วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Zhe Shi Ni De Ge (这是你的歌) This is your song - NICK THE REAL (Lyrics)

เพลง Zhè Shì Nǐ De Gē (这是你的歌) This is your song
ศิลปิน Zhōu Tāng Háo (汤豪) Nick Chou (NICK THE REAL)
อัลบั้ม S.N.G
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง


这是你的歌 唱出自己 调调 就做你自己 你是第一名
zhè shì nǐ de gē  chàng chū zì jǐ  diào diào  jiù zuò nǐ zì jǐ  nǐ shì dì yī míng
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ  ช่าง ชู จื้อ จี่  เตี้ยว เตี้ยว  จิ้ว จั้ว หนี่ จื้อ จี่  หนี่ ซื่อ ตี้ อี หมิง

这是你的歌 可防水防无聊
zhè shì nǐ de gē  kě fáng shuǐ fáng wú liáo 
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ  เข่อ ฝัง สุ่ย ฝัง อู๋ เหลียว 

冲浪手就要 冲自己的潮
chōng làng shǒu jiù yào  chōng zì jǐ de cháo
ชง ล่าง โส่ว จิ้ว เหย้า  ชง จื้อ จี่ เตอะ เฉา

这是你的歌
zhè shì nǐ de gē
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ 

HEY, 每个人 都有自己的TONE调
HEY, měi gè rén  dōu yǒu zì jǐ de TONE diào
เฮ้เหม่ย เก้อ เหริน  โตว โหย่ว จื้อ จี่ เตอะ โทน เตี้ยว

有浪来了 跳一跳 不要跟人随便摇
yǒu làng lái le  tiào yī tiào  bù yào gēn rén suí biàn yáo
โหย่ว ล่าง ไหล เลอะ  เที่ยว อี๋ เที่ยว  ปู๋ เหย้า เกิน เหริน สุย เปี้ยน เหยา

做你自己 的DJ 给个发声 的机会
zuò nǐ zì jǐ  de DJ  gěi gè fā shēng  de jī huì
จั้ว หนี่ จื้อ จี่  เตอะ ดีเจ  เก่ย เก้อ ฟา เซิง  เตอะ จี ฮุ่ย

看似最困难 的旋律 也来自 DO RE MI
 kàn sì zuì kùn nán  de xuán lǜ  yě lái zì DO RE MI
คั่น ซื่อ จุ้ย คุ่น หนาน  เตอะ เสวียน ลวิ้  เย่ ไหล จื้อ  โด เร มี

*They Call Me Nickthereal It's Time To Take Control
เธ คอล มี นิค เธอะ เรียล อิทส ไทม ทู เทค คอนโทรล

你知道是时候 准备 Shock The World
nǐ zhī dào shì shí hòu  zhǔn bèi Shock The World
หนี่ จือ เต้า ซื่อ สือ โฮ่ว  จุ่น เป้ย  ช็อค เธอะ เวิล์ด

Gotta Keep It Real This Time For Show
กอททา คีพ  อิท เรียล ธีส ไทม ฟอร์ โชว์

坚持 择我 的条件 管他特别不特别
jiān chí  zé wǒ  de tiáo jiàn  guǎn tā tè bié bù tè bié
เจียน ฉือ  เจ๋อ หว่อ  เตอะ เถียว เจี้ยน  ก่วน ทา เท่อ เปี๋ย ปู๋ เท่อ เปี๋ย

改变就在今天 打破你的概念 创作 你的世界 WHAT
gǎi biàn jiù zài jīn tiān  dǎ pò nǐ de gài niàn  chuàng zuò  nǐ de shì jiè WHAT
ไก่ เปี้ยน จิ้ว ไจ้ จิน เทียน  ต่า พั้ว หนี่ เตอะ ไก้ เนี่ยน  ช่วง จั้ว  หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  ว็อท

**这是你的歌 唱出自己 调调 就做你自己 你是第一名
zhè shì nǐ de gē  chàng chū zì jǐ  diào diào  jiù zuò nǐ zì jǐ  nǐ shì dì yī míng
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ  ช่าง ชู จื้อ จี่  เตี้ยว เตี้ยว  จิ้ว จั้ว หนี่ จื้อ จี่  หนี่ ซื่อ ตี้ อี หมิง

这是你的歌 可防水防无聊
zhè shì nǐ de gē  kě fáng shuǐ fáng wú liáo 
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ  เข่อ ฝัง สุ่ย ฝัง อู๋ เหลียว 

冲浪手就要 冲自己的潮
chōng làng shǒu jiù yào  chōng zì jǐ de cháo
ชง ล่าง โส่ว จิ้ว เหย้า  ชง จื้อ จี่ เตอะ เฉา

这是你的歌 就跟自己 赛跑(赛跑)
zhè shì nǐ de gē  jiù gēn zì jǐ  sài pǎo (sài pǎo) 
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ  จิ้ว เกิน จื้อ จี่  ไซ่ เผ่า(ไซ่ เผ่า) 

满分的条件 需要自演自导
mǎn fēn de tiáo jiàn  xū yào zì yǎn zì dǎo
หม่าน เฟิน เตอะ เถียว เจี้ยน  ซวี เหย้า จื้อ เหยี่ยน จื้อ เต่า

有没人按赞 一点都不重要  
yǒu méi rén àn zàn  yī diǎn dōu bù zhòng yào 
โหย่ว เหมย เหริน อั้น จ้าน  อี้ เตี่ยน โตว ปู๋ จ้ง เหย้า 

冲浪手就要 冲自己的潮
chōng làng shǒu jiù yào  chōng zì jǐ de cháo
ชง ล่าง โส่ว จิ้ว เหย้า  ชง จื้อ จี่ เตอะ เฉา

HEY, 每个人 都有自己的记号
HEY, měi gè rén  dōu yǒu zì jǐ de jì hào 
เฮ้เหม่ย เก้อ เหริน  โตว โหย่ว จื้อ จี่ เตอะ จี้ เฮ่า 

每次呼吸 都创作 没人听过的韵脚
měi cì hū xī  dōu chuàng zuò  méi rén tīng guò de yùn jiǎo
เหม่ย ชื่อ ฮู ซี  โตว ช่วง จั้ว  เหมย เหริน ทิง กั้ว เตอะ วิ่น เจี่ยว

所谓流行 信不信 地球转转就不行
suǒ wèi liú xíng  xìn bù xìn  dì qiú zhuàn zhuàn jiù bù xíng 
สั่ว เว่ย หลิว สิง  ซิ่น ปู๋ ซิ่น  ตี้ ฉิว จ้วน จ้วน จิ้ว ปู้ สิง

坚持最简单 的质感 经典款是你
jiān chí zuì jiǎn dān  de zhì gǎn  jīng diǎn kuǎn shì nǐ
เจียน ฉือ จุ้ย เจี่ยน ตัน  เตอะ จื้อ ก่าน  จิง เตี๋ยน ข่วน ซื่อ หนี่

ซ้ำ *, **

Gotta Keep It Real This Time For Show Oh~ They Call Me Nickthereal
กอททา คีพ  อิท เรียล ธีส ไทม ฟอร์ โชว์ โอ้~ เธ คอล มี นิค เธอะ เรียล

It's Time To Take Control 准备 Shock The World
It's Time To Take Control zhǔn bèi Shock The World
อิทส ไทม ทู เทค คอนโทรล  จุ่น เป้ย  ช็อค เธอะ เวิร์ล

ซ้ำ **

这是你的歌
zhè shì nǐ de gē
เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอะ เกอ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...