วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Ai Jiu Jian Ren Xin (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง我冷漠是不想被看出太容易被感动触及
wǒ lěng mò shì bù xiǎng bèi kàn chū tài róng yì bèi gǎn dòng chù jí
หว่อ เหลิ่ง มั่ว ซื่อ ปู้ เสี่ยง เป้ย คั่น ชู ไท่ หยง อี้ เป้ย ก่าน ต้ง ชู่ จี๋

我比较喜欢现在的自己不太想回到过去
wǒ bǐ jiào xǐ huān xiàn zài de zì jǐ bù tài xiǎng huí dào guò qù
หว่อ ปี่ เจี้ยว สี่ ฮวน เซี่ยน ไจ้ เตอะ จื้อ จี่ ปู๋ ไท่ เสี่ยง หุย เต้า กั้ว ชวี่

我常常为我们之间 忽远忽近的关系 担心或委屈
wǒ cháng cháng wèi wǒ men zhī jiān  hū yuǎn hū jìn de guān xi  dān xīn huò wěi qū
หว่อ ฉาง ฉาง เว่ย หว่อ เมิน จือ เจียน  ฮู หย่วน ฮู จิ้น เตอะ กวน ซิ  ตัน ซิน ฮั่ว เหว่ย ชวี

别人只一句话 就刺痛心里每一根神经
bié rén zhǐ yī jù huà  jiù cì tòng xīn lǐ měi yī gēn shén jīng
เปี๋ย เหริน จื่อ อี๋ จวิ้ ฮว่า  จิ้ว ชื่อ ท่ง ซิน หลี่ เหม่ย อี้ เกิน เสิน จิง

*你的孤单是座城堡让人景仰却处处防疫
nǐ de gū dān shì zuò chéng bǎo ràng rén jǐng yǎng què chù chù fáng yì
หนี่ เตอะ กู ตัน ซื่อ จั้ว เฉิง เป่า ร่าง เหริน จิ๋ง หย่าง เชว่ ชู่ ชู่ ฝัง อี้

你的温柔那么缓慢 小心翼翼脆弱又安静
nǐ de wēn róu nà me huǎn màn  xiǎo xīn yì yì cuì ruò yòu ān jìng
หนี่ เตอะ เวิน โหรว น่า เมอะ ห่วน ม่าน  เสี่ยว ซิน อี้ อี้ ชุ่ย ยั่ว โย่ว อัน จิ้ง

也许我们都意会到 这次面对的幸福 是真的来临
yě xǔ wǒ men dōu yì huì dào  zhè cì miàn duì de xìng fú  shì zhēn de lái lín
เย๋ สวี หว่อ เมิน โตว อี้ ฮุ่ย เต้า  เจ้อ ชื่อ เมี่ยน ตุ้ย เตอะ ซิ่ง ฝู  ซื่อ เจิน เตอะ ไหล หลิน

因为太珍惜所以才犹豫 忘了先把彼此抱紧
yīn wèi tài zhēn xī suǒ yǐ cái yóu yù  wàng le xiān bǎ bǐ cǐ bào jǐn
ยิน เว่ย ไท่ เจิน ซี สัว อี่ ไฉ โหยว อวิ้  ว่าง เลอะ เซียน ป่า ปี๋ ฉื่อ เป่า จิ่น

我不是流言 不能猜测你 疯狂的游戏 需要谁准许
wǒ bù shì liú yán  bù néng cāi cè nǐ  fēng kuáng de yóu xì  xū yào shuí zhǔn xǔ
หว่อ ปู๋ ซื่อ หลิว เหยียน  ปู้ เหนิง ไช เช้อ หนี่  เฟิง ขวง เตอะ โหยว ซี่  ซวี เหย้า สุย จุ๋น สวี่

别人怎么说 我都不介意 我爱不爱你 日久见人心
bié rén zěn me shuō  wǒ dōu bù jiè yì  wǒ ài bù ài nǐ  rì jiǔ jiàn rén xīn
เปี๋ย เหริน เจิ่น เมอะ ซัว  หว่อ โตว ปู๋ เจี้ย อี้  หว่อ อ้าย ปู๋ อ้าย หนี่  ยื้อ จิ่ว เจี้ยน เหริน ซิน

**存一寸光阴 换一个世纪 摘一片苦心 酿一滴蜂蜜
cún yī cùn guāng yīn  huàn yī gè shì jì  zhāi yī piàn kǔ xīn  niàng yī dī fēng mì
ฉุน อี๋ ชุ่น กวง ยิน  ฮ่วน อี๋ เก้อ ซื่อ จี้  ไจ อี๋ เพี่ยน ขู่ ซิน  เนี่ยง อี้ ตี เฟิง มี่

用尽了全力 只为在一起 我爱不爱你 爱久见人心
yòng jìn le quán lì  zhǐ wèi zài yī qǐ  wǒ ài bù ài nǐ  ài jiǔ jiàn rén xīn
ย่ง จิ้น เลอะ เฉวียน ลี่  จื่อ เว่ย ไจ้ อี้ ฉี่  หว่อ อ้าย ปู๋ อ้าย หนี่  อ้าย จิ่ว เจี้ยน เหริน ซิน

ซ้ำ *, **, **

HA HA HA~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...