วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Zui Yuan De Ju Li (最远的距离) The farthest distance - Tank (Lyrics)

เพลง Zuì Yuǎn De Jù Lí (远的距离) The farthest distance
ศิลปิน Tank (吕建中Lǚ Jiàn Zhōng
อัลบั้ม Tank SV Zuò Pǐn Jīng Xuǎ(Tank SV 作品精)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


我站在 拥抱你的未来  这场梦 结束的太快
wǒ zhàn zài  yōng bào nǐ de wèi lái  zhè cháng mèng  jié shù de tài kuài
หว่อ จ้าน ไจ้  ยง เป้า หนี่ เตอะ เว่ย ไหล  เจ้อ ฉาง เมิ่ง  เจี๋ย ซู่ เตอะ ไท่ ไคว่

你的爱 看不见的花开  醒过来 黑夜好苍白
nǐ de ài  kàn bù jiàn de huā kāi  xǐng guò lái  hēi yè hǎo cāng bái
หนี่ เตอะ อ้าย  คั่น ปู๋ เจี้ยน เตอะ ฮวา ไค  สิ่ง กั้ว ไหล  เฮย เย้ เห่า ชาง ไป๋

*异想天开 牵你去看海  我们却有 太多的阻碍
yì xiǎng tiān kāi  qiān nǐ qù kàn hǎi  wǒ men què yǒu  tài duō de zǔ ài
อี้ เสี่ยง เทียน ไค  เชียน หนี่ ชวี่ คั่น ไห่  หว่อ เมิน เชว่ โหย่ว  ไท่ ตัว เตอะ จู่ อ้าย

漫长等待 你总会明白  我不会让自己离开
màn cháng děng dài  nǐ zǒng huì míng bái  wǒ bù huì ràng zì jǐ lí kāi
ม่าน ฉาง เติ่ง ไต้  หนี จ่ง ฮุ่ย หมิง ไป๋  หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ร่าง จื้อ จี่ หลี ไค

**我们最远的距离 我努力靠近你的心
wǒ men zuì yuǎn de jù lí  wǒ nǔ lì kào jìn nǐ de xīn
หว่อ เมิน จุ้ย หย่วน เตอะ จวิ้ หลี  หว่อ หนู่ ลี่ เค่า จิ้น หนี่ เตอะ ซิน

让你留下爱的痕迹 在我的生命里
ràng nǐ liú xià ài de hén jī  zài wǒ de shēng mìng lǐ
ร่าง หนี่ หลิว เซี่ย อ้าย เตอะ เหิน จี  ไจ้ หว่อ เตอะ เซิง มิ่ง หลี่

我绝不会放弃 就算已失去了意义
wǒ jué bù huì fàng qì  jiù suàn yǐ shī qù le yì yì
หว่อ เจว๋ ปู๋ ฮุ่ย ฟ่าง ชี่  จิ้ว ซ่วน อี่ ซือ ชวี่ เลอะ อี้ อี้

只要相信总会有奇迹
zhǐ yào xiāng xìn zǒng huì yǒu qí jī
จื่อ เหย้า เซียง ซิ่น จ่ง ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี

给我最近的距离 没有你我无法呼吸
gěi wǒ zuì jìn de jù lí  méi yǒu nǐ wǒ wú fǎ hū xī
เก๋ย หว่อ จุ้ย จิ้น เตอะ จวิ้ หลี  เหมย โหยว หนี หว่อ อู๋ ฝ่า ฮู ซี

你的身影挥散不去 在我的血液里
nǐ de shēn yǐng huī sàn bù qù  zài wǒ de xuè yè lǐ
หนี่ เตอะ เซิน หยิ่ง ฮุย ซ่าน ปู๋ ชวี่  ไจ้ หว่อ เตอะ เซว่ เย้ หลี่

还有多少风雨 就算我变成了灰烬
hái yǒu duō shǎo fēng yǔ  jiù suàn wǒ biàn chéng le huī jìn
ไห โหย่ว ตัว เส่า เฟิง อวิ่  จิ้ว ซ่วน หว่อ เปี้ยน เฉิง เลอะ ฮุย จิ้น

也要在这里守护着你
yě yào zài zhè lǐ shǒu hù zhe nǐ
เย่ เหย้า ไจ้ เจ้อ หลี่ โส่ว ฮู่ เจอะ หนี่

ซ้ำ *, **, **

就算你从未想过 奇迹
jiù suàn nǐ cóng wèi xiǎng guò qí jī
จิ้ว ซ่วน หนี่ ฉง เว่ย เสี่ยง กั้ว  ฉี จี


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...