้ย จิ้น ซื่อ หมาง เลอะ เซีย  เหมย กู้ เหา หนี โหย่ว เตอะ ก่าน เจว๋

我真的没有疏远 也懂你担心的一切
wǒ zhēn de méi yǒu shū yuǎn  yě dǒng nǐ dān xīn de yī qiè
หว่อ เจิน เตอะ เหมย โหย่ว ซู หย่วน  เย๋ ต๋ง หนี่ ตัน ซิน เตอะ อี๋ เชี้ย

或许爱都有曲线 总是会起伏蜿蜒
huò xǔ ài dōu yǒu qū xiàn  zǒng shì huì qǐ fú wān yán
ฮั่ว สวี่ อ้าย โตว โหย่ว ชวี เซี่ยน  จ่ง ซื่อ ฮุ่ย ฉี่ ฝู วัน เหยียน

我们对彼此太了解 不该冲动说再见
wǒ men duì bǐ cǐ tài liǎo jiě  bù gāi chōng dòng shuō zài jiàn
หว่อ เมิน ตุ้ย ปี๋ ฉื่อ ไท่ เหลียว เจี่ย  ปู้ ไก ชง ต้ง ซัว ไจ้ เจี้ยน

But I Can't Just Let You Go
บัท ไอ แคน จัส เลท ยู โก

*So Baby Tonight Tonight
โซ เบบี้ ทูไนท์ ทูไนท์

掏出内心让你明白 你的期待依赖
tāo chū nèi xīn ràng nǐ míng bái  nǐ de qī dài yī lài
เทา ชู เน่ย ซิน ร่าง หนี่ หมิง ไป๋  หนี่ เตอะ ชี ไต้ อี ไล่

能让辛苦变愉快 不想醒来醒来
néng ràng xīn kǔ biàn yú kuài  bù xiǎng xǐng lái xǐng lái
เหนิง ร่าง ซิน ขู่ เปี้ยน อวิ๋ ไคว่  ปู้ เสียง สิ่ง ไหล สิ่ง ไหล

生命有你才精彩 So Baby Tonight Yai~
shēng mìng yǒu nǐ cái jīng cǎi  So Baby Tonight Yai~
เซิง มิ่ง โหยว หนี่ ไฉ จิง ไฉ่  โซ เบบี้ ทูไนท์ ไย~

让感动直达未来
ràng gǎn dòng zhí dá wèi lái
ร่าง ก่าน ต้ง จื๋อ ต๋า เว่ย ไหล

最近是忙了些 没顾好你有的感觉
zuì jìn shì máng le xiē  méi gù hǎo nǐ yǒu de gǎn jué
จุ้ย จิ้น ซื่อ หมาง เลอะ เซีย  เหมย กู้ เหา หนี โหย่ว เตอะ ก่าน เจว๋

我真的没有疏远 也懂你担心的一切Baby
wǒ zhēn de méi yǒu shū yuǎn  yě dǒng nǐ dān xīn de yī qiè  Baby
หว่อ เจิน เตอะ เหมย โหย่ว ซู หย่วน  เย๋ ต๋ง หนี่ ตัน ซิน เตอะ อี๋ เชี้ย  เบบี้

或许爱都有曲线 总是会起伏蜿蜒
huò xǔ ài dōu yǒu qū xiàn  zǒng shì huì qǐ fú wān yán
ฮั่ว สวี่ อ้าย โตว โหย่ว ชวี เซี่ยน  จ่ง ซื่อ ฮุ่ย ฉี่ ฝู วัน เหยียน

我们对彼此太了解 不该冲动说再见
wǒ men duì bǐ cǐ tài liǎo jiě  bù gāi chōng dòng shuō zài jiàn
หว่อ เมิน ตุ้ย ปี๋ ฉื่อ ไท่ เหลียว เจี่ย  ปู้ ไก ชง ต้ง ซัว ไจ้ เจี้ยน

Cause I Can't Just Let You Go
คอซ บัท ไอ แคน จัส เลท ยู โก

ซ้ำ *

害你觉得被冷落是不够体贴和温柔
hài nǐ jué de bèi lěng luò shì bù gòu tǐ tiē hé wēn róu
ไห้ หนี่ เจว๋ เตอะ เป้ย เหลิ่ง ลั่ว ซื่อ ปู๋ โก้ว ถี่ เทีย  เหอ เวิน โหรว

我懂越爱就越脆弱 不安最会惹的人寂寞
wǒ dǒng yuè ài jiù yuè cuì ruò  bù ān zuì huì rě de rén jì mò
หว่อ ต่ง เยว่ อ้าย จิ้ว เยว่ ชุ่ย ยั่ว  ปู้ อัน จุ้ย ฮุ่ย เหย่อ เตอะ เหริน จี้ มั่ว

拥抱你让你懂得
yōng bào nǐ ràng nǐ dǒng de
ยง เป้า หนี่ ร่าง หนี ต่ง เตอะ

在全世界我最在意是你的生活你的需求感受
zài quán shì jiè wǒ zuì zài yì shì nǐ de shēng huó nǐ de xū qiú gǎn shòu
ไจ้ เฉวียน ซื่อ เจี้ย หว่อ จุ้ย ไจ้ อี้ ซื่อ หนี่ เตอะ เซิง หัว หนี่ เตอะ ซวี ฉิว ก่าน โซ่ว

ซ้ำ *

OH Woo Woo Baby Tonight Yai Yai (x3)
โอ้ วู้ วู้ เบบี้ ทูไนท์ ไย ไย (ซ้ำ3ครั้ง)


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...